Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

INS BÅ - BAIT og Informatik - E091 Strukturering og Modellering Dagens program: Introduktion til metodelære Strukturering Modellering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "INS BÅ - BAIT og Informatik - E091 Strukturering og Modellering Dagens program: Introduktion til metodelære Strukturering Modellering."— Præsentationens transcript:

1 INS BÅ - BAIT og Informatik - E091 Strukturering og Modellering Dagens program: Introduktion til metodelære Strukturering Modellering

2 INS BÅ - BAIT og Informatik - E092 HVAD er metodelære? Metodelære er læren om og anvendelsen af (arbejds)metoder, som sætter jer i stand til at arbejde videnskabeligt dvs. på en sådan måde at jeres resultater har en høj grad af pålidelighed og kan stå for en kritisk granskning af andre videnskabsfolk

3 INS BÅ - BAIT og Informatik - E093 HVAD er ’metode’? ”Planmæssig fremgangsmåde; systematisk måde at indsamle og bearbejde data på” (Gyldendal Psykologisk pædagogisk ordbog 1997) Mere udførligt er en ’metode’ en formuleret fremgangsmåde, struktureret i faser og begrundet og dokumenteret i hele forløbet.

4 INS BÅ - BAIT og Informatik - E094 HVAD er ’metode’? Kvantitative metoder Undersøgelsesområdet er et objekt Data er objektivt målbare Resultater på numeriske form Kvalitative metoder Undersøgelsesområdet er et subjekt Data er subjektivt prægede (af subjektet) Resultater på sproglig form I kommer til at høre mere om kvantitative og kvalitative dataindsamlingsmetoder i TMS!!!

5 INS BÅ - BAIT og Informatik - E095 HVORFOR metodelære? Fordi I skal lære at arbejde videnskabeligt! Nøgleordene er ’orden’ og ’præcision’!!

6 INS BÅ - BAIT og Informatik - E096 Om klassifikation Klassifikation er en metode med 4 faser: Identificere begreber/elementer Navngive begreber/elementer Definere begreber/elementer Indordne i klasser efter fælles kendemærker … bruges til at etablere orden og overblik over viden (og manglende viden).

7 INS BÅ - BAIT og Informatik - E09 7

8 8 Hvad er struktur? Fra TMS-kurset: Struktur kan defineres som en STABIL ORDNING af ELEMENTER indenfor en HELHED JEH

9 INS BÅ - BAIT og Informatik - E09 9 digital Dynamisk lagerallokering brænde Refresh time User interface svartid Power supply dataflowdiagram datapakke kravspecifikation design program datastrukturer Algorithms Sorter træ Kædet liste tabel træ

10 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0910 10 min. summemøde om strukturering Opgave: Lav en struktur, dvs. en (stabil) ordning af (nogle af) disse ord/elementer i en helhed – vær parat til at fremlægge jeres resultat. Regler: I må gerne ændre ordene fra/til navne- til/fra udsagns- til/fra tillægsord og fra engelsk til dansk – men kun således, at ordets stamme bibeholdes og er genkendelig. I må også gerne tilføje enkelte hjælpeord for at skabe strukturen.

11 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0911 Plenum fremlæggelse af jeres strukturer …

12 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0912 Struktur - 1 digital Ordnende princip: Farve Eventuelt struktureringsprincip: Regnbuens farver User interface design datastrukturer dataflowdiagram Dynamisk lagerallokering tabel Sorter træ

13 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0913 Struktur - 2 Ordnende princip: Grammatik Udsagnsord:Navneord:Tillægsord: tabel træ brænde Dynamisk digital

14 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0914 Struktur - 3 digital Ordnende princip: Alfabetisk brænde Algorithms datastrukturer dataflowdiagram Dynamisk lagerallokering datapakke

15 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0915 Struktur - 4 Ordnende princip: Sprog Engelsk:Dansk: Algorithms User interface Power supply Refresh time svartid træ kravspecifikation

16 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0916 Struktur - 5 kravspecifikation design Strukturerende princip: Flow/ sekventielt forløb

17 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0917 Struktur - 6 Strukturerende princip: Hierarkisk Algorithms trætabel program Kædet liste datastrukturer Sorter træ Lav

18 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0918 Et par eksempler på sekventielle strukturer

