Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”En dag med Arbejdstilsynet”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”En dag med Arbejdstilsynet”"— Præsentationens transcript:

1 ”En dag med Arbejdstilsynet”
Kvartalsmøde med AMiR, DSR KredsMidtjylland 23. Februar 2015 Tilsynsførende Ingrid Grothe

2 Program Hvem er vi og hvad er målet Arbejdstilsynets tilsynsmetoder
Arbejdstilsynets reaktionsbillede på Hospitaler 2014 (fysisk og psykisk arbejdsmiljø) Vurderingsgrundlaget for afgørelser på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Arbejdstilsynets klagehåndtering - hvilke muligheder har I for at ”komme i kontakt med” Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets afdækning og kortlægning af det psykiske Arbejdsmiljø

3 Hvem er vi ? Myndighed der regulerer efter arbejdsmiljøloven
Ca. 700 medarbejdere på landsplan Fordelt på 3 tilsynscentre Ca. 120 tilsynsførende i TC Nord + supportere, jurister, chefer, etc. Forskellig baggrund / uddannelse Opdelt i 3 tilsynsgrupper og 3 task-forces 6 tilsynsførende i task-force for psykisk arbejdsmiljø Distancearbejdspladser Kontor i Hadsten (Nr. Sundby) Arbejdsmiljøfagligt Center i København

4 Ny arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020
Strategiens mål: 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker 20 pct. færre med overbelastninger af muskel og skelet 20 pct. færre psykisk overbelastede Strategien indeholder 19 initiativer 4

5 Tilsynsformer Muskel- og skeletbesvær Ulykkesrisiko
Risikobaseret tilsyn Generelt tilsyn med fokus på især 3 prioriterede områder: Muskel- og skeletbesvær Ulykkesrisiko Psykisk arbejdsmiljø Øvrige relevante arbejdsmiljøforhold Detailtilsyn Fokus på udvalgt arbejdsmiljøproblem (ex. Ulykker) Indsatser Fokus på branche og specifikke arbejdsmiljøproblemer

6 Tilsynsreaktioner landsplan 2014 Branchen Hospitaler
Antal reaktioner Påbud Strakspåbud Forbud §21-Påbud Afgørelse uden påbud Vejledning I alt Muskel- og skeletbesvær (MSB) 12 1 4 19 Psykisk arbejdsmiljø 98 14 5 9 58 184 Kemi, støv og biologi Indeklima 10 11 Ulykkesrisici 6 Krav til egenindsatsen 2 130 16 7 65 227

7 Tilsynsafgørelser landsplan 2014
Branchen Hospitaler

8 Tilsynsreaktioner Region Midtjylland 2014
Branchen Hospitaler Antal reaktioner Påbud Strakspåbud Forbud §21-Påbud Afgørelse uden påbud Vejledning I alt Muskel- og skeletbesvær (MSB) 4 1 6 Psykisk arbejdsmiljø 26 3 21 51 Indeklima Ulykkesrisici 34 5 62

9 Tilsynsafgørelser Region Midtjylland 2014
Branchen Hospitaler

10 Skadet legemsdel ved akut fysisk overbelastning - ved løft/skub/træk/vrid/drejning
33 Hospitaler

11 Alvorlige ulykker fordelt på skademåder i hospitaler

12 Fysisk arbejdsmiljø Rammerne for tilsynet: (Hvad skal der til, for at AT afgiver en reaktion) Er der en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko, som er forbundet med ansattes arbejdsfunktion? Arbejdstilsynet kan ikke reagere på frustrations- og irritationsmomenter, uhensigtsmæssige arbejdsgange, uoverensstemmelser, jobusikkerhed, manglende udviklingsmuligheder, antipati, lønforhold etc.

13 Psykisk arbejdsmiljø afgørelser
Branchen Hospital 2014

14 Positive faktorer i arbejdsmiljøet
Fokusering på kerneopgaven gennem tydelig stuktur, koordinering og planlægning er på plads for medarbejderne. Tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem faggrupper samt mellem medarbejdere og ledelse. (høj social kapital) Prioriteret tid til tæt sparring/at mødes med kolleger og med ledelse.

