Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

It og av – alle lærere med

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "It og av – alle lærere med"— Præsentationens transcript:

1 It og av – alle lærere med
et projekt med fokus på bl.a. kompetenceudvikling og vidensdeling Jakob Hoffmann, inspektor

2 Baggrund Tidligere it-projekt
Fokus på: Google Apps, interaktive tavler, clickers, vodcast, e-bøger, facebook, Khan Academy m.m. Medvirkende: 10 lærere (frontløbere og mere ”alm. lærere”) To ”bonus”indsigter: It-implementering kræver ekstraindsats og er derfor svært at brede ud Behov for samlet it-strategi Mål for brugen skal i første række Support, vedligeholdelse osv. skal planlægges Kompetenceudvikling skal gennemtænkes Økonomiske rammer skal fastlægges og fremskrives

3 Svært at få alle med… ”Mange skoler mangler en strategi for, hvordan it skal implementeres i undervisningen. I stedet lader ledelsen ofte ildsjæle udvikle ideer og projekter og forventer så, at det siver ud på resten af skolen, men meget tyder på, at det ikke sker. I stedet bliver det øprojekter uden vidensdeling.” Nikolaj Frydensberg Elf Gymnasieskolen 7. apr. 2012

4 Nyt projekt = Alle lærere med
Hvordan går man fra 10 ildsjæle til de fleste lærere? Hvilke kompetenceudviklingstiltag skal til, hvis ønsket er at ”få alle med”? Hvordan kan man sikre, at introduktionen af it-læremidler fungerer på en måde, der ikke afskrækker lærere, som ikke er ”ildsjæle” i forhold til it? Hvordan sikrer man, at den ekstra arbejdsindsats, der ofte er knyttet til arbejdet med it-læremidler i starten for den enkelte lærer, giver udbytte for andre (vidensdeling)? Hvordan kan vi lære af andre gymnasier?

5 Struktur 2 lærere har fået 100 timer hver til ren pædagogisk it
skift fra it-vejledere med megen fokus på teknik til rene kompetenceudviklere og pædagogiske superbrugere (it-teknikere står for det andet) De første projekter (mindst 60 % af lærerne skal være involverede) Få sat gang i bred brug af interaktive tavler hos lærerne Undersøge mulighederne i iPads til lærerne få 25 lærere til at rette digitalt på iPad og til at lave screencastet undervisningsmateriale Brug af Google Apps i hele klasser og bredt på skolen

6 Kompetenceudviklingsstrategier
Forskellige kompetenceudviklingsstrategier planlagt Tavler: En-til-en-læring med tilbud om support i første modul, hvor tavlen bruges iPads: Udviklingsgruppe med fast møderække og fastlagte temaer. Klar beskrivelse af mål og forventninger Google Apps: Tilknytning til bestemt klasse, lærergruppe som udviklingsgruppe, løbende, men ustruktureret kontakt og tilbud om ”kurser”, supervision, workshops, ideer til brugen m.m. Suppleres efterhånden

7 Inspiration Vi vil lade os inspirere af forskellige interessante tiltag: Digitale skoler i Vejle – fokus på kompetenceudvikling, praksisnær læring – ikke kurser ude i byen, men f.eks. lærere, der følger hinanden, elevsuperbrugere, vidensstaffetter, blog Elever som superbrugere og supportere, helpdesk på biblioteket, hjælp til lærerne osv. – eks. Grøndalsvængets skole. Supervision– SCKK-støttet projekt (AU, Langkjær, Risskov og Vejen gymnasier)http://tdm.au.dk/fileadmin/www.humaniora.au.dk/center_for_undervisningsudvikling/publikationer/arbejdspapirer/supervision.pdf It-vejleder lektiecafé – på skolen og virtuelt. Standby support pr. telefon i opstartsperioder. Uformelle workshops og fælles forberedelse i f.eks. faggrupper (hvordan motiveres til at komme?). Udviklingsforløb i SCKK om digital læring og praksis (virtuel uv.) Fremstilling af hjemmesider, wikis, blogs om pædagogisk it-brug – eks. It-ressourcepersoner knyttet til studieretninger (Borupgaard) eller til fagområder. Osv….

8 Netværk Administrativt it-fællesskab under afvikling (afskaffelse af fælles server), men pædagogisk samarbejde og vidensdeling under opbygning. 5 gymnasier – jævnlige møder blandt it-vejlederne, med vidensdeling som formål. Små oplæg og erfaringsudveksling. Ideer om mere struktur – evt. fælles blog med gode råd, screen castede introduktioner, materiale-deling, brug af hinandens superbrugere m.m.

9 Konference Fælles konference (evt. med andre interesserede)
Ideer til mulige oplægsholdere It-kompetencer og kritik af hovedløse indkøb -> it-strategi: Karin Levinsen Om it-kompetenceudviklingsstrategier i Vejle – Mads Bo-Kristensen Om videndeling og it – Jørgen Bang Om kompetenceudvikling af lærere med e-læringsmoduler: Bent B. Andresen Netunderstøttelse af læring og kommunikation: Christian Dalsgaard Erfaringer med it og undervisning: Helle Mathiasen Evalueringsstrategier: Michael Andersen Diskussion og erfaringsudveksling – Hvad gør vi, ved vi, hvad der virker, kan vi hjælpe hinanden og vidensdele på tværs?

