Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Highlights fra fokusgrupperne Næstved, 07.11.12. Undervisnings- og læringsformer med iPad (10-15 minutter) Hvad er nyt/hvad er kendt? Giv eksempler.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Highlights fra fokusgrupperne Næstved, 07.11.12. Undervisnings- og læringsformer med iPad (10-15 minutter) Hvad er nyt/hvad er kendt? Giv eksempler."— Præsentationens transcript:

1 Highlights fra fokusgrupperne Næstved, 07.11.12

2 Undervisnings- og læringsformer med iPad (10-15 minutter) Hvad er nyt/hvad er kendt? Giv eksempler

3 Elever - NYT: • Vi har kun iPaden med i skole, ikke noget penalhus eller papir og alle bøger i iBooks • Nye programmer (apps m.m.) • Lydnoter (nemt at sætte iPaden til at optage) • Skærm på tavlen (Apple tv) • Lærerne integrerer iPaden i undervisningen (fx forskellige apps) • Flere forskellige opgavetyper (fx film, bog ’Showme’, beskrivende matematikopgaver…) • Tidligere startede vi på at skrive stil i skolen og lavede resten hjemme – nu forbereder man sig heroppe og skriver, når man kommer hjem (fordi det fungerer ikke helt at skrive lange stile på iPaden) • Vi spiller ’dummespil’ (på pc’eren var det mere sociale spil)

4 Lærere - NYT: • Klasserummet er ændret med Apple-tv • Fordelen er, at man kan komme ned i klassen og også holde kontrol med, hvad eleverne laver og komme i kontakt med eleverne og stadig styre tavlen • Ulempen er, at eleverne skal vende sig efter læreren – især et problem for en elev med nedsat hørelse • Undervisning uden for med den mobile iPad • Flere muligheder for at præsentere (reportager, showme) – ikke fastlåst til en PowerPoint • Mere dynamisk med gruppearbejde • Meget nemmere at integrere video og levende billeder i undervisningen • Nye opgavetyper – og større valgfrihed i afleveringsformer (fx opgave eller film) • Stile afleveres som pdf

5 Lærere - NYT: • Facebook i undervisningen (side) og her lægges fx film, som man så nemt kan se, at stort set hele klassen har set filmen (og så behøver vi ikke se dem i undervisningen) • iBøger – nogle lærere laver selv iBøger i iBook Author • Virkeligheden har ændret sig, men kravene i bekendtgørelsen har ikke, og hvis iPaden skal fylde i hverdagen, så kommer de til at lave lidt flere skriftlige afleveringer, så vi er sikre på, at de har fået trænet det, de skal (jf. krav om ny skriftlighed) – mange af deres opgaver, de laver, fx på Facebook, kunne godt tælle som skriftlighed, men de kommer ikke til det, og jeg retter dem heller ikke som en normal stil, for opgaverne er så anderledes og ligner ikke det, de skal til eksamen, og de får ikke karakterer og ikke kommentarer/rettelser – de retter så fx hinandens eller noget andet • Inddragelse af flere læringsstile end tidligere • mere differentieret undervisning

6 Elever – KENDT • Tage noter i hånden på papir (nogle synes, det er svært at skrive noter på iPad) • Film er ikke en ny læringsmetode, men bare en anden måde at præsentere sit arbejde på Lærere – KENDT • Computeren anvendes stadig og især til store skriftlige opgaver (og det nytter heller ikke, vi træner dette, for til eksamen skal de bruge computer) • Eksamen – hvis ikke vi får en dispensation • Mange elever tager noter på papir

7 iPad i skolen (10-15 minutter) Hvornår fungerer det/ hvornår fungerer det ikke? Giv eksempler på situationer

8 Elever – DET FUNGERER…: • når der er forskellige ressourcer samlet i en bog, fx et lydklip, en video, ordforklaringer, søgning osv. (det er spændende og der sparer tid) • når man kan tage noter i bogen (Systime nævnes) • når man kan tage noter separat i en app, mens man læser i en anden – det er nemt at skifte skærm • når jeg kan læse mine digitale noter (jeg kunne ikke altid læse min egen håndskrift) • når jeg læser på skærmen • når vi har fået vores eget internet

