Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sam:Bo og MedCom Undervisning 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sam:Bo og MedCom Undervisning 2013"— Præsentationens transcript:

1 Sam:Bo og MedCom Undervisning 2013

2 Dagens program 12.05 Velkomst 12.10 Sam:Bo nyheder
12.40 Frokost og debat 13.15 Nye MedCom standarder Funktionsevne 14.00 Case og kaffe 14.40 Opsamling og IT eksempler fra hverdagen

3 Forløbene i SAM:BO Indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse Ambulante patientforløb Forudsætninger for ændringer Skadestueforløb – NY Behandlingsforløb kortere end 48 timer – redigeret Behandlingsforløb længere end 48 timer - redigeret Indsatsen efter udskrivning

4 Forudsætninger for ændringer:
Kommunen læser korrespondance og udskrivningsrapporter kl , & alle uges 7 dage. Kommunen læser og kvitterer for forløbsplan/plejeforløbsplan på alle hverdage (mandag til fredag) kl til 15.30 Sygehus Tjekker løbende meddelelser indlæggelse og ambulant besøg (Patienten er tilstede) Ambulatorierne læser 1. gang om dagen (patienter der ikke er tilstede)

5 Skadestueforløb Fra hjemmet til skadestuen
Overskrift på korrespondancen = Skadestue korrespondance Skadestuerne har ikke eget lokationsnummer. Send til ortopædkirurgisk Samarbejdsaftale - vurder mulighed og behov for ledsagelse Ved indlæggelse

6 Skadestueforløb -fortsat
Fra skadestuen til hjemmet Overskrift på korrespondancen = Skadestue korrespondance Ved udskrivelse

7 Behandlingsforløb under 48 timer
Afgrænsning Kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed uden væsentlige ændringer i funktionsevne og hjælpebehov Planlagte behandlingsforløb af op til 2 døgns varighed, hvor ændringer i funktionsniveau og hjælpebehov er kendt på forhånd Ændringer Forløb ændret tidsfrist fra under 24 timer til under 48 timer Indlæggelsesrapporten skal sendes indenfor 8 timer i stedet for 24 timer Udskrivningsrapport erstatter telefonisk kontakt ved vanlig hjælp og hvis hjælpen starter senere end næste læsning. De 22 kommuner og Region Syddanmark

8 Indlæggelses under 48 timer
Ved indlæggelsen Husk der fortsat skal samtykke til at læse indlæggelsesrapporten

9 Indlæggelses under 48 timer
Ved udskrivelsen

10 Behandlingsforløb over 48 timer
Afgrænsning Kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Kommunen afsender indlæggelsesrapport indenfor 8 timer Af mere end 2 døgns varighed For patienter, såvel nye som kendte i den kommunale hjemmepleje Og hvor der forventes mindre eller væsentlige ændringer i funktionsevne og dermed hjælpebehov Ændringer Forløb ændret tidsfrist fra under 24 timer til under 48 timer Indlæggelsesrapporten skal sendes indenfor 8 timer i stedet for 24 timer De 22 kommuner og Region Syddanmark

11 Indlæggelse over 48 timer
Kun 1 ændring Husk der fortsat skal samtykke til at læse indlæggelsesrapporten

12 Eksempel på sammenhængende kompliceret patientforløb >48 timer
Sygehus modtager indlæggelsessvar/-rapport i MediMail Borger registreres fraværende i det kommunale system Hjemmeplejen modtager indlæggelses-advis Borger køres på sygehus Borger registreres indlagt i sygehusets PAS system Sygehus sender forløbsplan. EPJ/MediMail Kvittering fra hjemmeplejen i MediMail Eventuelt udvidet koordinering, endelig forløbsplan Sygehus sender udskrivelsesrapport og evt. GOP. Elektronisk beskeder = Advis, indlæggelsessvar, indlæggelsesrapport (måske både automatisk og manuel), forløbsplan, kvittering, udskrivningsrapport Grønne bokse = elektroniske handlinger på sygehuset Indlæggelsesrapport inden for 8 timer (efter modtaget advis) Ny forløbsplan sendes ved væsentlige ændringer Patienten tager hjem på aftalte tidspunkt Udskrivelsen registreres i PAS Hjemmeplejen modtager udskrivelses-advis Borger modtager igen hjælp fra kommunen Sygehus sender epikrise + evt. GOP til egen læge 12 De 22 kommuner og Region Syddanmark

