Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rådhusløsninger på ”den lange bane” Tre løsninger: 1. Nuværende rådhuse 2. Tilbygning Assens rådhus 3. Barmarksprojekt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rådhusløsninger på ”den lange bane” Tre løsninger: 1. Nuværende rådhuse 2. Tilbygning Assens rådhus 3. Barmarksprojekt."— Præsentationens transcript:

1 Rådhusløsninger på ”den lange bane” Tre løsninger: 1. Nuværende rådhuse 2. Tilbygning Assens rådhus 3. Barmarksprojekt

2 1. Fortsat anvendelse af 4 af de nuværende rådhuse +VUC (I) Engangsudgifter: Type udgift/indtægt Udgift/indtægt (kr. ekskl. moms) Assens og Tommerup Rådhus ombygges ikke. Aarup og Vissenbjerg Rådhuse bør i henhold til APV-vurderingerne ombygges for ca. 0 mio. 2 mio. Der må forventes fremtidige ombygninger på Aarup og Vissenbjerg Rådhuse for at sikre fortsat gode og attraktive arbejdspladser i fremtiden. Der peges på følgende forventede investeringer: Flere mødelokaler, Flere depotrum, Forbedrede kantineforhold (begge rådhuse) Ombygninger (Vissenbjerg Rådhus) og tilbygninger (Aarup Rådhus) På nuværende tidspunkt vurderes det hensigtsmæssigt at budgettere med et rådighedsbeløb på ca. kr. 3.500/m2 svarende til i alt ca. 11,5 mio. De nødvendige byggeudgifter for Aarup, Vissenbjerg og Tommerup Rådhuse (hvide bygning) på den korte bane er jf. rapport dateret 29.03.2006 vurderet til ca. 2,5 mio. Ombygning af Vissenbjerg Rådhus inkl. køb pavillon og salg af BUR-bygning i Aarup er vurderet til ca. 1 mio. Flytteudgiften i forbindelse med flytning af alle medarbejdere inkl. PPR-medarbejderne er vurderet til ca. 1 mio. Home har vurderet, at salg af Glamsbjerg og Haarby Rådhuse til sammen vil kunne indbringe et provenu på ca. kr. 10 mio. I samråd med Direktionen i Ny Assens Kommune anbefales et forventet provenu på 7 mio. Samlet engangsudgift, ca.9 mio.

3 1. Fortsat anvendelse af 4 af de nuværende rådhuse +VUC (II) Løbende udgifter: Løbende udgifter/indtægter Type udgift/indtægt Udgift pr. år/indtægt pr. år (kr. ekskl. moms) De samlede årlige driftsudgifter vurderes at udgøre ca. 8.450m2 x kr. 550/m2 = kr. 4,7 mio. Årlig serviceudgift (tekniske serviceledere m.m.) vurderes at udgøre ca. kr. 1,0 mio. Samlet årlig udgift vurderes at udgøre ca. 6 mio. Forringelse i serviceniveau: En placering på 4 rådhuse vil betyde spildtid i form af udgifter til kørsel, og ”passive” arbejdstimer på landevejen. Ny Assens Kommune har foretaget en intern undersøgelse af een medarbejders rejsetid og kørselsudgifter i ét kalenderår og på basis heraf vurderes det realistisk at antage en udgift på kr. 5.000 pr. medarbejder. Antages beløbet repræsentativt for alle medarbejdere bliver den samlede og årlige stordriftsudgift for hele Ny Assens Kommune ca. 1,5 mio. Effektiviseringsgevinst er vurderet til ca. 25 stk. årsløn.8 mio. Leasingudgifter eller lejeudgifter: Assens Rådhus:kr. 1,9 mio. VUC-bygning:kr. 0,9 mio. I alt ca. 3 mio. Samlede løbende udgifter pr. år, ca.3 mio.