9 Lærere – DET FUNGERER…: • når de præsenterer på mange forskellige måder – det bliver mere levende og interessant • når de har iPaden, har de hele tiden al ting med, eller de kan hurtigt finde det frem (de har ikke længere glemt en bog)

10 Elever – DET FUNGERER IKKE…: • når vi skal skrive store skriftlige opgaver (vi går hjem og skriver på computeren) • når vi skal aflevere til Lectio • når lærerne ikke har styr på programmerne (det har de ikke endnu) • når vi ikke har styr på det hele (i starten) • når man skal tage noter på en anden side end i den app, man er i (det kunne være smart, hvis man kunne dele skærmen i to) • når nettet ikke virker (det sker ikke så tit) • når andre klasser går på skærmen via Apple tv (men det var kun sjovt i starten – det er bare ikke sejt mere) • når vi har for meget tid til en opgave (så bliver man useriøs, og det er så nemt at skifte over i et spil – men det er også ens eget ansvar)

11 Lærere – DET FUNGERER IKKE…: • når vi skal printe • når der er tale om skriftlige opgaver • når indhold ikke er lavet til iPad, fx læringsstilstest, som ikke kan åbnes på iPad og nogle film, som ikke kan afspilles på iPad • når der skal oploades til Lektio (det skal ske fra computeren, og det er en ekstra arbejdsgang for dem, som ofte bliver glemt). • når eleverne skal tage noter - man kan tage noter i iBøgerne, men også mange andre steder, og forvirringen har været stor i starten • når nettet er nede

12 iPad som nyt medie i skolen (10-15 minutter) Diskuter om iPad gavner læring og undervisning? Identificer hvad I er enige/uenige om Her nævnes rigtig mange fordele og ulemper!

13 Elever - FORDELE • iPaden er mobil (god til lektier i bussen og man skal ikke slæbe på bøger) • Man kan selv tilpasse tingene (fx selv digitalisere et kopiark, så man kan skrive i det) • Nemmere at holde styr på sine dokumenter - Vi får en bedre studentereksamen og man vil score en bedre karakter, for nu er der styr på ens noter, fordi man ved, hvor man har dem • Undervisningen meget mere spændende (nye fremlæggelsesformer som fx film) • Man får mere lyst til at blive undervist • Det er mere kreativt • Man kører ikke rigtig død i det, for det er mange forskellige ting, man laver, men det har også noget at gøre med at vi er en medieklasse, for hvis man går ned i en økonomiklasse – der ville iPaden ikke gavne på samme måde, medieaspektet ville man slet ikke tage ind over på samme måde, og de kan lige så godt have en computer

14 Elever - FORDELE • iPaden har kamera og lyd, så det er jo godt til det formål, vi skal, men fx i økonomi, hvad skal man så bruge det til? • Vi bliver mere kreative og it-orienterede • Flere er med til at lave film, end når vi præsenterer for klassen via PowerPoint, og det er mere spændende at se på, og derfor er der flere, der hører efter, så samlet set lærer flere noget. • Det er godt, at vi blander de forskellige fremlæggelsesformer, både film og PowerPoint • At man selv kan følge med, når man har det hele på iPaden og ikke skal vente på, at læreren skriver det hele ned på tavlen; det gør undervisningen interessant og man får meget mere lyst til at lære noget

15 Lærere - FORDELE • At man så nemt kan inddrage film i undervisningen • Nogle elever har det skidt med at sige noget offentligt, men at optage det på iPad og afspille det herfra hjælper. • Eleverne får en sjovere studentereksamen • Eleverne får en bedre studentereksamen, noget der mere ligner det, der er efter skolen – mere samfundsrelevant. De lærer at gå til stof på forskellige måder – og vil kunne vise, at de er fleksible og omstillingsparate • iPaden er god til informationssøgning, og den er altid lige ved hånden • iPaden er god til at udvikle deres præsentationsteknikker, som de også skal bruge bagefter • Undervisningen bliver mere spændende, og vi lærere udvikler os

