Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lexus ® & Absolute ® 5 Strategi 2009 Thomas Ory Nielsen, DuPont -mod problemukrudt i vintersæd.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lexus ® & Absolute ® 5 Strategi 2009 Thomas Ory Nielsen, DuPont -mod problemukrudt i vintersæd."— Præsentationens transcript:

1 Lexus ® & Absolute ® 5 Strategi 2009 Thomas Ory Nielsen, DuPont -mod problemukrudt i vintersæd

2 Lexus ® og Absolute ® 5 Hvad er Lexus og Absolute 5? Lexus (flupyrsulfuron) Lexus + diflufenican = Absolute 5 10 g Lexus + 0,05 l diflufenican = 60 g/ha Absolute 5

3 Lexus ® og Absolute ® 5 Hvorfor Lexus og Absolute 5 ? Kan anvendes i alt vinterkorn Kombineret blad- og jordmiddel Øger effekten på vindaks og enårig rapgræs Suveræne sammen med Boxer EC eller Stomp

4 Lexus ® og Absolute ® 5 Hvorfor Lexus og Absolute 5? Specialisten på kornblomst, rævehale arter, stor kamille og storkenæb Kan blandes med alle mangan- og insektmidler God effekt på humusrige jorde og ved sen sprøjtning Fleksibel i valget af sprøjtetidspunkt

5 Lexus ® og Absolute ® 5 Generelt om ukrudtsløsninger: Resultatet af gentagende brug af samme ukrudtsløsning på et areal med minimalt sædskifte = marken finder selv ”hullerne” i løsningen med tiden. Det bedste resultat i marken opnås, hvis man anvender flere forskellige aktivstoffer i efterårsløsningen. Til vinterbyg anbefaler DuPont generelt blandinger mellem Lexus/Absolute 5 og Stomp SC for størst mulig skånsomhed overfor afgrøden.

6 +Boxer/Stomp Lexus Rævehaler Vindaks Kornblomst Storkenæb Kamille Raps Lexus effektskema Rævehaler Vindaks Kornblomst Storkenæb Kamille Raps Stedmoder Ærenpris Tvetand Rævehaler Vindaks Kornblomst Storkenæb Kamille Raps Stedmoder Ærenpris Tvetand Rajgræs arter Vindaks Enårig rapgræs Valmue Lexus ® og Absolute ® 5 Lexus+DFF/ Absolute 5

7 Lexus ® og Absolute ® 5 Lexus anbefalinger græsser: Vindaks, enårig rapgræs + bredbladet ukrudt: 7-10 g Lexus + 0,5-1 L Stomp ® + 0,5 -1,0 L Boxer® EC Ved rævehale: Brug samlet set min. 2,5 L Stomp/Boxer - Sprøjt i stadie 11-13

8 Absolute 5 anbefalinger græsser: Vindaks, enårig rapgræs + bredbladet ukrudt: 45 - 60 g Absolute + 1,0 -1½ L Boxer EC Ved rævehale: Brug samlet set min 2,5 L Stomp/Boxer - Sprøjt i stadie 11-13 Lexus ® og Absolute ® 5

9 Absolute 5 eller Lexus mod kornblomst Brug 50 - 60 g Absolute 5 eller 8-10 g Lexus + 1-1½ L Blandingspartner i stadie 13 (Forår nødløsning 2 Tab. Express + 1,3 L MCPA) Valmue: Tilsæt 0,5 L Stomp til din løsning

10 Lexus ® og Absolute ® 5 Lexus og Absolute 5 mod storkenæb Brug 10 g Lexus eller 60 g Absolute 5 Storkenæb: Lexus eller Absolute 5 blandes med 1L Stomp. Marken sprøjtes i stadie 10 - 11

11 Resistens - ALS - hæmmere En del diskussion, efterår og forårs anvendelse: DuPont anbefalinger aldrig ”ren” ALS Lexus/Absolute 5 i løsninger øger effekten på mange ukrudtsarter, ifølge indlægget ALS hæmmere efterår – forår?

12 Ukrudtsart1,0 l Stomp Pentagon 0,8 l Boxer0,05 l DFF 7 g LexusAlle i tankblanding Fuglegræs9286839499 Kamille, lugtløs 128609798 Kornblomst620538594 Storkenæb80337896 Valmue943609599 Vindaks578848497 Agerrævehale40438794 Eksempler på effekt af blandinger på ”Lexus ukrudtsarter” hvor midlerne hjælper hinanden: Planteværn Online, stadie 12, ukrudt 0 – 2 blade ALS hæmmere efterår – forår?

13 ALS - resistent rævehale og hvad så ? Undersøgelser fra praksis siger, at Lexus eller Absolute 5 stadigvæk anvendes på arealet. Resistens type? Bekæmpelseseffekten i resistente populationer Resistent ager- rævehale?

14 Express ST -i frøgræs Godkendt efter høst af dæksæd indtil 30/9 med 1 tab./ha + sprede klæbemiddel til brug i: I alm. og ital. rajgræs, rødsvingel, engrapgræs og hundegræs. Bruges optimalt på ukrudt med 0 - 4 blade. Husk 2 meters afstand til vandløb og søer Express ® ST

15

16 Pioneer giver stabilitet i rapsdyrkningen Tyskforædlede hybridrapssorter: Meget vinterfaste Meget velegnede til direkte tærskning Hybrider til salg i 2011 PR46W20 og PR46W21

17 Ny nummerering fra 2012 Eks. PT 205 eller PX 204 Maximus dværghybrider Fordele:Direkte høst Tørrer hurtigere op efter regn Sparet diesel Bedre rentærskning Ulemper:??? Pioneer giver stabilitet i rapsdyrkningen

18 Pioneer kommmende sorter……………


Download ppt "Lexus ® & Absolute ® 5 Strategi 2009 Thomas Ory Nielsen, DuPont -mod problemukrudt i vintersæd."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google