Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Matematik er det nye sort!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Matematik er det nye sort!"— Præsentationens transcript:

1 Matematik, it og kreativitet – hen imod en matematisk innovationskompetence

2 Matematik er det nye sort!

3 Matematiks nye rolle: kreativitet med matematik!
Matematisk kreativitet tænker vi normalt på som problemløsning, evt. divergent problemløsning I kreativ digital matematik tænker vi på den kreativitet der ligger i at skabe produkter ved hjælp af matematiske begreber.

4 Matematik i skolen: fra læseplan til kompetencer
Udgangspunkt – væk fra sylabus tænkning Procesorienterethed Økonomisk fokus – Pisa og OECD Personlighedsfokus - demokratisk dannelse

5 Kompetenceblomsten (Niss 2002)
Tre slags overblik og dømmekraft Anvendelse af matematik i andre fagområder Matematikkens historie Matematikkens videnskabsteoretiske karakter

6 It og overblik og dømmekraft
Matematikkens faktiske anvendelse i andre fag- og praksisområder Meget stigende og ikke kun modellering, i stigende grad syntetisk/innovativ brug af matematik Matematikkens historiske udvikling, såvel internt som i samfundsmæssig belysning Nye matematiske arbejdsformer (fx eksperimentel matematik) Matematikkens karakter som fagområde Matematik ikke længere kun tankens kraft

7 It og spørge og svare med matematik – instrumenteringsproblematikken
Tankegangskompetence Kan være af stigende vigtighed i en instrumenteret situation Problembehandlingskompetence Kan være radikalt ændret i situationer der er genneminstrumenterede Modelleringskompetence Der er et større felt der kan modelleres og der kan anlægges strategier der ikke er algebraiske (men fx numeriske) Ræsonnementskompetence Rudimentære ræsonnementer kan laves af et værktøj

8 Værktøjers deltagelse i kompetencerne
Tankegangskompetence Problembehandlingskompetence Ræsonnementskompetence

9 At omgås sprog og redskaber i matematik
Repræsentationskompetence Interaktivitet og tidsdimension er nu mulige i matematiske repræsentationer Symbol og formalisme kompetencen Korrekt matematisk tekst i unge formater Udvikling af ny maskinvenlig notation Kommunikationskompetencen Skriftlighedsproblemet, nye modaliteter, talt matematik, matematikvideoer Hjælpemiddelkompetencen Er jo central men også lidt redundant Multimodalitet og eleven som producent står centralt her

10 IT som udfordring til matematikundervisningen – hvad gør vi når maskinerne kan det hele
Løs ligningen 3x-9=22x

11 Mulige svar Lad som om der ikke er et problem Forbyd de nye værktøjer
Matematikundervisning som instrumenterede ritualer Forbyd de nye værktøjer Matematik som latinskole Udvikle mål og midler Ingen tradition, ingen eksisterende praksis, hvad gør vi når faget flytter sig

12 Udvikle faget: Kreativ Digital Matematik
Overordnet spørgsmål Hvordan kan digitale værktøjer indføres i grundskolen på en måde, der er udfordrende interessant Matematisk meningsfuldt

13 Mere præcist Mål: at udvikle en situation, hvor eleverne bruger digitale matematiske værktøjer som et medium for kreativ udfoldelse middel: Lad eleverne udvikle brætspil med et matematisk tema ved hjælp af værktøjet GeoGebra, i rollespilslignende situationer.

14

15

16 DBR: Videnskabeliggørelse a kreativ digital matematik igennem
Teoretisk fundering Forestillet læringsvej (intentionspapir)

17 Konstruktionisme: It tilbyder et materiale for matematisk kreativitet
Piaget Individualisering Epistemologi Børn skal konstruere viden imens de konstruerer meningsfulde teknologier der bringer dem i kontakt med ”Powerful ideas” Papert, S. (1980). Mindstorms: children, computers, and powerful ideas (2 ed.): BasicBooks, A Division of HarperCollins Publishers, Inc. OLPC projektet, SCHRATH projektet. Fly i perspektiv

18 Praksisformer der influerer KDM
matematik design Epistemisk ramme Erfaringer Med spil It kompetence

19 Data Eleverne lærer programmet og er engagerede
Eleverne mener de laver matematik på 2 måder Gennem GeoGebra brug Gennem matematisk tematisering af deres spil Eleverne betragter kun i ringe grad sig selv som professionelle designere Eleverne går meget op i deres spil og det forhold at det skal kunne spilles af de andre

20 Kreativ digital matematik
design Erfaringer Med spil It kompetence Fra Bundsgaard, Misfeldt og Hetmar 2011 (inspireret af Hanghøj 2011)

21

22 Kompetencer og kreativ digital matematik – nogle muligheder
Repræsentationskompetence – vise matematiske begreber og problemer på nye måder Hjælpemiddelkompetence – GeoGebra Kommunikations kompetence – regler Tankegangskompetence – matematiske begreber Innovations kompetence at skabe med matematik En form for social udgave af modelleringskompetencen at designe hen imod interessant gameplay/sjov oplevelse for andre


Download ppt "Matematik er det nye sort!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google