Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videndeling og ledelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videndeling og ledelse"— Præsentationens transcript:

1 Videndeling og ledelse
SkoleIntra torsdag 22. marts 2007 Netværk Nordøst Kaj Søndergaard

2 KS 1983 Mikrodatamaten i undervisningen 1996 Stifinder 2001 ITMF
2005 Mellervangskolen Historisk tilbageblik Mellervangskolen – implementering af videndelingssystemet med udgangspunkt i en velfungeredne hjemmeside og rutineret brug af DAKS-FC Skiftet sommer 2005 til SkoleKom – ud fra at FC DAKS var kendt Begyndte at implementere SkoleIntras værktøjer – Personaleintra og SkolePorten 2006_2007: Implementering af ForældreIntra og Elevintra Blik i nogen af de beslutningsprocesser vi har været igennem – glæder og sorger. Form -> Kaj Søndergaard

3 Disposition Ledelse og kommunikation Videndeling
Værktøjer – SkoleIntra Implementering – ledelsens rolle Gode råd Afsnit om Værktøjer for at sætte en ramme om, hvad der er særlig relevant i forhold til ledelsens synsvinkel Det er ikke en teknisk vinkel – men ledelsesmæssig, personalemæssig og kommunikationsmæssigt Kaj Søndergaard

4 Ledelse Opad – mening med skolen Indad – kommunikation
(fortolkning, fortælling om skolen, meningen med skolen) Meningen med skolen: Det billeder ansatte, elever, forældre og omverden har af skolen – mangesidigt: det handler både om den måde tingene bliver tilrettelagt på, traditioner, omtale, myter, fortællinger på lærerværelset – hvad er meningen med det hele. Det er her ledelsen er med til at elever, personale, forældre og omverden ser en mening med netop den skole. Indad – kommunikatin: Skabe rammer for det pædagogiske arbejde, rammer for det kaotiske kommunikation, der er nødvendig for at skolen fungerer, have adgang til principper, retningslinier, referater, kommunikation, dokumentation, mulighed for samarbejde i team, - den er meget anderledes end tidligere, hvor tingene ikke forandrede sig så hastigt – informationerne var ikke så mange og ikke så forskelligtretede. Det er en myte at teknologien har givet mange stress – de mange informationer vi får på mail er ikke til at håndtere. Men det er ikke mailen, der er skyld i stressen eller mængden af informationen – hvordan skulle vi håndtere de mange informationer, hvis de alle skulle gives i 10-frikvarteret? – eller på små gule sedler: Det handler om at lærer at bruge og forholde sig til informationerne – her kan videndelingsværktøjer, intranet være en stor hjælp –men man skal lære at bruge dem – implementer dem i skolen hverdag. Udad – oversættelse: Love, bekendtgørelser, skrivelser fra forvaltning m.v skal ’oversættes’ til den pædagiske verden (fagprossionelle verden), forældre elever, medier, offentlighed. – det er ikke tilstrækkeligt at overbringe informationen - den skal være på en form, der kan skabe mening for dem, der modtager den. Indad – kommunikation (personaleledelse, administrativ ledelse, ledelsesteam) Udad – oversættelse (UVM, forvaltning, forældre, medier, offentlighed) (Ledelsens mirakel, Birthe og Lars Qvortrup, 2006) Kaj Søndergaard

5 Kommunikation Kommunikationsmodel Information – valg af information
Meddelelse – valg af yttringsform og medie Forståelse – ’modtageren’ er ’adressat’ og tolker selv ud fra sin egen formåen. Forståelseskontrol – foregår løbende hos alle parter i kommunikationen. Kotrollen går ud på, at overbevise sig selv om, at den anden har forstået det man ønskede vedkommende skulle forstå. Kommunikation beror på, at den der skal modtage informationen tolker den – og forstår det man ønsker, den anden skal forstå. Informationen udvælges af afsenderen – og kun den information man ønsker modtagerne skal forstå – medie og form vælges så der en chance for at modtageren har adgang til informationen – både medie, tilgængelighed og sprog, begreber, kontekst og så er det helt op til modtageren hvordan den forstås/opfattes De overvejelser man går sig er altså i høj grad ikke kun et spørgsmål om, hvad der skal kommunkeres – men i høj grad et spørgsmål om hvordan der kommunikeres – med hvilke medier og de traditioner, der er tilknyttet til de medier. Man kan altså ikke sige: Jammen står på intranettet – hvis ikke modtagerne viser, at de har forstået det som man ønskede de skulle forstå, så man tilrettelægge sin information anderlede (Luhmanns kommunikationsmodel) Kaj Søndergaard