15 Mønstre og tendenser (1)
Arbejdstilsynets opmærksomhedspunkter: Anerkendelse af medarbejdernes store arbejdsindsats. Dedikerede medarbejdere med faglig stolthed, højt fagligt niveau, der kan professionaliseres yderligere. Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Ydre krav oppe og nede fra. Vigtigt med klare udmeldinger fra ledelse om serviceniveau anno 2014. Samarbejde internt og eksternt, ml. faggrupper og ml. afsnit. Ydre omstændigheder støj og forstyrrelser

16 Mønstre og tendenser (2)
Arbejdsmængde (og tidspres): ”Sygeplejerskerne strækker sig” Sengeafsnit: fx fysisk og psykisk omsorg og kompetencer, samtale med patient/pårørende. ”Dag”-afsnit: fx højt tempo, fyldt program. Alvorlige arbejdsmæssige konsekvenser: UTH’er, fx medicineringsfejl. Omgangstone. Samarbejde. Opgaver, der ikke nås: ”hårde facts”, fx dokumentation ”bløde faktorer”, fx samtale, omsorg

17 Snak med sidemanden i 5 minutter
Hvad er de vigtigste pointer for dig? Hvordan har det relevans for dig på dit arbejde? Hvilke spørgsmål giver det anledning til?

18 Næste punkt AT’s håndtering af klager

19 Klager Ca. 5.000 klager hvert år Klager kvoteres mhp. prioritering
Kvotering sker ud fra alvorligheden af klagen Anonymitet ved klager Tilsyn med klager er en del af de godt tilsyn, der gennemføres årligt

20 Klager til Arbejdstilsynet
Indhold i klager Beskriv sagligt og uden overdrivelser hvilke problemer det drejer sig om – og hvor mange ansatte der er berørt Er der sygemeldte eller nogle, som har stresssymptomer? Hvordan problemet allerede er forsøgt løst i egen organisation? Navn og adresse på virksomhed, samt det præcise sted, hvor arbejdet udføres og problemerne opleves Oplys om evt. APV beskrivelse af problemet eller anden skriftlig dokumentation Private kontaktoplysninger!

21 Hvordan kommer man som AMiR kontakt med AT
Ring til Arbejdstilsynet på Tast 1 for Arbejdstilsynets Call Center, hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø Tast 3 for hotline om mobning (Man-fre kl. 8-15) Tast 4 for omstilling, hvis du skal tale med en specifik medarbejder eller dit lokale tilsynscenter Åbningstider for telefon: Mandag - torsdag kl. 8-16, fredag kl Udfyld digital klageformular Ring til Arbejdstilsynets Call Center på telefon: (mandag - torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15).

22 Næste emne AT’s afdækning og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø

23 Risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø
Stor arbejdsmængde og tidspres - herunder uklare krav Høje følelsesmæssige krav ved arbejdet med patienter og pårørende Vold og traumatiske hændelser Mobning og chikane

24 Arbejdstilsynets rammer i forhold til psykisk arbejdsmiljø
Er der en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko, som er forbundet med ansattes arbejdsfunktion? Sikkerheds- eller sundhedsrisiko? Irriterende? Utilfredsstillende? Frustrerende?

25 Arbejdstilsynets rammer i forhold til psykisk arbejdsmiljø
Stor arbejdsmængde Høje følelsesmæssige krav Vold og trusler ? Manglende belønning Jobusikkerhed Overvågning M anglende u dviklings- - muligheder Uklare/modstridende Mobning og seksuel chikane Ledelse/AMO/ samarbejdsorg.

26 Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø i praksis
Faser Aktiviteter Data indsamling Møde med AMO arbejdspladsvurdering, sygefravær, personale- udskiftning, trivselsundersøgelser, referater, etc. Observation af arbejdet Samtale med ansatte (enkeltpersoner eller grupper ud fra spørgeguide) Samtale med ledelse Andre informationer Vurdering På virksomhed eller i tilsynscentret Tilbage- melding til AMO Afsluttende møde med AMO Telefonisk tilbagemelding 26

27 Indsamling af data

28 Arbejdsmæssige konsekvenser
Overhead med vægt Thomas vil du indsætte den – jeg har den ikke. Risikofaktor Forebyggelse Temadag om psykisk arbejdsmiljø for SSID d. 6. marts 2008 Arbejdsmæssige konsekvenser

29 AMiR rolle – psykisk arbejdsmiljø
Brug AMO, og tag oplysninger om dårlig trivsel alvorligt Hjælp os med data, når vi er på besøg Koordinering af besøget, så alle ved, hvad der forventes af deres deltagelse

30 Snak med sidemanden i 5 minutter
Hvad er de vigtigste pointer for dig? Hvordan har det relevans for dig på dit arbejde? Hvilke spørgsmål giver det anledning til?

31


Download ppt "”En dag med Arbejdstilsynet”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google