Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skoleintra i organisationen - ledelsens rolle og administrative forretningsgange Nordvestskolen www.nordvestskolen.helsingor.dk Tommy Sørensen©

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skoleintra i organisationen - ledelsens rolle og administrative forretningsgange Nordvestskolen www.nordvestskolen.helsingor.dk Tommy Sørensen©"— Præsentationens transcript:

1 Skoleintra i organisationen - ledelsens rolle og administrative forretningsgange
Nordvestskolen Tommy Sørensen©

2 Efterlade aldrig en medarbejder uden at have sikret at denne får muligheden for at tilegne og dygtiggøre sig indenfor de værktøjer, som skoleintra dækker, når man har besluttet sig for at bruge dette i organisationen. Gi´ medarbejderen de bedste arbejdsredskaber i forhold til den administrative og pædagogiske praksis. Gi´ medarbejderen støtten i processen og derefter med den berømte støttende hånd i ryggen, så medarbejderen oplever at du som leder er der. ”Ledelse er som at danse tango – man skal kommunikere og turde føre an” Mads Smedegaard – sektionsleder på Kofoeds Skole Nordvestskolen Tommy Sørensen®

3 Perspektiver - kontekst
”Morgendagens skole er snart dagens skole” (UVM) Omstilling - Fleksibel skole - Digitale materialer - Rummelighed - Faglighed - Evaluering fra mundtlig til skriftligt - Dokumentation-> ”Den virtuelle skole” ”Den af Mursten” Nordvestskolen Tommy Sørensen©

4 Perspektiver - kontekst
Dokumentation Undervisningsministeriet: - Karakterer, nationale test, elevplaner, kvalitetsrapport Politikere: - Vores skolepolitik, hvilke resultater Forældrene: - Vort barn Nordvestskolen Tommy Sørensen©

5 Perspektiver - kontekst
”en virksomhed er i dag en IT-virksomhed” (Ole Rossing – årets IT-chef 2006) ”Det kniber med topledernes forståelse af de it-teknologiske muligheder” – ”IT i praksis” – rapport fra Dansk IT og Rambøll Management skolen er virksomhed – den måde at forstå – at skolen skal levere en kerneydelse: undervisning med den tilhørende pædagogisk praksis, samt tilhørende organisering og organisation Nordvestskolen Tommy Sørensen©

6 Perspektiver - kontekst
Hvad har medarbejderne brug for: Politikker Regelsæt Klarhed vedrørende arbejdsgange – hvad gør vi Strategier Dette er lederens ansvar!! Nordvestskolen Tommy Sørensen©

7 Det gør en forskel Rambøll undersøgelse – Hvad er effekten af IT i folkeskolen
IT som et værktøj til at støtte skoleudvikling og pædagogisk udvikling Det gør en forskel hvis skolelederen har anvendt IT til at støtte skolens udvikling af værdier og mål. På disse skoler er der flere lærere der oplever større effekt på elevernes performance generelt og flere forældre der vurderer, at kommunikationen er forbedret med brugen af IT De skoleledere, som i høj grad har oplevet at brugen af IT på deres skole har medført at nye pædagogiske metoder er blevet taget i brug, de er også karakteriseret ved - De har mange lærere som har deltaget i IT-kompetenceudvikling indenfor de sidste par år - De spørger løbende lærerne om hvordan de anvender IT i undervisningen - I medarbejdersamtalerne spørger de til anvendelse af IT Nordvestskolen Tommy Sørensen©

8 Nordvestskolen 700 elever fordelt på 3 spor, og specialklasser
1 SFO (270 børn i 3 afdelinger) Rammestyret – 36 millioner 12 bygninger – 4 blokke faseopdelt i indskolings, mellemtrin og udskoling årgangsteam – heraf 3 selvstyrende 120 ansatte – heraf 55 lærere – alle IT-pæd. Kørekort alle lærere bærbar PC i trådløs netværk 120 pc´ere i netværk – 2 søgemaskiner på lærerværelset Skoleintra (Skoleporten, lærerintra, elevintra og forældreintra) i de sidste 4 år Nordvestskolen Tommy Sørensen©

9 Skoleintra - Hvad vil man
informations/kommunikationsplatform videndelingsplatform supplement/erstatning Nordvestskolen Tommy Sørensen©

10 Fælles ejerskab Nordvestskolen
drøfte/vedtage strategien i de formelle fora kommunens IT læseplan med trinmål *) IT indtænkt i målene for skolens fagsøjler IT indtænkt i skolens indsatområder og formidling af disse IT en del af personaleudviklingssamtalen kursus – personale/elev/forældre back-up (supervisor – ressourceperson(-er) – sidemandsoplæring) Nordvestskolen Tommy Sørensen©

