Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sådan får du maksimal effekt af handelsgødning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sådan får du maksimal effekt af handelsgødning"— Præsentationens transcript:

1 Sådan får du maksimal effekt af handelsgødning
Chefkonsulent Leif Knudsen DLBR, Landscentret, Planteproduktion

2 Mere spændende end nogensinde!
Meget varierende afgrødepriser. Høje gødningspriser. Dårligt bytteforhold mellem afgrøder og gødning. Høje priser for standardkvalitetsgødning betyder interesse for alternative løsninger. Hvad betyder det for gødsknings- strategien?

3 Forfrugt: korn 200 kg N/ha 178 kg N/ha 2002-07: 66 fs. 2008: 12 fs.
N-pris: 8,00 kr. Kornpris: 135 kr. Oversigten s. 199

4 Vinterhvede - optimal N Optimal N -mængde, kg N/ha Gammelt Nyt?
250 193 kg N/ha Gammelt 200 Nyt? 167 kg N/ha 150 Optimal N -mængde, kg N/ha 100 50 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Bytteforhold (kg korn /kg N) Beregnet fra data i Oversigten s. 204

5 5 forsøg i vinterhvede 2008 50 N medio marts. 100 N sidst i april.
Oversigten s. 209

6 Hvilken kvælstoftype – alternativer til fast NS 27-4 eller NPK?
Kvæstoftype: Kr. kg N Anbefaling NS 27-4 fast 10 DanGødning Samme effekt, hvis det bruges tidligt Flexgødning (N-32) 8 Svovlsur ammoniak 14 *1) Kun interessant som en del af tilførslen – evt. i kombination med gylle Urea 6 Interessant, hvis prisen er 2 kr. lavere end alternativ pr. kg N Tidlig tildeling Pas på spredbarhed og svovlforsyning *1) Kun en værdisat svovl på 15 pct. af N-indhold

7 Fosfor – er det nødvendigt?
Gødningstype Kg N efterår Kg P Kg P forår Udbytte merudb.hkg/ha Netto mer-udb. Grundgødet 106,3 - Triplefosfat 30 +2,2 -1,1 Sv.amm. + triple P 18 +5,0 +0,2 Di.fosfat+triple-P 20 +5,8 -1,2 Diamm.fosfat +6,4 +2,7 LSD.. 1,8 Fire forsøg i vinterhvede Oversigten s. 210 Merudbytte for N efterår: 2,8 hkg/ha (2007:0,7) Merudbytte for ekstra P efterår: 0,8 hkg/ha (2007:1,7) Merudb. 20 P eft.år sml. med 30 P forår: 2,4 (2007:0,4)

8 Glem ikke kalium! Forsøg i vårbyg på grovsandet jord 2007 og 2008
Tilførsel af kalium: Udbytte, merudb.hkg/ha Netto merudb. 3 fs. 2007 3 fs. 2008 0 kg kalium 48,4 57,8 - 50 kg kalium +0,8 +3,6 -2,8 100 kg kalium +1,5 +4,9 -6,8 LSD.. ns. 3,2 Oversigten 2008, s. 252 Kalium: 10 kr./kg Vårbyg: 100 kr./hkg God effekt af kalium i protamylasse

9 Kan der spares på fosfor og kalium?
Fosfor og delvis kalium er et spørgsmål om vedligeholdelsesgødskning på lang sigt. Ja, hvis indholdet i jorden er tilstrækkeligt. Nej, hvis indholdet i jorden er lavt. En besparelse nu kan komme tilbage som en endnu større udgift senere! Pas på, at besparelser ikke bliver et skråplan!

10 Placering af gødning mod manganmangel i vinterbyg 2006-2008
Ingen Stærk Meget stærk Antal forsøg 3 2 Udbytte og merudbytte, hkg/ha Ubehandlet 69,0 37,0 0,4 2-3 gange mangan-sulfat efterår 0,1 11,7 18,0 30 kg N i placeret svovlsur ammoniak efterår 1,3 17,3 38,7 Oversigten s. 213

11

12 3 års forsøg med placering af svovl-sur ammoniak til vinterbyg har vist, at
Placering af 30 N er effektivt mod Mn-mangel. Placering af 15 N og 4 kg Mn er rimeligt eff. Effekten skyldes forsuring og ikke N alene. Placering efterår - kun i problemmarker. Placering af f.eks. 15 N + én gang udsprøjt-ning er et godt alternativ til flere sprøjtninger med mangansulfat. Oversigten s. 214

13 Andre resultater af gødningsforsøg:
Intet merudbytte for mangan til majs trods lave fluorescensmålinger. Ingen merudbytter for bredsprektrede mikronæringsstofblandinger i korn. Lavt magnesium- og zink-indhold i planteanalyser i korn. Lavt indhold af næringsstoffer i halm 2008.

14 En løftet pegefinger! Spar på P og K med omtanke!
Brug af urea skal ske med omtanke! Billig gødning er tit mindre spredbar. gødning – pas på spredebredden! Mekaniske blandinger – pas på afblanding! Pas på afgrødens svovlforsyning! Brug ikke for meget kvælstof!

15


Download ppt "Sådan får du maksimal effekt af handelsgødning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google