Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt Seniorordning Sundhedsforvaltningen Københavns Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt Seniorordning Sundhedsforvaltningen Københavns Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Projekt Seniorordning Sundhedsforvaltningen Københavns Kommune

2 PRIMO SEMINAR den 3. maj 2007 Præsentation
Nye veje til fastholdelse af seniorer - Erfaringer fra Københavns Kommune Oplæg om projektets redskaber og centrale budskaber

3 Seniorordninger – hvorfor?
Seniormedarbejdere er erfarne, kompetente og ansvarlige medarbejdere, der er værdifulde for arbejdspladsen og borgerne Seniormedarbejdere kan have brug for ordninger, der tager hensyn til deres fysiske og mentale arbejdsevne Ændringer i arbejdet - ofte ganske små ændringer – kan give seniorer så store lettelser, at det bliver muligt at fortsætte arbejdet et stykke til endnu Ældreplejen har tiltagende vanskeligheder med at rekuttere nye medarbejdere Seniorer (50+) udgør ca. 1/3 af de ansatte

4 Hvem var med – og hvad gjorde vi?
2 hjemmeplejeenheder og 1 plejehjem på Østerbro Informationsmøder Personlig Sundhedsprofil 1 Samlet sundhedsprofil og ønsker til seniorordninger Ledertræning i seniorsamtalen og personlig coaching Seniorsamtaler – indgåelse af aftaler om seniorordninger Personlig Sundhedsprofil 2 Opfølgning på ordninger

5 Personlig Sundhedsprofil (PSP)
Et kortlægnings- og interventionsværktøj Både rettet mod den enkeltes sundhed og trivsel og arbejds-pladsens ansvar og muligheder for at skabe en sund arbejdsplads

6 Personlig Sundhedsprofil (PSP)
To individuelle samtaler Samtalerne er fortrolige og forgår på arbejdspladsen og udføres af en ekstern konsulent Anonym opsamling til arbejdspladsen, grundlag for arbejdspladsens handlingsplan 3 skemaer og nogle få test Omfatter arbejdsmiljø, helbred, livsstil og fritid

7 Formål med PSP i Projekt Seniorordning
At den enkelte medarbejder gør status på egen sundhed Sætter sig nogle realistiske personlige mål Får klarhed over egne ønsker til en seniorordning Har mulighed for at få vejledning – uden løftede pegefingre At arbejdspladsen får en række konkrete idéer til, hvad der kan fastholde seniorerne på arbejdspladsen

8 PSP som afsæt til seniorsamtalen og seniorordningen
Skriftlig opsamling med bl.a. de generelle områder, hvor der er behov for at arbejdspladsen følger op – fx det fysiske arbejdsmiljø i grupperum, kommunikation samt massage- og motionstilbud Idékatalog til hver arbejdsplads med ønsker til seniorordninger Samtaleskema til brug for seniorsamtalen Seniormedarbejderne blev bedre klædt på til seniorsamtalen

9 Resultater 74 af 127 seniorer fik lavet Personlig Sundhedsprofil (deltagelse 39-87%) Alle seniorer fik en seniorsamtale Der blev indgået 35 aftaler om seniorordning. I 6 tilfælde overholdes de ikke konsekvent Ordningerne handler mest om at reducere fysiske belastninger (rengøringsopgaver, trapper) og arbejdstid (weekendarbejde, vagtplan)

10 Resultater efter anden PSP
På den ene arbejdsplads var der sket forbedringer på 11 ud af 15 områder Største forbedringer inden for trivsel på arbejdspladsen, velbefindende og egenomsorg

11 Resultater efter anden PSP
På den anden arbejdsplads var der sket forbedringer på 6 ud af 15 områder Største forbedringer inden for stress, fysisk arbejdsmiljø og vægt

12 Hvad handler ordningerne om?
Ingen 8 timers vagter i weekenden og helligdage Begrænset eller ingen arbejde i weekend Ingen besøg hos demente Ingen besøg hos borgere, der bor højere end 2. sal eller 3. sal Nedsat arbejdstid Kun kontorarbejde for tiden Kun 1 eller 2 rengøringer per dag Flextid Ændret vagtskema Speciel seniorrute med mindre ’tunge borgere’ Ændret arbejdstidstilrettelæggelse fra 7-7 til 5-2

13 10 centrale budskaber Fleksibilitet er nøglen til fastholdelse af seniorer Seniorerne er glade for seniorsamtalen – også selv om de ikke har behov for en ordning lige nu Der er sværere at lave fleksible ordninger i teams med mange seniorer Meget fravær i teamet gør det sværere at overholde ordningerne Jo større åbenhed hos seniorerne om hvad man kan klare – jo større accept i teamet

14 10 centrale budskaber Seniorordninger laves ud fra individuelle vurderinger. De er ikke kollektive ordninger Ledernes evne til dialog er afgørende for gode ordninger En Personlig Sundhedsprofil er et godt afsæt for ordningerne, men der skal informeres og motiveres meget Seniorordninger er forpligtende aftaler der skal overholdes Ordningerne har ikke kostet noget, men et lille seniorbudget vil give lederne flere muligheder


Download ppt "Projekt Seniorordning Sundhedsforvaltningen Københavns Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google