Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Søren Sandfeld Jakobsen 20091 ”Cookies” – hvad siger loven?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Søren Sandfeld Jakobsen 20091 ”Cookies” – hvad siger loven?"— Præsentationens transcript:

1 Søren Sandfeld Jakobsen 20091 ”Cookies” – hvad siger loven?

2 2 Internettet og persondata •Med internettet er mulighederne for at indsamle og anvende persondata blevet kraftigt forøget! •Er det et problem? •EMRK art. 8 + EU-charteret art. 7: Enhver har ret til privatlivets fred •Persondatadirektivet: Skal sikre fysiske personers beskyttelse ifm. behandling af personoplysninger – og samtidig muliggøre et indre marked for behandling af persondata

3 Regulering af cookies •Persondataloven: generel lov med mange brede skønsbestemmelser •Behandling (inkl. indsamling, registrering, videregivelse mv.) af persondata må som hovedregel kun ske med samtykke og til saglige og specifikke formål. Ej indsamle mere end nødvendigt •Ingen klar regel om cookies, der både kan tjene positive og negative formål! 3

4 Regulering af cookies •Datatilsynet: ”Der bør gives information, inden en cookie sendes til internetbrugerens harddisk” •I øvrigt gælder de almindelige regler  lovligheden afhænger af den pågældende cookie’s nærmere karakter (hvad registreres, til hvilke formål mv.) 4

5 Regulering af cookies •EU-retten (direktiv 2002/58/EF): •OK at anvende cookies hvis •brugeren informeres herom •brugeren gives mulighed for at nægte, at en cookie lagres (opt-out) •Sidstnævnte bet. ikke nævnt i Datatilsynets anbefaling •Ingen fortolkningsbidrag i EU-retten til, hvornår og hvordan indsigelsesretten nærmere skal anvendes – fortolkes vistnok lempeligt i de fleste lande 5

6 Så hvor står vi lige nu? •Almindelige cookies: •Er ikke automatisk ulovlige; afhænger af det nærmere indhold og formål •Brugeren skal informeres og gives mulighed for afvise cookien. Usikkert hvornår og hvordan – lempelig praksis •3. parts-cookies: •Skal i hvert fald opfylde samme krav som almindelige cookies •Vil ofte ikke opfylde de almindelige krav til saglighed, proportionalitet og samtykke 6

7 Fremtiden •Netop opnået enighed i EU om at ændre direktiv 2002/58/EF •Opt-out ændres til opt-in  cookies må kun anvendes, hvis brugeren har givet samtykke! •Vil medføre ændring i dansk ret også (skal implementeres inden 18 mdr.) •Klar styrkelse af forbrugerbeskyttelsen •Men vil nok ikke gøre brugen af nettet mere smidig! 7


Download ppt "Søren Sandfeld Jakobsen 20091 ”Cookies” – hvad siger loven?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google