6 Videndeling - ITIF Tilskud til videndelingssystem:
IT i Folkeskolen: pr. skole Videndelingsystemer: Intranet i skolen – i lighed med intranet i andre organisationer Udviklingsarbejder – ITMF – videndelingsystemer Vælg et videndelingssysterm – og alting ordner sig – Tilskud: 2005: pr. skole – enten til system eller tilskud til udviklng af eksisterende Kaj Søndergaard

7 Krav til værktøjer Webbaseret
1: Intern og ekstern kommunikation og samarbejde 2: Fleksibel skemalægning 3: Lærerværktøjer 4: Elevværktøjer 5: Materialedeling Intern og ekstern kommunikation og samarbejde Adgang til; 1)      al relevant information, herunder fx skolebestyrelsens principper, ledelsesbeslutninger og fælles retningslinier. 2)      værktøjer til planlægning og koordinering af løbende aktiviteter, møder og nye initiativer. 3)      kollaborative og projektorienterede værktøjer: Dels i forhold til det tværgående team- og faglærersamarbejde og dels i forhold til elevernes problemorienterede og samarbejdsbaserede læringsforløb. 4)      faciliteter til skole/hjem-samarbejde For nærmere uddybning, se matrix-skemaet i bilaget under fokusområde 3. ·         Fleksibel skemalægning Adgang til de enkelte klassers fleksible ugeskemaer, herunder mulighed for at lærerne (lærerteams) kan oprette og redigere ugeskemaer på baggrund af skolens grundskemadata. For nærmere uddybning, se matrix-skemaet i bilaget under fokusområde 5. ·         Lærerværktøjer 1)      værktøjer der understøtter opgavedialog, kommentering og retning af elevernes skriftlige arbejder. 2)      målstyring og understøttelse af undervisningsdifferentiering. 3)      værktøjer til tilrettelæggelse af procesevaluering og udformning af prøver og tests. For nærmere uddybning, se matrix-skemaet i bilaget under fokusområde 4, 5 og 6. ·         Elevværktøjer Elevadgang til; 1)      porteføljer, logbøger og lektiestyring. 2)      de overordnede mål og handleplaner og udmøntningen i forhold til de enkelte fag/klasser og elever (via den personlige portefølje og logbog). 3)      digitale undervisningsmidler. 4)      værktøjer til procesevaluering og gennemførelse af prøver og tests. ·         Materialedeling Adgang til at alle kan lægge materialer ind i en given søgbar katalogstruktur og mulighed for at dele dette på tværs af skolens aktører alt efter behov. For nærmere uddybning se matrix-skemaet i bilaget under fokusområde 2. Kaj Søndergaard

8 SkoleIntra Aalborg Kommune 2005:
SkoleIntra – fælles ansøgning, implementering på alle skole, evt sammen med eksisterende løsninger SkoleIntra ’Født på Rugkobbelskolen i slutningen af 1990’erne som en udløber af Poseidonprojekt, hvor 10 uddannelsesinstitutioner arbejdede med IT-strategier. Idegrundlag bl.a.: Lærerne skal kunne bruge it før de kan implementere de i undervisningen – derfor mange kræfter på at arbejde med lærernes brug af it-værktøjer: information – indad, udad, - logbøger, dokumentation, evaluering, materialedeling, Kaj Søndergaard