16 Lærere - FORDELE • Eleverne er meget motiverede – de er noget særligt. Nogle elever har prøvet andre studieretninger, men kom tilbage, fordi de savnede iPaden og det var for lavteknologisk i de andre klasser • Det er nemmere at integrere it i undervisningen med iPad. Eleverne har den med – det har de ikke altid med computeren • Der er ikke længere ledninger over det hele • iPaden opfordrer til, at man arbejder med kompetencer (fx informationssøgning, databehandling og præsentation) i stedet for at være lærebogsstyret • Eleverne synes, det er spændende, og de springer ud i det på en anden måde • Eleverne kan noget, som andre ikke kan, og jeg tror, det er fordi de er motiverede

17 Elever - UMEMPER • Man bliver ukoncentreret af spil og push-beskeder - det er nemmere at skjule, at man spiller på en iPad, når man har fingrene på tastaturet i modsætning til musen på pc • iPaden håndterer ikke alle opgaver, fx store skriftlige opgaver • Man kan ikke aflevere fra iPaden til Lectio • Man får ikke trænet sin håndskrift • Når vi fremlægger en film, så lærer vi ikke at præsentere, som vi skal til eksamen Elever - ANDET • Det behøver ikke være iPad det hele, vi kan også godt bruge nogle gamle metoder

18 Lærere - ULEMPER • Dårlig integration med Lektio (men ulempen opvejes af fordelene) • Eleverne bruger mere tid på teknik og kreativitet her i starten end på indhold, men det vil nok vende, når teknikken er kendt • Eleverne taber den tætte tekstlæsning, det er mere flygtigt, og de understreger ikke i teksten • Eleverne forstyrres af pushbeskeder og mulighed for hurtigt at zappe væk

19 Udfordringer • Beskriv de udfordringer, du oplever, med tre ord • Læg ordene på bordet • Vælg i fællesskab 5 ord, der beskriver jeres udfordringer (10-15 minutter)

20 Elever – UDFORDRINGER Lærere – UDFORDRINGER

21 Elever – UDFORDRINGER • Kreativitet – undervisningen opfattes meget mere kreativ • Noter diskuteres heftigt, da det for nogle er et stort problem/svært, mens andre synes, det ikke er en ’udfordring’ hverken i positiv eller negativ forstand, og der argumenteres også for, at det er en positiv udfordring – at det er lettere at tage noter på iPad og rart med digitale noter. • Faglighed – man opnår en større faglighed, når undervisningen er spændende og varieret • Spil/useriøst – spil og Facebook er klart en koncentrationsudfordring • Skrive opgaver – det fungerer ikke på iPaden (langsommeligt at skrive på det digitale tastatur, der er ikke et ordentligt ’Word’-program, og autokorrektur er irriterende)

22 Lærere – UDFORDRINGER • Præsentation – mange nye præsentationsformer er i spil • Nytænkning af UV, inddragelse af film m.m. Man kan ikke genbruge så meget, man bliver nødt til at tænke nyt, hvilket opleves positivt (men det taget enormt meget tid), herunder at man bliver positivt udfordret af eleverne • Noter – muligvis bedre kartotek og databehandling, men ikke bedre noter, hvilket kræver øvelse i at formulere sig. Der burde være smartere måder at tage noter på, fx videonoter eller billednoter. Punktet omfatter også, at det skriftlige ikke tilgodeses godt nok. • Skriftlig eksamen – lærerne tor på, at de får nogle rigtig dygtige elever, som bliver gode til mundtlig eksamen, men de er ikke sikre på, at de vil klare sig godt til skriftlig eksamen • Ufokuseret, spiller dummespil og får pushbeskeder og kommunikerer på Facebook, fx da eleverne sad i fokusgruppen oploadede de et billede på Facebook, så de andre kunne se, hvad de lavede (det samme på computeren og telefonen)

23 Elever – UDFORDRINGER Lærere – UDFORDRINGER


Download ppt "Highlights fra fokusgrupperne Næstved, 07.11.12. Undervisnings- og læringsformer med iPad (10-15 minutter) Hvad er nyt/hvad er kendt? Giv eksempler."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google