Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Dagsorden – Konsolideringsprogrammet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Dagsorden – Konsolideringsprogrammet."— Præsentationens transcript:

1 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Dagsorden – Konsolideringsprogrammet 0. Godkendelse af noter fra sidst 1. Status på kommunikation samt Task force aktiviteter 2. Gennemgang af issues fra sidst 3. Prioritering af opgaver – opdatering af ”Bobler-listen” 4. Behandling af indstillinger 5. Indkomne sager 6. Eventuelt 1

2 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 2 1. Status på task force aktiviteter i Konsolideringsprogrammet – 14/5 2012TidOpgavePenge TF01 Dataopretning v. Jonna Der er identificeret og prioriteret 11 igangværende opgaver, 8 er overført til driften og 16 afventer ASB Øvre struktur: opgaven udvikler sig til et projekt, der involverer CampusNet-integration. (ca 650 timer) Kritisk for Sommer- eksamen ASB Øvre strukturopg. vokser Kræver AU IT ressourcer TF02 Bevisløsningen v. Anders Status quo vedr. driftssituation (ASB, Executive, ST ikke i drift) Der er prioriteret udviklingsopgaver frem til 1/6 (flere udviklingsønsker skal prioriteres – se liste slide 3) Forventes klar til 1/6 Ext udvikl. Ress hentet ind TF03 EVU betalingsstuderende v. Helle Der arbejdes på dataopretning, ID 16+18. Fleksibel Masters STU færdig U20 – udestår dataopretning Navision-STADS integration: Udfordringer m. EAN.nr samt evt. opgaver ifm. Ny Økonomimodel PID skal opdateres. Fokus? TF04 KOT Kvt.2 Breve og studenter login v. Morten Fejl ifm. studerndes adgang (snitfladeproblematik STADS/AROS) – er adresseret til AU IT Udeståender: Brevfletning, konstruerede cpr.numre, sikker drift S12 Skulle være lukket i uge 14 TF05 STADS-VIP v. Helle Tilfredsstillende brugertest – 4 har deltaget og været ok tilfredse med systemet. Go/no go møde 16/5 Udeståender: sikring af performance, test af WAYF & test af NemID Idrfitsættes 30/5 TF06A Optagelse KOT & UKOT v. Ejvin KOT-test af dataleverance (via Tilmeldingssekretariatet) har ikke fungeret optimalt. TF 06B – Optagelse KOT & UKOT v. Ejvin Plan B – er opgaven forankret hos Kirsten/Søren? Udeståender: DANS KA-optag – 140 regneark, clearingen (deadline 15. juni) TF07 EDDI færdiggørelse v. Jeppe Udviklingsønsker: Understøtter EDDI forretningens behov (rejst af HE – drøftes på møde 21/5) Hvad skal fokus være? TF08 FSS Lifecycle Mgt. (STADS) v. Birgit (?) Første møde afholdes d. 15/5, hvor opgaven drøftes PID fremlægges d. 21/5 Opgaven skal beskrives TF09 ARTS Eksamensplanlægning v. Morten/Bjarke Der er lavet aftale om støtte til Arts i form af lister, som opdateres af Bjarke på ad hoc forespørgsel/3 uger Der skal laves aftale m. Arts vedr. SNUK+U/E fremtidig praksis, impl. af nye STADSfunk. samt nye ønsker Hvad skal fokus være

3 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET TF02 Bevis - Ønsker til prioritering efter 1/6! › [013]+[021] Praksis: Angivelse af faste emner på EKA ved skalprøver › [014]+[022] Praksis: Angivelse af prøvesprog når ikke som bestemt i studieordningen (ordinære resultater) › [015]+[023] Praksis: Angivelse af prøvesprog når ikke som bestemt i studieordningen (meritter) › [029] LØST.U (for alle andre end supplerende uddannelser mhp. adgang til kandidatuddannelser, gæsterammer (alle andre end via IC), IC-gæstestuderende, tilvalgsrammer (Søren Anker), Ekstra kompetencegivende forløb (for kandidater)): 4.1: Kommer altid ud som "Full-time" › [030] LØST.U (undtagen for diplomudd., korte udd. under SKT, professionsbachelorer): 5.1: Mangler › [060] Mulighed for at udsøge bevisudskrivers egne RAPEROPL-jobs i Access / Word › [061] Labels / følgebrev til beviser (Workaround: Brug RA002U – den er ikke flot, der skal bruges saks!) › [062] Andre labels › [063] Enkeltfagsattester / -udskrifter › [070] Automatisk og manuel sletning af tomme / uønskede RAPEROPL-udtræk i Access › [079] Knap i Access til separat hentning af opdaterede tekster fra EDDI › [087] Bevis leveret i PDF-format. Beviset leveres i form af redigeringslåst PDF-fil, der er lagret på netværksdrev og navngivet jf. beslutningerne om indholdet i stregkodeteksten i #077. Praksis for arkivering (#074) afgør, hvorvidt forklædet (#077) indgår i PDF'en. Forudsætninger for dette ønske er flg. issues: #074 (praksis-beslutning), #077, #059, #084. Dette issue er en alternativ løsning på #083, som vil bortfalde med leverance af dette issue › [088] Principbeslutning om anvendelse af indscannet signatur for alle bevisudstedere › [089] Direkte arkivering af PDF (forudsætter #087+#088) i digitalt journaliserinssystem (medfører bortfald af #077) › [090] Understøttelse af ønsker afledt af Diploma Supplement-kvalitetssikringinitiativ › [097] Aktivering af stavekontrol på hhv. dansk og britisk engelsk i Word 3