9 Værktøjer, PersonaleIntra
Beskedsystem - DAKS-FC, SkoleKom Kalender Reservationer Arkiv - Konferencer Samlemapper Klasselog Evaluering – elevplaner … og flere andre SkoleIntra ’Født på Rugkobbelskolen i slutningen af 1990’erne som en udløber af Poseidonprojekt, hvor 10 uddannelsesinstitutioner arbejdede med IT-strategier. Idegrundlag bl.a.: Lærerne skal kunne bruge it før de kan implementere de i undervisningen – derfor mange kræfter på at arbejde med lærernes brug af it-værktøjer: information – indad, udad, - logbøger, dokumentation, evaluering, materialedeling, Kaj Søndergaard

10 Værktøjer, PersonaleIntra
Kalender Reservationer SkoleIntra ’Født på Rugkobbelskolen i slutningen af 1990’erne som en udløber af Poseidonprojekt, hvor 10 uddannelsesinstitutioner arbejdede med IT-strategier. Idegrundlag bl.a.: Lærerne skal kunne bruge it før de kan implementere de i undervisningen – derfor mange kræfter på at arbejde med lærernes brug af it-værktøjer: information – indad, udad, - logbøger, dokumentation, evaluering, materialedeling, Kaj Søndergaard

11 Værktøjer, PersonaleIntra
Beskedsystem - DAKS-FC, SkoleKom SkoleIntra ’Født på Rugkobbelskolen i slutningen af 1990’erne som en udløber af Poseidonprojekt, hvor 10 uddannelsesinstitutioner arbejdede med IT-strategier. Idegrundlag bl.a.: Lærerne skal kunne bruge it før de kan implementere de i undervisningen – derfor mange kræfter på at arbejde med lærernes brug af it-værktøjer: information – indad, udad, - logbøger, dokumentation, evaluering, materialedeling, Kaj Søndergaard

12 Værktøjer, PersonaleIntra
Arkiv - Konferencer Samlemapper SkoleIntra ’Født på Rugkobbelskolen i slutningen af 1990’erne som en udløber af Poseidonprojekt, hvor 10 uddannelsesinstitutioner arbejdede med IT-strategier. Idegrundlag bl.a.: Lærerne skal kunne bruge it før de kan implementere de i undervisningen – derfor mange kræfter på at arbejde med lærernes brug af it-værktøjer: information – indad, udad, - logbøger, dokumentation, evaluering, materialedeling, Kaj Søndergaard

13 Værktøjer, PersonaleIntra
Klasselog SkoleIntra ’Født på Rugkobbelskolen i slutningen af 1990’erne som en udløber af Poseidonprojekt, hvor 10 uddannelsesinstitutioner arbejdede med IT-strategier. Idegrundlag bl.a.: Lærerne skal kunne bruge it før de kan implementere de i undervisningen – derfor mange kræfter på at arbejde med lærernes brug af it-værktøjer: information – indad, udad, - logbøger, dokumentation, evaluering, materialedeling, Kaj Søndergaard

14 Værktøjer, PersonaleIntra
Evaluering – elevplaner SkoleIntra ’Født på Rugkobbelskolen i slutningen af 1990’erne som en udløber af Poseidonprojekt, hvor 10 uddannelsesinstitutioner arbejdede med IT-strategier. Idegrundlag bl.a.: Lærerne skal kunne bruge it før de kan implementere de i undervisningen – derfor mange kræfter på at arbejde med lærernes brug af it-værktøjer: information – indad, udad, - logbøger, dokumentation, evaluering, materialedeling, Kaj Søndergaard

15 Værktøjer, PersonaleIntra
På sikre linier – fortrolige oplysninger: Beskedsystem - DAKS-FC, SkoleKom Kalender Reservationer Arkiv - Konferencer Samlemapper Klasselog Evaluering – elevplaner + disse Elevkartoteket Logbog Udviklingsplaner SkoleIntra ’Født på Rugkobbelskolen i slutningen af 1990’erne som en udløber af Poseidonprojekt, hvor 10 uddannelsesinstitutioner arbejdede med IT-strategier. Idegrundlag bl.a.: Lærerne skal kunne bruge it før de kan implementere de i undervisningen – derfor mange kræfter på at arbejde med lærernes brug af it-værktøjer: information – indad, udad, - logbøger, dokumentation, evaluering, materialedeling, Kaj Søndergaard