4 2. Tilbygning til rådhuset i Assens (I) Engangsudgifter Type udgift/indtægt Udgift/indtægt (kr. ekskl. moms) Byggeudgift. Nybyggeri på 160 x 25 m2 = 4.000 m2. Samlet etableringspris 4.000 m2 byggeri ca. kr. 56 mio. Køb af jordstykke, 10.000 m2 á kr. 200kr. 2 mio. Udenomsanlæg, ca. kr. 7 mio. Køb af nabobygning og ombygning af Assens Rådhus, ca.kr. 3 mio. Bygherreomkostninger, 15 % af ovenstående kr. 9 mio. I alt ca.kr. 77 mio. Bygherreomkostninger dækker omkostninger til bygherrerådgiver, annoncering, plangrundlag, byggetilladelse, byggemodning, tilslutningsafgifter, uforudseelige udgifter, udvidede vinterforanstaltninger m.m. Der er ikke indeholdt udgifter til løst inventar. 77 mio. Flytteudgift: Kort bane:kr. 1 mio. Lang bane, 160 medarbejdere flyttes, udgift ca. kr. 1 mio. Mistede investeringer i 3 stk. rådhuse kr. 3,5 mio. Flytteudgift i alt ca. 6 mio. Provenu: Home har vurderet, at de 5 rådhuse til sammen vil kunne indbringe et provenu, som er større end ca. kr. 35 mio. I samarbejde med Direktionen i Ny Assens Kommune anbefales et forventet provenu på kr. 26 mio. Samlet engangsudgift, ca.57 mio.

5 2. Tilbygning til rådhuset i Assens (II) Løbende Udgifter/indtægter Type udgift/indtægt Udgift pr. år/indtægt pr. år (kr. ekskl. moms) De samlede årlige driftsudgifter vurderes at udgøre ca. 6.800m2 x kr. 550/m2 = kr. 3,7 mio. Årlig serviceudgift (tekniske serviceledere m.m.) vurderes at udgøre ca. kr. 1,0 mio. Samlet årlig udgift vurderes at udgøre ca. 5 mio. Forringelse i serviceniveau: ingen0 mio. Effektiviseringsgevinst er vurderet til ca. 30 stk. årsløn10 mio. Leasingudgifter eller lejeudgifter: Assens Rådhus:kr. 1,9 mio. VUC-bygning:kr. 0,9 mio. I alt ca. 3 mio. Samlede løbende indtægter pr. år2 mio.

6 3. Barmarksprojekt (I) Engangsudgifter Type udgift/indtægt Udgift/indtægt (kr. ekskl. moms) Byggeudgift. Samlet etableringspris ca. 6.750 x kr. 13.000kr. 88 mio. Køb af grundstykke, 17.000 m2 á kr. 200kr. 4.mio. Udenomsanlæg, ca. kr. 8 mio. Bygherreomkostninger, 15 % af ovenståendekr. 15 mio. I alt ca.kr. 115 mio. Bygherreomkostninger dækker omkostninger til bygherrerådgiver, annoncering, plangrundlag, byggetilladelse, byggemodning, tilslutningsafgifter, uforudseelige udgifter, udvidede vinterforanstaltninger m.m. Der er ikke indeholdt udgifter til løst inventar. 115 mio. Flytteudgift: Kort bane:kr. 1 mio. Lang bane, 270 medarbejdere flyttes, udgift ca. kr. 2 mio. Mistede investeringer i 3 stk. rådhusekr. 3,5 mio. Flytteudgift i alt ca. 7 mio. Provenu: Home har vurderet, at de 5 rådhuse til sammen vil kunne indbringe et provenu, som er større end ca. kr. 35 mio. I samarbejde med Direktionen i Ny Assens Kommune anbefales et forventet provenu på kr. 26 mio. Samlet engangsudgift, ca.96 mio.

7 3. Barmarksprojekt (II) Løbende udgifter/indtægter Type udgift/indtægt Udgift pr. år/indtægt pr. år (kr. ekskl. moms) De samlede årlige driftsudgifter vurderes at udgøre ca. 6.750m2 x kr. 550/m2 = kr. 3,7 mio. Årlig serviceudgift (tekniske serviceledere m.m.) vurderes at udgøre ca. kr. 1,0 mio. Samlet årlig udgift vurderes at udgøre ca. 5 mio. Forringelse i serviceniveau: ingen0 mio. Effektiviseringsgevinst er vurderet til 30 stk. årsløn10 mio. Leasingudgifter eller lejeudgifter: Assens Rådhus:kr. 1,9 mio. VUC-bygning:kr. 0,9 mio. I alt ca. 3 mio. Samlede løbende indtægter pr. år2 mio.

8 4. Totaløkonomisk vurdering


Download ppt "Rådhusløsninger på ”den lange bane” Tre løsninger: 1. Nuværende rådhuse 2. Tilbygning Assens rådhus 3. Barmarksprojekt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google