19 INS BÅ - BAIT og Informatik - E09 19 Her er det processer … og her er det komponenter

20 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0920 Om strukturering Strukturering er en metode med 5 faser: Identificere begreber/elementer Navngive begreber/elementer Definere begreber/elementer Indordne i klasser efter fælles kendemærker Ordne klasser efter et ordnende princip (struktureringsprincip) … bruges til at etablere orden, overblik og sammenhæng mellem klasser. Klassifi- kation

21 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0921 Struktureringsprincipper Stigende talværdier (talsystemet) Alfabetisk rækkefølge (telefonbogen) Kronologisk rækkefølge (kongerækken) Sekventiel rækkefølge (flow diagram) Hierarkisk opbygning Top-down Bottom-up

22 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0922 HUSK: Elementer på samme niveau skal være af samme karakter Det strukturerende princip skal anvendes konsekvent Der findes ingen ’rigtige’ strukturer – kun (mere eller mindre) formålstjenlige En struktur er opbygget ud fra den viden I har lige nu – den kan ændres!! Når I har lavet en (konsekvent) struktur, kan andre gennemskue og overveje den selv

23 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0923 PAUSE

24 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0924 HVAD er en model? En model er en afbildning af et system Modellen afbilder systemet med en vis nøjagtighed indenfor et vist gyldighedsområde Modellen er ikke virkeligheden !!

25 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0925 … men HVAD er så et ’system’ ???? Et system er en afgrænset del af virkeligheden. System Afbilding Omverden System -input System -output Omverdens -model System -model Model- input Model- output Systemet vekselvirker med omverden via in- og output. Systemet afbildes i en systemmodel - omverden i en omverdensmodel

26 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0926 Et par systemeksempler System 1: Hus + have Omverden systemafgrænsning System 2: Brændeovnen

27 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0927 Modellers formål og anvendelse To formål: At tilvejebringe viden At formidle viden Anvendelse: Overblik Forklaring Forudsigelse Problemløsning

28 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0928 Modelanvendelse Overblik/forklaring Strukturmodeller Repræsentationsorientere de Analoge modeller Flowmodeller Problemløsning/forudsigelse Teoretiske modeller Beregningsorienterede Tidsfaktororienterede Funktionsmodeller Simuleringsmodeller

29 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0929 VirkelighedsniveauSystemniveau Afgrænsning Strukturering Modelopbygning Fra virkelighed til model Tag Vinduer Fundament Væg t ude t inde Materiale 1 Materiale 2 Væg

30 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0930 SystemniveauModelniveau Forenkling Formalise- ring Fra virkelighed til model Varmestrømmen gennem væg t ude t inde Materiale 1 Materiale 2 Væggens transmissions koefficient

31 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0931 Repræsentationsmodeller eksempel: Rige billeder Hvad? En tegning uden formelle symboler og regler Der fokuseres på væsentlige forhold i situationen Problematiske områder fremhæves

32 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0932 Rige billeder - indhold Mennesker Fysiske objekter Steder Organisationer Roller og opgaver

33 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0933 Rige billeder - symboler

34 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0934 Rige billeder - vurderingskriterier Rige billeder skal indeholde meget information og være åbne for fortolkning Der bør være en velafbalanceret og sammenhængende mængde af processer og strukturer Der bør være mindst ét problematisk område Billederne skal være rige, men ikke kaotiske Billederne skal tilsammen belyse alle forhold, der er relevante for at forstå og skabe indlevelse i situationen

35 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0935 Rige billeder - eksempel

36 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0936 … og nu en række modellerings- eksempler fra IT-verdenen Dataflowdiagram Illustrative skitsetegninger Flowdiagram Klassediagram Hændelsesforløb

37 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0937 Dataflowdiagram

38 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0938 Illustrativ skitsetegning

39 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0939 Illustrativ skitsetegning

40 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0940 Flowdiagram

41 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0941 Klassediagram

42 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0942 Hændelsesforløb

43 INS BÅ - BAIT og Informatik - E0943 Gruppeopgave Identificér en sekventiel og/eller en hierarkisk struktur i jeres projektarbejde Identificér én eller flere muligheder/behov for at benytte modeller i jeres projekt. Alternativt kan i lave en struktureret model af jeres projekt Resultaterne sendes til: lpj@es.aau.dklpj@es.aau.dk


Download ppt "INS BÅ - BAIT og Informatik - E091 Strukturering og Modellering Dagens program: Introduktion til metodelære Strukturering Modellering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google