Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad betyder det for os? På 2 lån med swap-aftale skylder vi i alt kr. 343 mio. Rentefoden incl. swap-aftalen er 4,56% på det store og 5,45% på det lille.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad betyder det for os? På 2 lån med swap-aftale skylder vi i alt kr. 343 mio. Rentefoden incl. swap-aftalen er 4,56% på det store og 5,45% på det lille."— Præsentationens transcript:

1 Hvad betyder det for os? På 2 lån med swap-aftale skylder vi i alt kr. 343 mio. Rentefoden incl. swap-aftalen er 4,56% på det store og 5,45% på det lille. Den nuværende lave rente på kortfristede lån betyder at lånene i dag har en indløsningsværdi på omkring 400 mio. kr.

2 Hvad betyder det for os? Den for os negative markedsværdi på ca mio. kr. betyder umiddelbart ingen ting, for vi har jo ikke til hensigt at indfri lånene i utide. Og så alligevel: - belåning - salg - driftsregnskab

3 Belåning: Antag vi f.eks. skal låne 30 mio. kr. til renovering af rørinstallationer: Friværdi 130 mio. kr. eller korrigeret friværdi 70 mio. kr. ?

4 Friværdi og andelsværdi: (med tal fra Årsrapport 2008)
Husets værdi (valuar): 493 mio. kr. Gæld: mio. kr. Friværdi: mio. kr. Negativ markedsværdi: mio. kr. Korrigeret friværdi: mio. kr.

5 Andelsværdi Andelsværdi = Friværdi/Areal Ukorrigeret:
Andelsværdi = 130 mio. / = kr/m2 Korrigeret: Andelsværdi = 47 mio. / = kr/m2

6 Lejlighedsværdi (119 m2) Lejlighedsværdi = Andelsværdi * areal
Ukorrigeret: Lejlighedsværdi = 9.600*119 = 1,1 mio. kr. Korrigeret: Lejlighedsværdi = 3.500*119 = 0,4 mio. kr.

7 Driftsbudget Budget 2009 Totalt driftsbudget: 20 mio. kr.
Heraf forventet salgsindtægt: 5 mio. kr. Det når vi ikke !

8

9 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 03-09-09
Notat om: Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

10 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 03-09-09
’Det er som udgangspunkt ikke et krav, at andelsboligforeninger omfattet af regnskabsklasse A skal indregne renteswaps i balancen, men en andelsboligforening kan altid frivilligt vælge at indregne sine renteswaps i balancen.’

11 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 03-09-09
’Indregning er dog krævet, hvis dette er nødvendigt for, at årsregnskabet skal give et retvisende billede eller er til brug for regnskabsbrugerne i forbindelse med deres økonomiske beslutninger.’

12 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 03-09-09
’ Denne udtalelse omhandler ikke, hvordan andelslejligheder/-beviser m.v. skal værdisættes, da dette er udenfor styrelsens ressort.’

13 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 03-09-09
’En særlig situation opstår, hvis andelsboligforeningen vælger at indregne ejendommen til dagsværdi.’ ’Her vil der derfor allerede på grund af tilvalget af dagsværdi for ejendommen være krav om, at renteswappen skal indregnes og måles efter reglerne i regnskabsklasse B.’

14 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 03-09-09
’Når renteswap indregnes, vil dette skulle ske til dagsværdi.’

15 Markedværdi for 288 mio. kr. lån

16 Korr. Andelsværdi for 119 m2 lejlighed

17

18 Budget 2010 Budget 2009: indtægter ….. 20 mio. kr.
Heraf salgsindtægter mio. kr. Boligafgift mio. kr. Budget 2010: formentlig samme udgifter Salgsindtægter ??? Generalforsamling: gradvis øgning af boligafgift – salgsindtægterne kommer, men i ukendt omfang

19

20

21


Download ppt "Hvad betyder det for os? På 2 lån med swap-aftale skylder vi i alt kr. 343 mio. Rentefoden incl. swap-aftalen er 4,56% på det store og 5,45% på det lille."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google