10 Behov for samlet it-strategi?
Hvis alle elever fx skal på Google Apps, så skal man sikre sig, at det trådløse net virker, at eleverne har bærbare med osv.. Hvorfor skal de på, hvad vil vi med det? Kan lærerne bruge det? Hænger det sammen med andre indsatsområder – fx ny skriftlighed osv…? Det er vel sket på skoler, at man har indkøbt interaktive tavler, iPhones osv. bare for at se, ”om det måske kan bruges til noget?”

11 It-strategi (eksempler)
Skal bygges op med udgangspunkt i mål Hvad skal it bruges til, hvordan (og hvorfor) skal det understøtte og udvikle undervisningen? To slags mål: Som middel: Interaktive tavler kan motivere og appellere til flere intelligenstyper (lægger op til mere brug af lyd, film, billeder, interaktivitet osv.), de kan gemme og samle information, de gør det nemt at fremhæve pointer fra tidligere timer osv. Som mål i sig selv: Eleverne skal kunne skrive kollaborativt, netbaseret i skyen f.eks. med brug af Google Apps. Hvilken rolle skal it spille på skolen? Skolen skal være kendt for en udbredt brug af it-understøttet undervisning, 90 % af lærerne skal bruge it jævnligt i deres undervisning, vi vil være kendt som papirløs skole, 10-15 lærere skal følge de nyeste udviklinger indenfor it-brug…

12 Økonomi Hvad er de økonomiske rammer?
Sparer en bestemt teknologi i forhold til udgifter indenfor andre områder (skal der købes færre bøger, hvis man har Moodle, skal der kopieres mindre med papirløs klasse?) Ekstraudgifter (e-bøger i papirløs klasse? Opdatering af trådløst netværk, reparationer osv.) Hvordan ser de økonomiske rammer ud i årene, der kommer? (en klasse med betalte iPads bliver til alle elever med betalte iPads?)

13 Handleplan (eksempler)
Målene nås gennem en handleplan. Hvordan skal rammerne være på et bestemt tidspunkt? Der skal være interaktive tavler i alle lokaler. Alle elever skal være oprettet i Google Apps osv. Lokalerne skal kunne indrettes til de forskellige undervisningsformer – f.eks. forskelligt for Google Apps og interaktive tavler som dominerende. Alle elever skal have en bærbar – der skal være en løsning for enkeltelever med økonomiske problemer, der skal være lånebærbare til elever med computere til reparation. Der skal være it-support fra 8-16 hver dag. Hvis interaktive tavler skal udbredes, skal man kunne ringe efter hjælp Alle interaktive tavler og projektorer skal gennemgås og vedligeholdes månedligt. Der skal være minimum to klasser, der er med i et forsøg med it. Der skal være tilbud om it-kompetenceudvikling i form af 60 timer til en-til-en, 60 timer til supervision, ”lektieværksted” en gang månedligt osv.

14 Evaluering (eksempler)
Der skal være en plan for evaluering Tilfredsheden med skolens it-udstyr skal stige til min. 70 i elevtilfredshedsundersøgelsen 2013 Der skal måles før og efter en kompetenceindsats – hvor mange brugte Google Apps før og hvordan, og hvad med efter er brugen steget, hvordan modtager eleverne det? Evalueringsstrategien skal lægge op til konstant tilpasning (it-området er i konstant udvikling – umuligt at lave faste 3.års-planer) Hvad med elevernes udbytte?

15 Fremtidige idéprojekter
Google Apps på skoleplan MeeBook og alt undervisningsmateriale digitalt i en klasse Moodle iPads til elever Udbredt brug af vodcast og lignende som ny skriftlighed Publiceringskanal som f.eks. iTunesU Virtuel undervisning Flipped classroom med uv.videoer Digital dannelses- og kompetenceplan for elever

16 Diskussionsspørgsmål
Hvordan sikrer man, at projektindsigter breder sig ud til alle lærere? Hvordan kompetenceudvikler man bedst alle lærere – kurser, udviklingsgrupper osv.? Hvordan får man ressourcer til det/bruger man ikke så mange ressourcer som i forsøgene? Ved vi, hvad der virker bedst? Hvilke kompetencebehov hos eleverne skal forskellige tiltag understøtte? Hvordan skal en god it-strategi bygges op? Hvordan får eleverne indflydelse, kan de inddrages i kompetenceudvikling og drift? Hvordan kan vi sikre vidensdeling og kan vi lære af hinanden gymnasier i mellem? Er der oplægsholdere, der ville være oplagte for os til konferencen – andre interesserede i at deltage?


Download ppt "It og av – alle lærere med"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google