Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Chefkonsulent Leif Knudsen DLBR, Landscentret, Planteproduktion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Chefkonsulent Leif Knudsen DLBR, Landscentret, Planteproduktion"— Præsentationens transcript:

1 Chefkonsulent Leif Knudsen DLBR, Landscentret, Planteproduktion
Session D1: Hvad lærte vi af forsøgene med gødning i 2009? Resultater af forsøg med handels-gødning, mikronæringsstoffer samt mellem- og efterafgrøder Chefkonsulent Leif Knudsen DLBR, Landscentret, Planteproduktion

2 Prisforholdene har været ude af balance…
? ? ?

3 Højt udbytte i 2009 – stort kvælstofbehov
Afgrøde Perio-de Bytte-for-hold An-tal for-søg Udbyt-te hkg/ha Optimal mæng-de kg N/ha PD-norm, kg N/ha Vinterhve-de 2009 5:1 9 101,8 197 176 10:1 100,2 175 Vinterhvede 73 85,3 159 163 Oversigten 2009, tabel 1, s. 199.

4 Fosfor til vinterhvede
Effekt af: Hkg pr. ha Netto,kr./ha 19 kr./kg P 8,50 kr./kg P 30 kg P forår 0,4 -538 -223 Placering af 18 kg P om efteråret 0,5 -302 -113 20 kg N efterår 2,5 40 110 LSD 1,6 Lerjord med Pt i gns. 2,4 Oversigten 2009, tabel 16, s. 219

5 Konklusioner af forsøg med P til vinterhvede:
Lavt merudbytte for P forår Ikke bedre effekt af at placere P efterår Ingen sammenhæng mellem Pt og merudbytte for P Er konklusionen, at vi helt kan undvære at tilføre fosfor?

6 Fosformanglende planter
Velnærede planter Fosformanglende planter Fosformangel i vårbyg, foto Gitte Rubæk, AU, DJF

7 Figur 9. Sammenhæng mellem udbytte i
Kritisk Lavt Anbefales Figur 9. Sammenhæng mellem udbytte i Vinterhvede (uden tilførsel af fosfor) og fosfortal. 12 forsøg 2007 til2009 Oversigten 2009, fig. 9, s. 220

8 Strategier for tilførsel af fosfor til vinterhvede:
Strategien skal gå på at opretholde et tilstrækkeligt højt niveau af fosfor i jord Det kritiske niveau for Pt på lerjord er formodentlig lavere end de 2,0, der anvendes i dag Fosfortallet falder kun langsomt – f.eks. vil et fald fra Pt 3 til 2 typisk tage 10 år Derfor kan mange tære på ressourcen, men på et tidspunkt går det galt!

9 Oversigten 2009, tabel 20, s. 225

10

11

12 Niveauer for indhold af næringsstoffer i vinterraps
57 planteanalyser Oversigten 2009, s. 229

13 Bormangel i vinterraps – pas på det!
I 2009 har der været bormangel I flere rapsmarker end normalt Bormangel giver sig udslag I røde blade og først og fremmest Misdannede blade og blomsteranlæg, fordi bor er vigtig for celle- Delingen. (Foto Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret). Oversigten 2009, s. 229

14 Mellemafgrøder Afgrøde til opsamling af kvælstof før en vintersæds- afgrøde F.eks. olieræddike udsået før høst af vinterhvede og ompløjes sidst i september før såning af ny vinterhvede-

15 Kvælstof optaget i olieræddike september
Dias fra seniorforsker Ingrid K. Thomsen, AU, DJF

16 Nmin i november -19 kg -19 kg -14 kg
Dias fra seniorforsker Ingrid K. Thomsen, AU, DJF

17 Optagelse af kvælstof i mellemafgrøder sået 14 dage før høst
Resultat fra 15 demonstrationsmarker efteråret 2009 Oversigten s. 234

18 Forsøg og erfaringer med mellemafgrøder
Udsåning skal ske 2-3 uger før høst Potentiel optagelse er 30 kg kvælstof pr. ha Reduktion af N-min i november er ca. 30 pct. Svingende resultater i 15 demo-marker Mange praktiske problemer: Høst skal ske tidligt (senest 15. august) Halm skal snittes eller fjernes lige efter høst Angreb af rapsjordlopper, snegle mv.

19 Korsblomstrede efterafgrøder før vårbyg
Oversigten 2009, tabel 33, s. 245

20 Tak for opmærksomheden
Spørgsmål er velkomne


Download ppt "Chefkonsulent Leif Knudsen DLBR, Landscentret, Planteproduktion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google