16 SkolePorten En del af skolens profil forældre, ’potentielle’ forældre
studerende ansøgere dokumentation(!) elever offentlighed medier .. SkoleIntra ’Født på Rugkobbelskolen i slutningen af 1990’erne som en udløber af Poseidonprojekt, hvor 10 uddannelsesinstitutioner arbejdede med IT-strategier. Idegrundlag bl.a.: Lærerne skal kunne bruge it før de kan implementere de i undervisningen – derfor mange kræfter på at arbejde med lærernes brug af it-værktøjer: information – indad, udad, - logbøger, dokumentation, evaluering, materialedeling, Kaj Søndergaard

17 ForældreIntra Kommunik- team IT-team Ledelse Mellervangskolen
Årgangsteam 1 årgang Kommunik- team IT-team Ledelse Mellervangskolen 3 årgang 4 årgang 5 årgang 8 årgang 9 årgang 8i9i spec.kl Introduktion til personale Workshop for personale Kalender – for forløb Arbejdsbeskrivelser Kaj Søndergaard

18 ForældreIntra Workshop for lærerteam, der er involverede
Introduktion på forældremøde v. it-vejleder – log på første gang. Kort med koder., m.v. Efterfølgende tilbud om at komme og få introduktion Opfølgning på forældremøder – spørge til brugen. Kaj Søndergaard

19 ForældreIntra Workshop for lærerteam, der er involverede
Introduktion på forældremøde v. it-vejleder – log på første gang. Kort med koder., m.v. Efterfølgende tilbud om at komme og få introduktion Opfølgning på forældremøder – spørge til brugen. Kaj Søndergaard

20 ForældreIntra Status på ForældreIntra:
Aktive hjem i perioden – 1 årgang: 20 af 46 3 årgang:24 af 54 4 årgang: 20 af 37 5 årgang: 22 af 40 8 årgang: 23 af 41 9 årgang: 10 af 24 8i9i: 13 af 15 Forældreintra: Afhængig af lærerengagement, tradition – nyhedsbreve, skemaændringer, billeder fra klassen, praktiske informationer. Elevintra: Aflevering af opgaver, kommentering af opgaver, lektier for, Begge: konsekvens i brugen, alle lærere involverede og engagerede, Kaj Søndergaard

21 ElevIntra Forældreintra: Afhængig af lærerengagement, tradition – nyhedsbreve, skemaændringer, billeder fra klassen, praktiske informationer. Elevintra: Aflevering af opgaver, kommentering af opgaver, lektier for, Begge: konsekvens i brugen, alle lærere involverede og engagerede, Kaj Søndergaard

22 Implementering Visioner, mål og handlinger Skoleplan
Udviklingsarbejder, pilotarbejder Opfølgning, opmuntring, interesse Ledelsen roller er at fange de initiativer, der er i gang og bygge videre på dem i retning af de mål og visioner, der er for skolen – Fælles Skolebeskrivelse, Skoleplan Kaj Søndergaard

23 Implementering Team og klasser Forudsætninger
information og samarbejde formidlingskompetencer teknisk, håndværksmæssigt Forudsætninger: Mentalt parathed: Indstillede på at informere, vil fortælle historier, vise billeder Fagligt – at kunne formidle – både papir og netbaseret teknisk kunnen Kaj Søndergaard

24 Implementering IT-vejleder Administrator i samarbejde med kontor
Indpisker, opmuntrer, følger op Problemknuser – når det nu ikke lige… Kaj Søndergaard

25 Arbejds- og ansvarsfordelingfordeling
Kaj Søndergaard

26 Retningslinier Kommunikation
Mål: At kommunikationen er effektiv og tilstrækkelig At kommunikationen er tilgængelig At personalet oplever kommunikationen som vedkommende og informativ Tegn Personalet har adgang til den nødvendige kommunikation, når de har brug for den Personalet oplever kommunikationen som meningsfuld Handlinger Faglig og pædagogisk kommunikation mellem personale sker på PersonaleIntra. Retningslinjer for kommunikation i de enkelte team, aftales internt. Kaj Søndergaard