4 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET TF01 Dataopretning – Status /opgaveoversigt 4

5 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 5 2. Issues fra Konsolideringsgruppen’s møderBeslutning 23. maj 2012 1. Kommunikation i Studieadministration? Hvordan og hvem gør hvad? Behandlet den 23/5. Lukkes og afventer Gittes præsentation af Studieadminstrationskommunikationssetup. 4. SNUK feedback v. Mikkel og Orla UVA/EKA mange til mange Er i proces i SNUK båndet, lukkes her og Mikkel opdatere SNUK opgavelisten 5. SNUK feedback vedr. 0/5 ECTS og delprøver SS er ansvarlig for den videre proces vedr. godkendelse i Uddannleses Udvalget (UU). 6. U/E bånd issue vedr. Dumpebrev Tina laver beskrivelse af Work-a-round. Orla følger op på udviklingsønsket og får sat den på U/E opgavelisten 7. Opstart af Arts Task force Formål: sikre at Arts U/E medarbejdere kan lave trække lister og afvikle eksamen Orla får afklaret evt nyt scope for en ny Arts TF aftales med Leo 8. Status på opgavelister fra SNUK, OPTAG og Inf&Vejl. FSS/Birgit arbejder på forslag til fælles opgaveliste for de 4 bånd – chefgruppen er enige i behovet for fælles liste. 10. Er der lavet beskrivelse af, hvordan man laver overgangsordninger i STADS? Er i proces i SNUK båndet, lukkes her og Mikkel opdatere SNUK opgavelisten 11. HIH og IHA beviser i STADS (low cost AU-logo papir) Der er fundet en løsning. Kim følger op vedr. ”bevis- papir” til udskrifter (uden blå streg) 12. AU IT har meldt servicevindue på alle systemer fredag den 22/6 til lørdag den 23/6 – OK? Orla vurder at det ikke har konsekvenser for studieadministrationen. 13. Udarbejd input til uddannelsesplan/vidensløft Anna udarbejder oplæg sammen med bla Tina 14. Præsentation af STADS ”udviklingsplan” samt Ønskebrønden Orla laver en præsentation Afklaret og slettes næstegang Udestående og til behandling

6 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 3. ”Bobler-liste” til konsolideringsprogrammet – task force emner 6 Opdateret uge20 ÷Opgaveliste?

7 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 4. Behandling af indstillinger 9/5 – uge 19 Prioritering af Task force opgaver? - … er det de rigtige opgaver og prioriteter? 1. TF06 Optag UKOT Kandidat – clear 11.000 ansøger Ejvin(PL ) - Bjarke 2. TF05 STADS-VIP – ( Helle (Krav, test, Impl), Sara(HE- bruger input)) 3. TF02 Bevis ( Anders, Thomas(Udvik, data), Bjarke(data), Birgitte(Wiki), Annia(udd), ITMind?) 4. TF01 Dataopret – Øvre struktur, udd.modeller ( Jonna, Orla mm) 5. TF03 EVU betalingsuddan. ( Helle(PL ), Thomas(Dataopret), AU IT dataopret(ML)) 6. TF09 Arts eksamensplanlægning – (Bjarke) 7. TF07 EDDI færdiggørelse og sikre implementering på HO’erne - ( Jeppe) 8. TF08 FSS Life Cycle Management (LCM) – Starter m. STADS leverancer (Birgit) 9. TF04 Optag KOT Kvt.1&2 breve og studenter login v. Morten -------------------o nye task force kandidater o---------------------- 10. …FSS – hurtigere opdatering af arbejdsgange (processer, NAV, Wiki….) 11. … andre? 7

8 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 4. Behandling af indstillinger 23/5 – uge 21 Prioritering af Task force opgaver? - … er det de rigtige opgaver og prioriteter? 1. TF10 TF10 Kandidatoptagelse 2012 – clear 11.000 ansøger Ejvin(PL ) - Bjarke 2. TF11 KOT-optagelsen 2012 v. Morten 3. TF05 STADS-VIP – ( Helle (Krav, test, Impl), Sara(HE- bruger input)) 4. TF02 Bevis ( Anders, Thomas(Udvik, data), Bjarke(data), Birgitte(Wiki), Annia(udd), ITMind?) 5. TF01 Dataopret – Øvre struktur, udd.modeller ( Jonna, Orla mm) 6. TF09 Arts eksamensplanlægning – v. Morten 7. TF07 EDDI færdiggørelse og sikre implementering på HO’erne - ( Jeppe) 8. TF08 FSS Life Cycle Management (LCM) – Starter m. STADS leverancer (Birgit) -------------------o nye task force kandidater o---------------------- 9. …FSS – hurtigere opdatering af arbejdsgange (processer, NAV, Wiki….) 10. … andre? -------------------o Afsluttede TF opgaver o---------------------- 11. TF00 Performance 12. TF03 EVU betalingsuddan v. Helle 13. TF04 Optag KOT Kvt.1&2 breve og studenter login v. Morten 14. TF06 Optag KOT og UKOT v. Ejvin 8

9 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 5. & 6. Indkommende sager & Evt? 5. Indkommende sager 6. EVT 9


Download ppt "Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Dagsorden – Konsolideringsprogrammet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google