11 En fortsat proces En fortsat udviklings- og uddannelsesproces, som der skal forholdes til i forhold til organisationen og hvor den er på det givne tidspunkt Nordvestskolen Tommy Sørensen©

12 Skoleintra i hverdagen
er den naturlige platform mødeplanlægning og aktiviteter reservationer indarbejdes i arbejdsbeskrivelser administrative work-flow/rollefordeling -> Nordvestskolen Tommy Sørensen©

13 work-flow fra en webmaster til vi er alle webmasters
gennemgang af arbejdsgange rollefordelinger eks. infoseddel, dagsorden, referater, opslag, nyhed, reservation, vikardækning/skemaændringer Kommunikation/ -politik fil/mappestruktur postlistefunktionen Nordvestskolen Tommy Sørensen©

14 Dokumentation Årsplaner Ugebreve
Årgangsteam: mødeplanlægning, dagsorden, referater Klasselog (konferencer) Dagbøger Elevplaner Nordvestskolen Tommy Sørensen©

15 Spørgeskemaer APV for elever APV for personale
Fællesstart – forældrenes syn Skoleintra – personalets syn -> resume Nordvestskolen Tommy Sørensen©

16 Kommunikation og regelsæt - overvejelser
Skolejuraens En guide i ophavsret og persondataret? Nordvestskolen Tommy Sørensen©

17 Kommunikation og regelsæt - overvejelser
Persondataloven kræver, at skolen og lærerne skal vise særlig omtanke, når de registrerer og bruger oplysninger om eleverne og deres forældre. Lærerne bør alene registrere oplysninger om eleverne, så længe det er nødvendigt af hensyn til pædagogiske, undervisningsmæssige, sociale eller andre saglige hensyn Følsomme oplysninger er ifølge loven oplysninger om elevernes - eller deres forældres - helbred, religiøse eller filosofiske overbevisning, racemæssige eller etniske baggrund, fagforeningsmæssige tilhørsforhold samt seksuelle forhold. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

18 Kommunikation og regelsæt - overvejelser
Lærerne og skolens ledelse vil gøre sig en række observationer vedrørende den enkelte elev i forbindelse med elevens hverdag på skolen. Det vil være oplysninger om elevens sociale adfærd, faglige og sociale kompetencer, samt lærerens pædagogiske betragtninger om eleven. Læreren er naturligvis berettiget til at indtaste sådanne oplysninger, men registrering og brug af oplysninger om elever bør altid ske med særlig omtanke. Minimumskravet er, at oplysningerne alene gøres tilgængelige for de personer, som har et relevant behov herfor, f.eks. elevens lærere og skolelederen. Oplysningerne bør med andre ord aldrig ligge frit tilgængeligt på internettet. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

19 Kommunikation og regelsæt - overvejelser
Du skal dog huske, at: du ikke må indtaste rent personlige eller følsomme oplysninger i de dele af skolens intranet, som er tilgængelige for alle, der er tilknyttet skolen, f.eks. Elevintra i Skoleintra, samt vælge og gemme dit password med omhu, så andre ikke uden videre kan regne det ud eller få adgang til det. Indhente samtykke ved f.eks. foto og video Nordvestskolen Tommy Sørensen©

20 Kommunikation og regelsæt - anbefalinger
Lærerne skal regelmæssigt i kort form – via Nordvestskolens hjemmeside/Forældreintra - informere forældrene om arbejdet i klassen og de dermed knyttede lektier, derfor kan forældre ikke fremover forvente, at lærerne vil udfylde lektiebøger. Mail fra forældre kan benyttes i stedet for kontaktbog, men skal begrænses til korte meddelelser såsom årsag til forsømmelse ønske om frihed ønske om fritagelse. Reglen om fritagelse fra undervisning over 3 dage skal stadig godkendes af skolens leder. Mail besvares jvf. kommunens politik indenfor 3 arbejdsdage Mail som har arkivmæssig interesse udskrives og opbevares i elevens mappe. I tilfælde af at forældre har spørgsmål omkring undervisningen, social trivsel eller andre større spørgsmål benyttes fortsat telefonsamtaler eller personlige møder. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

21 ? Nordvestskolen Tommy Sørensen©


Download ppt "Skoleintra i organisationen - ledelsens rolle og administrative forretningsgange Nordvestskolen www.nordvestskolen.helsingor.dk Tommy Sørensen©"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google