Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

E-læremiddeler til brug for differentiering Undervisnings-

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "E-læremiddeler til brug for differentiering Undervisnings-"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af @ventures/eVidenCenter
E-læremiddeler til brug for differentiering Undervisnings- middelprisen 2009 Formål: Hvad for en størrelse Hvad laver vi Hvilken betydning for ÅK Hvordan indgår vi i strategien, og hvordan kan det udmøntes Gitte Christensen, pædagogisk konsulent @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

2 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Partnere i Det Nationale Videncenter for e-læring: VIA University College Erhvervsakademi Århus Århus Købmandsskole samarbejdspartnere Forankret Kompetencecenter for e-læring, Århus Købmandsskole @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

3 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
@ventures opgaver Kernekompetence: Pædagogisk innovation med e-læring Videncenter: Analyser Udviklingssamarbejde Kompetenceudvikling Videndeling 20-25medarbejdere Kompetencecenter: e-læremidler e-læringsmiljøer e-evaluering It-støttesystemer @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

4 Hvor kan der differentieres?
Præsentation Hvor kan der differentieres? I forbindelse med det delforløb, der er mellem to milepæle, vil der ofte opstå behov for differentiering i forhold til deltagernes individuelle behov. Differentieringen kan skyldes, at en række deltagere har behov for yderligere udfordringer, eller at nogle deltagere har behov for mere støtte eller et lettere materiale. @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

5 Præsentation af @ventures/eVidenCenter
I delforløbet mellem milepæl et og to ved underviseren erfaringsmæssigt, at en række deltagere hurtigt opnår forståelse for indholdet, eller at en række deltagere har kendskab til delforløbets indhold fra andre forløb. Denne målgruppe har derfor behov for yderligere udfordringer evt. baseret på en kort repetition af det faglige grundindhold, hvis de skal motiveres og involveres i læringsprocessen. I delforløbet mellem milepæl to og tre ved underviseren erfaringsmæssigt, at en række deltagere har behov for øget støtte. Dette kan for eksempel være på antallet af gennemgange, sværhedsgrad i opgaver eller tid til fordybelse.1 Der er altså i dette delforløb, der er behov for materialer på et andet fagligt niveau, end det tilstedeværelsesforløbet giver mulighed for. @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

6 Præsentation af @ventures/eVidenCenter
Stofmængde Forskellige variationer af det samme indhold Adgang til lydfiler Need to know vs Nice to know Forkortede udgaver af pensum-tekster Ikke alle lærende tilegner sig samme stof. – Ikke alle har samme behov, eller magter læsningen. Vigtigt med klare mål – så alle lærende arbejder hen mod de samme mål, selvom det er ud fra forskelligt materiale. Niveaudelte tekster (stjerner) Adgang for alle – gør teksterne læsbare, lav lydfiler. Stor læsemængde kan prioriteres. Forkortede udgaver giver pusterum. @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

7 Præsentation af @ventures/eVidenCenter
Tid De lærende arbejder i eget tempo med lær selv materiale Tilgå tavlegennemgange hjemmefra via video og screencaptures – bedre tid til forståelse Udarbejdelse af minimumsopgaver med tilbud om ekstra opgaver Give lærende mulighed for at arbejde i eget tempo. – ikke være demotiverende for de lærende der ALTID har ekstra lektier for. Just in time læring. Denne differentiering kan kompensere for mange af de andre differentieringsmuligheder. @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

8 Præsentation af @ventures/eVidenCenter
Kompleksitetsgrad Abtraktionsniveau Hjælp til løsning Ekstra udfordringer Mulighed for at løse opgaver, der er tilpasset ens niveau Ikke alle lærende har samme evne til at resonere og analysere. – Nogle skal blot have en problemstilling præsenteret og kan herefter arbejde videre, andre har brug for hjælpe-spørgsmål. Oplæg til en struktureret løsningsmodel, hjælpespørgsmål, ledende spørgsmål, opgaver på flere niveauer, men med samme faglige indhold. (stjerne opgaver) @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

9 Nødvendige gennemgange
Præsentation Nødvendige gennemgange Mulighed for at arbejde med materialet udenfor klasselokalet Elektronisk selvevaluering Repetition af gennemgange – fx podcast Nogle lærende har efter en gennemgang ikke brug for mere. Det kræver at enten underviseren har supplerende materialer til de først færdige, eller at der er mulighed for ekstra gennemgange i form af fx podcasts. Selvevaluering – elektroniske test. Hvor står jeg lige nu, skal jeg igennem materialet endnu engang eller sidder dem i skabet? @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

10 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Læringsstile Udgangspunkt i Kolbs læringscyklus Honey og Mumfords læringsstile Giv mulighed for indgang i læringscirklen til hver læringsstil Læringsobjekt tankegangen @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

11 Præsentation af @ventures/eVidenCenter
De fire læringsstile Aktivist: Aktivisten involverer sig lynhurtigt og kaster sig ubekymret ud i nye opgaver. Aktivisten elsker at være i brændpunktet. Er god til at håndtere flere bolde i luften ad gangen. Vil gerne arbejde med nye problemstillinger og keder sig hurtigt, når noget bliver rutine. Reflektor: Reflektoren er procesorienteret og vil gerne iagttage, indsamle oplysninger, overveje forskellige muligheder, bearbejde erfaringer og perspektivere disse. Produktorientering eller at arbejde hen i mod et bestemt resultat, er ikke reflektorens stærke side. Teoretiker: Teoretikeren har det bedst med først at tilegne sig viden og opstille teorier i systemer og modeller. Laver skemaer og strukturer. Pragmatiker: Pragmatikeren vil gerne indpasse nye teorier i kendt praksis. Vil gerne have fingrene i noget konkret. Har ikke tålmodighed til at deltage i åbne diskussioner som ikke følger en dagsorden. Produktorienteret. Kilde: Honey og Mumford, 1992 Digitale undervisningsmaterialer @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

12 Digitale undervisningsmaterialer
Pædagogisk model Digitale undervisningsmaterialer

13 Læringsobjekts indhold
Præsentation Læringsobjekts indhold Et læringsobjekt er en afgrænset helhed af læringsressourcer, som giver mulighed for at opnå et defineret og angivet læringsmål. Der angives, hvilke forudsætninger objektet kræver. Et læringsobjekt svarer til mellem minutters aktivitet. Det bør angives, hvilke læringsformer og læringsstile objektet understøtter, samt de sammenhænge læringsobjektet indgår i. Digitale undervisningsmaterialer @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

14 Differentiering i et LO
Digitale undervisningsmaterialer

15 Præsentation af @ventures/eVidenCenter
Vismandsportalen Oprindeligt et simuleringsspil på cd-rom Nu også med læringsportal tilknyttet, så der kan tilegnes færdigheder og kompetencer til at kunne simulere Der kan differentieres på stofmængde, kompleksitet, tid, og læringsstile. Vis spillet: moms -5 Hvad har det af betydning – hvad vil det sige at pille ved indkomstskatten? Vis økonomiske indgreb – indkomstpolitik Vis et lo om Finanspolitik Se det @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

16 Læringsobjekter til mat b/c
Udviklet til at lette overgangen fra folkeskole til gymnasiematematik Indeholder visualiseringer og eksempler Der kan differentieres på tid, nødvendige gennemgange og læringsstile. Test giver mulighed for at finde frem til niveau. Præ-test @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

17 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©


Download ppt "E-læremiddeler til brug for differentiering Undervisnings-"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google