Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt: Styregruppens afslutningsmøde Version 1.0.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt: Styregruppens afslutningsmøde Version 1.0."— Præsentationens transcript:

1 Projekt: Styregruppens afslutningsmøde Version 1.0

2 2 Denne præsentation er en del af en guiden ”God praksis for effektivt styregruppearbejde” udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen, www.digst.dk. Formålet med denne præsentation Denne præsentation kan anvendes som inspiration og vejledning til styregruppemødet, hvor projektet afsluttes (går fra gennemførselsfasen til realiseringsfasen) Mødet har til formål at sikre at projektet lukkes kontrolleret ned, overdragelse til såvel teknisk som forretningsmæssig drift foretages succefuldt samt at validere ansvaret/opgaverne for de efterfølgende gevinstrealiseringsaktiviteter Version 1.0

3 3 Dagsorden Status på leverancer Udestående kontraktuelle forpligtigelser Projektstatus – risici, aktiviteter, ændringsanmodninger Overdragelse til drift og gevinstrealisering Godkendelse af projektets lukning Gennemgang af foretaget projektevaluering Andet Version 1.0

4 4 Status på leverancer Id.LeverancenavnStatusGodkendt af 21DesigndokumentGodkendt 22LøsningsbeskrivelseGodkendt 23DriftsmanualAfventer godkendelse fra driftsleverandør 31IT sagsregistreringGodkendt 32IT BorgeradgangEj godkendt. 5 seriøse fejl ej rettet 41… Version 1.0

5 5 Udestående kontraktuelle forpligtigelser Id.ForpligtigelseÅrsagHandling 1Manglende betaling af faktura 345 Der er faktureret for timer, der ikke er godkendt Afklares på selvstændigt møde. 2Brugervejledning til sagsafgørelsesmodulet mangler Den er under reviewFremsendes inden for en uge 3Godkendelse af designspecifikation udestår Version 1.0

6 6 Projektstatus - risici Er der risici, der skal overføres til realiseringsfasen Er der handlingsplaner for alle kendte fejl IdRisikobeskrivelseKonsekvensHandlingPrisSKS*K Version 1.0

7 7 Projektstatus - aktiviteter Er der udestående aktiviteter i projektet eller hos styregruppen? IdDatoAktionDeadlineStatusEjer 3421-03-12Godkende faseovergangs- rapport for realiseringsfasen 01-04-12Formand 3519-03-12Godkende ændringer til Business Case 01-04-12Formand og Seniorbrugere 3619-03-12Godkende ændringer til gevinstrealiseringsplanen 01-04-12Formand og Seniorbrugere 4125-03-12Informere interessenter om at projektet er afsluttet 01-04-12Formand Projektleder Version 1.0

8 8 Projektstatus - ændringsanmodninger Er der udestående ændringsanmodninger i projektet IdBeskrivelseKonsekvens ved acceptPrisKonsekvens ved afvisning Version 1.0

9 9 Overdragelse til drift og gevinstrealisering Modtager Kriterier Forretnings- områder DriftsleverandørLeverandør vedligeholdelse DriftsmanualN/AOk BrugermanualOkN/AIkke godkendt SystemspecifikationN/AOk Kontakt underskrevetN/AOKOk GevinstrealiseringsplanOkN/A UddannelsesmaterialerOKN/A … Version 1.0

10 10 Godkendelse af projektets lukning Er projektets målsætninger opnået? Er projektets godkendelseskriterier opfyldt? Kan de forventede gevinster opnås med leverancerne? Er al dokumentation arkiveret? Er der afholdt/planlagt evalueringsmøde? Har interessentanalysen identificeret de væsentligste interessenter i realiseringsfasen? Omfatter kommunikationsplanen interessenter i realiseringsfasen? Version 1.0

11 11 Gennemgang af foretaget projektevaluering Version 1.0

12 12 Andet Version 1.0


Download ppt "Projekt: Styregruppens afslutningsmøde Version 1.0."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google