Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Papirløse klasser – muligheder og umuligheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Papirløse klasser – muligheder og umuligheder"— Præsentationens transcript:

1 Papirløse klasser – muligheder og umuligheder
Dorte Fristrup Rektor, Århus Statsgymnasium

2 Generelle tendenser Eleverne har let adgang til at falde fra – FaceBook, spil, nye sko… Eleverne bruger pc’en (og andre gadgets) meget, men har ofte ikke særlig høj it kompetence (som (fag)læreren forstår den) Eleverne har ofte heller ikke bevidsthed om god skik i pc brug Eleverne er ikke bevidste om, hvornår de skal bruge pc’en (og til hvad)

3 Den digitale selvfølgelighed
Den digitale revolution har fordoblet verden – den fysiske og den digitale verden er lige virkelig – i alt fald for de unge… Ziehe: Livet i den digitale verden er ikke kun et ungdomskulturelt fænomen – det er et generelt kulturskifte Ask Agger, Workz: Det digitale er det naturlige Digital indvandrer eller digital indfødt?

4 Forsøgsprojektet - formål
At afprøve muligheder og grænser for, hvor langt man kan nå i den pædagogiske it-anvendelse med brug af digitale medier for at Øge motivationen, herunder appellere til forskellige læringsstile Øge variationen Styrke elevaktiverende arbejdsformer Distribuere og tilgængeliggøre undervisningsmaterialer på en ny måde

5 Vi stiller os bl.a. følgende spørgsmål
Hvad sker der med arbejds- og undervisningsformerne, når man tager bøger og papir ud af klasserummet? Hvad sker der med læringsprocessen? Bliver eleverne mere motiverede? Bliver eleverne mere aktive i timerne, når undervisningsmaterialerne bliver digitaliserede?

6 Forsøgsprojektet - finansiering
Med i Undervisningsministeriets første runde af it-forsøgsprojekter, støttet med i alt kr, følges af forskergruppe Systime støtter med fri adgang for den specifikke klasse til alt digitalt materiale, som forlaget udgiver – e- og i-bøger Ekstra klasse med i slipstrømmen – selvfinansieret

7 Forsøgsprojektet - klasseprofil
Studieretning MA-Fy-Ke (3y), SA-EN-Ma (2u) Meldte sig ikke specifikt til forsøget Fagligt stærk klasse IKKE digitalt indfødte – det første halve år blev der brugt meget (uddannelses)tid på at lære at håndtere grejet

8 De tre dogmer (1) Papirløshed – kort og godt! Virtuelle bøger
iBøger, eBøger, lærernoter Virtuelle notater Docs, OneNote, Maple… (Dropbox) Virtuel logistik deling af dokumenter, skr. opgaver mv. i skyen (Docs)! Virtuelt gruppearbejde synkron (og asynkron) deling

9 De tre dogmer (2) Transparens, dvs. åbenhed i forbindelse med afleveringerne og rettelserne hertil fælles deling i Docs - alle kan se hinandens arbejde! ”Jamen så kan de jo skrive af efter hinanden?” fra snydepotentiale til læringspotentiale… deling og samarbejde! Cloud-computing, Skyen – paradigmeskift! brugerens placering uden betydning indholdets placering uden betydning fra personlig computer til portal, fra besiddelse til adgang adskillelse af indhold fra fysisk repræsentation

10

11 Forsigtig midtvejsevaluering (3y)
Eleverne er måske mere velforberedte – det mobile skrivebord Eleverne har generelt bedre noter – og ved, hvor de er… hvis de findes… Eleverne er måske mere aktive Eleverne er bedre rustede til at håndtere og begå sig i en digital verden De gode i-bøger er fremmende for læring, motivation og medejerskabsfølelse Google "Docs" som dokumentplatform er et fremragende samarbejdsredskab til både asynkron og synkron deling

12 Udfordringer Facebook osv. Laaange tekster
Det taktile (gøre-røre-føle) Læsehastighed – langsommere på skærmen? Harddisk ≠ hjerne Information eller viden? - herunder (en ofte ureflekteret) afhængighed af hjælpemidler Økonomien Prøveformerne, læreplanerne Digital dannelse – hvad er det?

13 Umuligheder At klare sig helt uden papir - endnu At lukke for nettet
At sætte grænser for antal platforme (?)

14 IT på ÅSG Alle elever skal medbringe bærbar
Alle screeninger mv. elektroniske Smartboards i alle lokaler siden 2009 IT-forsøg skriftlige prøver i dansk, mat og samf Lektiegivning, aflevering og tilbagelevering i Ludus Diverse værktøjer: One Note, Moodle, Easy-correct osv. Elev-it-supportere forankret i klasserne, støttes af skolens to it-supportere 9 faglige lærer-it-koordinatorer IT-styregruppe forankret med øverste ledelse Papir og blyant?

15 Hvad så nu? IT og organisationsformer Relationen mellem lærer og elev
Indretning af og udnyttelse af klasserummet Færdselsregler og klasserumsledelse Nye standarder for samarbejde og videndeling Digital dannelse – vores egen lokale forståelse

16 På den ene og den anden side
Papir er ikke særlig cool Hvis bogen blev opfundet i dag Det er bare papir. Det er dyrt, langsomt, besværligt og dårligt for miljøet… Og så roder det altid nede i bunden af tasken eller i bunker på skrivebordet… Ville den blive modtaget med begejstring: Den kan holde meget længe uden opladning, der er ingen glasreflekser, når man sidder i solen, der er godt overblik over selv lange tekster og man fristes ikke til at surfe…


Download ppt "Papirløse klasser – muligheder og umuligheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google