Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IT i undervisningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IT i undervisningen."— Præsentationens transcript:

1 IT i undervisningen

2 Hvad er Junior PC-kørekort?
Et koncept, der giver lærerne mulighed for * at tilrettelægge * at gennemføre * at evaluere integrationen af IT- og medier i faglige og tværfaglige forløb i alle skolens fag.

3 Er der noget galt med skolens gamle IT-plan ?
IT i Undervisningen Er der noget galt med skolens gamle IT-plan ? - nej egentlig ikke, men… * planen er lavet før vi fik faghæfterne med FÆLLES MÅL * planen opfylder ikke kravene til de forskellige TRINMÅL * planen skal derfor revideres kraftigt eller… * vi kunne bruge konceptet: Junior PC-kørekort

4 Hvad er indholdet i Junior PC-kørekortet?
Fra samtlige samtlige faghæfter har man pillet IT-delene ud og samlet det hele under betegnelsen: Junior PC-kørekort. dansk, historie, sprog … matematik, natur og teknik … idræt, sløjd, billedkundskab, håndarbejde, hjemkundskab.. Elevens alsidige personlige udvikling Fagenes fælles mål Folkeskolens formål

5 Eleverne skal opnå følgende kompetencer
Refleksion Evnen til at kunne vurdere og perspektivere de personlige, lærings- og samfundsmæssige konsekvenser af anvendelsen af it- og medieværktøjerne. Betjening Evnen til at kunne udføre funktioner på computeren og i it- og medieværktøjerne. Forståelse Evnen til selv at vælge det rigtige værktøj afhængigt af situationen og forstå de arbejdsmetoder og processer, som it- og medieværktøjerne indgår i.

6 Sådan er Junior PC-Kørekort
Noget som vi kender fra faghæfterne, f.eks. fra matematik. Trin og hovedområder Alle trin indeholder alle hovedområder, blot i stigende sværhedsgrad og abstraktions- og erkendelsesniveau Trin klasse Trin klasse Trin klasse Tal og algebra Geometri Matematik i anvendelse Kommunikation og problemløsning Sådan er Junior PC-Kørekort også opbygget.

7 It - og mediestøttede læreprocesser Informationsindsamling
Sådan er Junior PC-kørekort opbygget: Trin og hovedområder Alle trin indeholder alle hovedområder, blot i stigende sværhedsgrad og abstraktions- og erkendelses-niveau Trin klasse Trin klasse Trin klasse It - og mediestøttede læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computer og netværk Uddybelse af hovedområder

8 OMRÅDERNE er nået, kan der udstedes
HOVEDOMRÅDER Kommunikation Handler om elektronisk udveksling af information via , konferencer og web. Lære eleven at betjene værktøjerne til elektronisk kommunikation. Eleven skal blive bevidst om acceptable regler og normer på nettet. Produkt og analyse Handler om de traditionelle it – værktøjsprogrammer og de it –baserede medieværktøjer. Eleven skal lære at analysere og tage stilling til de medier, som leverer elektroniske informationer. Læreprocesser Udvikle elevens evne til at bruge it og medier som støtte og inspiration til at lære og til at udvikle sig. Informations- indsamling Handler om informationer, der findes på internettet og i digitale databaser Lære eleven at søge målrettet efter informationerne samt at kunne analysere og vurdere dem. Computere og netværk Eleven skal lære at anvende computere og lokalnet effektivt og hensigtsmæssigt Hvis TRINMÅLENE indenfor HOVED- OMRÅDERNE er nået, kan der udstedes Junior PC-kørekort.

9 Udstedelse af PC-kørekort
Lærerteamet omkring eleven foretager en samlet vurdering af elevens it- og mediekompetence i forhold til Fælles Mål. Hvis lærerteamet vurderer, at eleven har opnået de beskrevne kompetencer, får eleven bevis på dette – et IT-kørekort.

10 Evaluering og dokumentation
* Samtale med eleverne * Problemløsning * Afprøvning af kompetencer * Digital portfolio * Procesbeskrivelse i logbog * Vurdering af it- og medieprodukter * Dagligt indtryk

11 Hvorfor Junior PC-kørekort?
Fordi man… får sat system i sin IT-undervisning får et redskab til at evaluere og dokumentere får IT-undervisningen bredt ud til hele skolen sikrer en mere ensartet IT-undervisning sikrer kvaliteten af IT-undervisningen sikrer at kravene i Fælles Mål opfyldes

12 Junior PC-kørekortkoordinator på skolen
afholde introduktionsforløb om Junior PC- kørekortet for kolleger på skolen. rådgive og vejlede kolleger i forhold til konceptet for Junior PC- kørekortet være behjælpelig med at evaluere elevernes it- og mediekompetencer i forhold til “Fælles Mål” hjælpe med at sikre IT-integrationen i planlagte forløb.

13 Junior PC-kørekortskole
Skovvangskolen er tilmeldt som Junior PC-kørekortskole hvilket betyder, at man har fuld adgang til hvilket igen betyder: at man ved at benytte sit brugernavn og –kode til Skolekom kan se hele konceptet at man får adgang til både trin- og slutmål som til diverse vejledninger at man kan se færdige undervisningsforløb med anvendelse af IT at man får adgang til diverse links med gode IT-undervisningsforløb Er man nu tvunget til at arbejde med konceptet for Junior PC-kørekortet på Skovvangskolen? Ja – det er man faktisk. For Skovvangskolen er officielt ”JPCK-skole”

14 Det er sket! Skovvangskolen er nu en Junior PCK-skole IT-bevis skole


Download ppt "IT i undervisningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google