Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Partner Jens Jakob Bugge 21. januar 2010 Bevissikring, når dine produkter bliver kopierede.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Partner Jens Jakob Bugge 21. januar 2010 Bevissikring, når dine produkter bliver kopierede."— Præsentationens transcript:

1 Partner Jens Jakob Bugge 21. januar 2010 Bevissikring, når dine produkter bliver kopierede

2 side 2 Agenda Bevissikringsreglernes baggrund og karakter Hvilke rettigheder er omfattet? Betingelser for at anvende reglerne Forudgående underretning? Hvad kan undersøges og bevissikres? Beslaglæggelse/kopiering Sikkerhedsstillelse og afholdelse af udgifter Justifikation Eksempel på en bevissikringssag

3 side 3 Bevissikringsreglernes formål og baggrund -TRIPS-aftalen og Retshåndhævelsesdirektivet -Muligvis traktatkrænkelse -Tidligere regler utilstrækkelige -Nyere regelsæt -Formål at tilvejebringe bevis for krænkelse og omfang -Kan kombineres med fogedforbud eller almindelig retssag

4 side 4 Hvilke rettigheder er omfattet? –Immaterialrettigheder (design, ophavsret, varemærker, patenter, brugsmodeller, halvledere, plantenyheder, geografiske betegnelser) –Markedsføringslovens § 1 - produktefterligninger

5 side 5 Betingelser for at anvende reglerne  Påtaleberettiget  Sandsynliggøre krænkelse/intention herom  Antages at bevis kan findes på lokaliteterne  Erhvervshemmeligheder, privatlivets fred - proportionalitet

6 side 6 Forudgående underretning/tilstedeværelse  Ja, medmindre risiko for bevisbortskaffelse  Aflyses, hvis rekvisitus/andre ikke til stede og ikke varslet medmindre særlige forhold  Ret til at tilkalde advokat medmindre unødig forsinkelse/risiko for bevisbortskaffelse

7 side 7 Hvad kan undersøges og bevissikres?  Næsten alt, herunder  - genstande  - maskiner og produktionsudstyr  - dokumenter og bogføringsmateriale  - fakturaer  - servere, programmer

8 side 8 Beslaglæggelse/kopiering  Beslaglæggelse, hvis nødvendigt for at sikre bevis  Fotografering, kopiering, filmoptagelse  Fortegnelse udfærdiges

9 side 9 Sikkerhedsstillelse, udgifter og sagkyndige  Sikkerhedsstillelse for skade og ulempe som hovedregel  Omkostninger, herunder til sagkyndige afholdes af rekvirenten  IT-sagkyndige, revisorer m.fl. som sagkyndige

10 side 10 Justifikation/kære  Justifikation 4 uger efter undersøgelsens afslutning  Samspil med forbudsreglerne  Kæremulighed

11 side 11 Eksempel på en bevissikringssag  Kontakt til en advokat.  Advokaten indgiver en anmodning om bevissikring og beslaglæggelse (og forbudsbegæring) uden forudgående varsel til den relevante retskreds.  I møder for retten sammen med jeres advokat + vidner – procedure vedr. forudgående varsel  Fogeden tager med jer og jeres advokat ud til krænkerens bopæl eller forretningssted. I møder op uanmeldt. Alt stopper.  Krænkeren får mulighed for at kontakte en advokat og komme med indvendinger.

12 side 12 Anmodning om bevissikring og beslaglæggelse  Fogeddommeren bestemmer på stedet, om der kan foretages bevissikring og eventuelt beslaglæggelse.  Som regel deltager også en IT-sagkyndig og eventuelt andre sagkyndige, der kan sørge for elektroniske beviser på krænkerens computer.  Hvis der findes krænkende produkter kan de beslaglægges. Derfor deltager i visse tilfælde en vognmand, der kan køre eventuelle produkter til opbevaring.  Bemærk: det næsten altid er et krav for denne type fogedforretning, at I stiller sikkerhed. Denne fastsættes ud fra, hvor indgribende forretningen vil være overfor krænkeren og værdien af det beslaglagte. Krav om sikkerhed på flere hundrede tusinder kroner eller mere er sædvanligt.

13 side 13 Anmodning om bevissikring og beslaglæggelse  Sikkerheden skal stilles på stedet, og kan ske ved bankgaranti.  Der er risiko for, at man skal stille sikkerhed for både bevissikringen og for en eventuel beslaglæggelse.  Denne typer sager skal altid følges op at en almindelig retssag (justifikationssag), medmindre krænkeren frafalder sit krav på en justifikationssag, evt. i forbindelse med et efterfølgende forlig.

14 side 14 Spørgsmål? ?

15 Kontaktoplysninger Horten advokatfirma Philip Heymans Allé 7 Box 191 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 E-mail: info@horten.dk www.horten.dk


Download ppt "Partner Jens Jakob Bugge 21. januar 2010 Bevissikring, når dine produkter bliver kopierede."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google