Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsesvalg på Vesterkærets Skole 2014. Skolebestyrelsesvalg 2014 Bekendtgørelse nr. 28 af 14.01.2014 Kommunale regler for valgprocedure.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsesvalg på Vesterkærets Skole 2014. Skolebestyrelsesvalg 2014 Bekendtgørelse nr. 28 af 14.01.2014 Kommunale regler for valgprocedure."— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsesvalg på Vesterkærets Skole 2014

2 Skolebestyrelsesvalg 2014 Bekendtgørelse nr. 28 af 14.01.2014 Kommunale regler for valgprocedure

3 Agenda: •Hvad er Skolebestyrelsen? •Hvad laver de? •Arbejdsform •Hvad kræver det? •Vores ønsker? •Praktiske oplysninger •(Regler, tilmelding mm)

4 •Valgret & Valgbarhed •Indskrevet & Forældremyndighed •Valgmøde (Dernæst 5 ugers frist) •Drøftelse med Kandidater •Enkelt personer •Afstemning og Fredsvalg mm. •Frister •Skoleporten •http://www.skole- foraeldre.dk/http://www.skole- foraeldre.dk/

5 Frister - Skolebestyrelsesvalget 2014 •Senest den 20. marts: Valgbestyrelsens underretning af hjemme om valgene senest 3 måneder før afslutningen af perioden for en eventuel afstemning, jf. § 2 i kommunale valgregler •Senest den 23. april: Valglisten skal være udarbejdet senest 3 uger før valgmødet, jf. § 3 •Senest den 7. maj: Skriftlig meddelelse til hjemmene om valgmødet senest 1 uge før valgmødet, jf.§ 4 •Valgmøde den 14. maj: Valgmødets afholdelse senest 5 uger før fristen for afleveringen for aflevering af stemmer ved en eventuel afstemning, jf. § 4 •Senest den 24. maj: Sidste frist for kandidatopstilling den 10. dag efter valgmødet •Senest den 24. maj: Skolen sikrer, at de opstillede kandidater er bekendte med kandidaturet •Senest den 28. maj: Møde på skolen: Evt. aftale om opstillingsrækkefølge m.h.p. fredsvalg •Senest den 8. juni: Ved kampvalg: Hjemmene underrettes om valgproceduren m.m. •Senest den 18. juni: Sidste frist for afstemning ved evt. kampvalg •Senest den 18. juni: Kandidaterne underrettes om udfaldet af valget •Den 1. august – Den nyvalgte skolebestyrelse tiltræder, jf. § 13

6 •Så skal vi til det praktiske •Øl/Vand/snacks

7 •Forslag dagsorden/indhold: * Thomas gennemgår slides fra forvaltningen, Thomas og Mariann fortæller om bestyrelsesarbejdet og besvarer spørgsmål, samt opfordrer til at stille op. * Kort pause(?) m. øl/vand/snacks * Torben gennemgår udgangspunktet for reformen * Ledelsen (og bestyrelsen?)fortæller om hvad reformen betyder for børn og forældre her på skolen * Spørgsmål


Download ppt "Skolebestyrelsesvalg på Vesterkærets Skole 2014. Skolebestyrelsesvalg 2014 Bekendtgørelse nr. 28 af 14.01.2014 Kommunale regler for valgprocedure."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google