13 Fælles retningslinjer for udskrivningsplanlægning
Retningslinjer for planlægning og dialog: Dialog mellem sygehus og kommune straks fra indlæggelsen Opnå sammenfald mellem færdigbehandlingstidspunkt og udskrivningstidspunkt. Færdigbehandlingstidspunkt afgøres af den ansvarlige sygehuslæge Udskrivningstidspunktet besluttes i dialog mellem sygehuset og kommunen. Ny forløbsplan sendes ved væsentlige ændringer De 22 kommuner og Region Syddanmark

14 Hvordan aftales udskrivning?
Forløb kortere end 48 timer: Indlagt korrespondance / udskrivningsrapport Telefon Ukomplicerede forløb længere end 48 timer: Plejeforløbsplan + kvittering fra kommunen + udskrivningsrapport Komplicerede forløb længere end 48 timer: Plejeforløbsplan + udvidet koordinering + udskrivningsplan Udvidet koordinering: Konference via videokonference, korrespondance eller fremmøde Skadestueforløb: Skadestue korrespondance Udskrivningsrapport De 22 kommuner og Region Syddanmark

15 Pause Frokost Gruppedrøftelse
Hvad betyder SamBo ændringerne for min afdeling? Skal implementeres 1. maj

16 MedCom standarder Indlæggelsesrapport Plejeforløbsplan
Melding om færdigbehandling Udskrivningsrapport Skal implementeres ”snarest muligt” Findes via MedComs hjemmeside: Melding om færdigbehandling er med i materialet fra MedCom men benyttes ikke i RSD

17 Indlæggelsesrapport Afsender og modtager Personoplysninger
Service/ydelses oplysninger Funktionsevne Hjælpemidler Medicin (indtil FMK) Helbredstilstand Aktuel indlæggelse Helbredstilstand = aktuel beskrivelse af helbredstilstand, herunder kendte sygdomme/diagnoser Billede hentet fra:

18 Plejeforløbsplan Afsender og modtager Personoplysninger
Forventet færdigbeh. / udskr. dato Indlæggelsesforløb Koordinering inden udskrivelse Funktionsevne ved udskrivelse Billede hentet fra:

19 Udskrivningsrapport Afsender og modtager Personoplysninger
Praktiske forhold udskrivelse Indlæggelsesforløb Sygeplejehandlinger Funktionsevne ved udskrivelse Medicin (indtil FMK) Praktiske forhold omkring udskrivelsen = hjælpemidler/behandlingsredskaber, aftaler omkring kost, fremtidige aftaler (eks. Ambulant kontrol) Billede hentet fra:

20 FUNKTIONSEVNE To verdener (hjemmepleje - sygehus) med hver sit sæt af faglige traditioner og redskaber og sprog Et fælles funktionsevneskema = nye muligheder for fælles ”nøgle” til borgeren/patienten

21 FUNKTIONSEVNE Intentioner for fælles sprog II Øget borgerinddragelse
Tværfaglig indsats Retssikkerhed Beskrivelse af udvikling af komplekse boger forløb God datakvalitet Fokus på sundhedsfremme Fokus på borgerens ressourcer