27 Retningslinier Kommunikation
Alle læser på PersonaleIntra en gang hver skoledag (200 dage om året) Mødeindkaldelser sendes på PersonaleIntra til personale på Mellervangskolen Reservationer foregår elektronisk på PersonaleIntra Alle aktiviteter, møder, m.m. skrives ind i skolens kalender på PersonaleIntra Beskedsystem, opslagstavler, meddelelser på forsiden af PersonaleIntra. På PersonaleIntras beskedsystem må der skrives personfølsomme oplysninger om personale og elever. Det vil være en god ide at gøre det til en vane at svare på beskeder, der kræver et svar. Kvittér evt. for modtagelsen og skriv, at du svarer senere, skriv evt. hvornår du regner med at svare. SkoleKom er stadig et effektivt og brugervenligt mailsystem, der kan bruges internt og ikke mindst, når der skal kommunikeres med samarbejdspartnere udenfor Mellervangskolen. Personaleintra kan være en hensigtsmæssig platform til kommunikation, da det er her vi kommunikerer med forældre og elever. Arbejdsopgaver bør primært meddeles mundtligt. Mødeindkaldelser til alle møder, der involverer flere team, sendes på beskedsystemet med dagsorden som vedlæg. Evt. bilag lægges i PersonaleIntras dokumentarkiv, hvor hvert møde får en mappe med dagsorden, bilag og referat. Reservationer kan kun foretages elektronisk og det vil således være den elektroniske reservering der gælder. Der er ud over elevarbejdspladserne arbejdspladser til lærerne på lærerværelset (5 stk), PSC (1), Lærerarbejdsrum (2). Koordinatorer, klasselærere, udvalgsformænd, kontoret fører alle aktiviteter ind i kalenderen, når der er flere parter involveret. Den der skriver ind i kalenderen vurderer om aktiviteten har almen interesse for forældre og offentlighed og således også skal optræde på skolens hjemmeside. Kaj Søndergaard

28 Retningslinier Kommunikation
Kaj Søndergaard

29 Retningslinier Elev- og ForældreIntra
ForældreIntra tilbydes på alle årgange ElevIntra kan tilbydes på relevante årgange Personalet besvarer henvendelser på PersonaleIntra fra forældre og elever inden for 2 skoledage Svarfristen er 2 dage, så der er mulighed for at informere og kontakte kolleger, hvis det er nødvendigt inden et svar gives. Svaret kan være en kvittering for modtagelsen af meddelelsen med en angivelse af, hvornår et uddybende svar kan forventes. På PersonaleIntras beskedsystem må der udveksles følsomme oplysninger, hvis forældrene giver tilladelse til det. Denne tilladelse skal gives mundtligt eller skriftligt. Det giver ikke automatisk personalet lov til at skrive følsomme oplysninger, selv om forældrene har ’givet bolden op’. I sådanne tilfælde kan personalet skrive, at de vil ringe eller gerne vil ringes op. Kaj Søndergaard

30 ’Gode råd’ Ledelsen er rollemodel
IT- og kommunikationskompetence i ledelsen ’Slå til’ på det rigtige tidspunkt Støttestrukturer Handleplaner – så personalet ved, hvor vi er på vej hen Brug det konsekvent –med indsigt og empati Ledelsen er rollemodel Bruge videndelingssystemerne selv – indgå i samarbejdsrelationerne på personalets platforme: dvs du har 3 personaleintra, skolekom, adm outlook IT- og kommunikationskompetence i ledelsen En i ledelsen har kompetencen på området og følger op i samarbejde med it-vejlederne – her omkring videndeling – men også pædagogisk og styringsmæssigt. ’Slå til’ på det rigtige tidspunkt – de forskellige dele – kalender, reservation, beskedsystem, Støttestrukturer – it-vejleder – workshop, kurser, teammøder m.v. Handleplaner – så personalet ved, hvor vi er på vej hen Brug det konsekvent – med indsigt og empati. Hvad er det man skriver om fordi det er nemmest – noget skal siges og meddeles i fælles forum – nogen skal siges F2F - noget kan siges i en telefon – noget er godt at have skrevet (dokumentation) – men husk at fordi det er skrevet er det ikke nødvendigvis læst eller endsige forstået. Kaj Søndergaard


Download ppt "Videndeling og ledelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google