22 FUNKTIONSEVNE Fra fælles sprog II

23 FUNKTIONSEVNE GRADUERINGER

24 FUNKTIONSEVNE GRADUERING
Score Forklaring Personlig hygiejne a) bade Borgeren/patienten kan tage kar- eller brusebad eller foretage ”etagevask”. Og borgeren /patienten kan selv foretage alle trin af den valgte badeform, uden at andre personer er til stede. 1 Opsyn af sikkerhedsmæssige grunde nødvendig fx ved tilpasning af vandtemperatur eller forflytning 2 Hjælp er nødvendig enten ved forflytning til bad/bruser eller til at vaske og tørre sig 3 Hjælp er nødvendig ved alle delaktiviteter af badning 4 Borgeren/patienten er ude af stand til at deltage aktivt ved badning

25 Eksempel: Anna Anna Andersen bliver indlagt med collum femoris fraktur efter fald i hjemmet. Hun har tidligere haft en skulder fraktur med efterfølgende kroniske smerter og nedsat bevægelighed. Har insulinkrævende diabetes. Hun bor alene i et ældre hus, huset er i flere plan, hun er vant til i dagligdagen kun at anvende et plan. Har rollator, som hun anvender udendørs. Får ugentligt hjælp til bad og har rengøringshjælp hver 14. dag. Er glad for at kunne klare mest muligt selv og ønsker at fortsætte med det.

26 Annas funktionsevne ved indlæggelse

27 Kaffepause Case Hvordan vil I graduere funktionsevnen ved udskrivelsen? Gruppedrøftelse, grupper med både kommunalt og sygehuspersonale

28 Eksempel fra hverdagen - kommunen

29 Eksempel fra hverdagen - SLB
Skrives som fritekst i EPJ. Kun få overskrifter Yderligere koordinering og funktionsevne som fraser Skærmbillede fra EPJ og MediMail

30 Eksempel fra hverdagen - SLB
Alt sendes som korrespondance Skærmbillede fra EPJ og MediMail

31 Den elektroniske vej KOMMUNEN SYGEHUSET
Konverteres til en korrespondance Modtager indlæggelsesrapport som korrespondance Sender struktureret indlæggelsesrapport Sygehuset sender forløbsplan som korrespondance Modtager forløbsplan som korrespondance Sender kvittering for forløbsplan som korrespondance Modtager kvittering for forløbsplan Modtager udskrivningsrapport som korrespondance Sender udskrivningsrapport som korrespondance Elektronisk beskeder = Advis, indlæggelsessvar, indlæggelsesrapport (måske både automatisk og manuel), forløbsplan, kvittering, udskrivningsrapport Grønne bokse = elektroniske handlinger på sygehuset 31 De 22 kommuner og Region Syddanmark

32 Tidsplan Den reviderede Sam:Bo aftale træder i kraft pr. 1. maj
De nye MedCom-standarder kan tages i brug pr. 1. maj MedCom standarder i dette område Sygehus Lillebælt: April 2014 Kolding kommune: 1. maj 2013 Fredericia Kommune: 1. maj 2013 Vejle kommune: Middelfart kommune: 1. december 2013 Vejen kommune: Man vil altså opleve forskelligt indhold fra kommuner/sygehuse i det næste års tid. Men fordelen er, at på sigt bliver det ens for hele landet 

33 Afrunding Spørgsmål Nøglepersoner og opgaver Tak for i dag
Bente Christensen Dorte Bladt Birthe Nielsen Ditlevsen Hanne Gustafsson Mailadresser: Bente Christensen: Dorte Bladt: Birthe Nielsen Ditlevsen: Hanne Gustafsson:

34 Links til undervisningsmateriale og kontaktpersoner
Undervisning af nøglepersoner, Sam-Bo ændringer og medcomstandarder og cCase vedr. funktionsevne graduering og score Sam-Bo ændringer Medcomstandarder, funktionsevne gradienter og bestilling af guides Mailadresser til kontaktpersoner Sygehus Lillebælt området: Bente Christensen: Dorte Bladt: Birthe Nielsen Ditlevsen: Hanne Gustafsson:


Download ppt "Sam:Bo og MedCom Undervisning 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google