Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Lektion 22 DØR – konjunkturvurdering og aktuel økonomiske politik 1.Introduktion a. Meddelelser b. Siden sidst… 2.Om DØR og spørgsmål til DØR 3.Ekstraspørgsmål.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Lektion 22 DØR – konjunkturvurdering og aktuel økonomiske politik 1.Introduktion a. Meddelelser b. Siden sidst… 2.Om DØR og spørgsmål til DØR 3.Ekstraspørgsmål."— Præsentationens transcript:

1 1 Lektion 22 DØR – konjunkturvurdering og aktuel økonomiske politik 1.Introduktion a. Meddelelser b. Siden sidst… 2.Om DØR og spørgsmål til DØR 3.Ekstraspørgsmål til DØR 4.Check-spørgsmål om vækst 5.Check-spørgsmål om international handel 6.Check-spørgsmål om erhvervsstruktur

2 2 1. a. Meddelelser Prøven – vigtig for hvad jeg skal repetere og hvilke eksamensspørgsmål jeg kan stille… Vejledermøder d. 31.3 og 7.4, og ellers efter aftale Repetition, prøve og gennemgang af (sted)prøver og hjemmeopgave, uge 16- 18 (ekstragang) og uge 21, alle mandag aften.

3 3 1. b. Siden sidst Så fik vi en finanslov, og hvad skal man så mene om den… Børsen: Og nu lille underskud på betalingsbalancens løbende poster og højeste inflation siden år 2000… Ellers?

4 4 Rådet og vismændene Oprettet i 1962 på især de radikales initiativ. En uafhængig organisation, der har til formål ’at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser’. I mange år bannerfører for indkomstpolitik Det Økonomiske Råd (DØR) består af repræsentanter for erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, Nationalbank og regering samt et mindre antal uafhængige fagøkonomer. Rådet ledes af et formandskab - de såkaldte vismænd. Rådet mødes to gange om året for at diskutere vismandsrapporten, der indeholder vurderinger af den økonomiske situation og analyser af økonomisk politik, arbejdsmarkedsforhold og miljøøkonomi. Vismændene er normalt tre uafhængige nationaløkonomer, oftest universitetsprofessorer. Den nuværende formand og overvismand er: Professor Peter Birch Sørensen. Derudover deltager professor Hans Jørgen Whitta- Jacobsen,, professor Jan Rose Skaksen og Eirik Schrøder Amundsen.Hans Jørgen Whitta- Jacobsen

5 5 2. Og spørgsmål til DØR At bruge DØR til at forstå økonomisk teori Svar hvad DØR ville svare – hvis I ikke kan finde det, så svar selv… Gør det I grupper – individuelt – blanding – hvad I mener I får mest ud af… Går ud fra at I har læst => anden – og bedre – pædagogik Eksempelvis kunne 6 af 8 ikke svare på recessionært og inflationært gab… I lærer mest af (og husker bedst) det I selv finder ud af…

6 6 3. Ekstraspørgsmål til DØR 1.Hvordan er vismændenes finanspolitiske stramning sammensat? Skattelettelserne trækkes tilbage Væksten i det offentlige forbrug begrænses betydeligt (0,3/1 ¾ %) Udskydning af offentlige investeringer

7 7 3. Ekstraspørgsmål til DØR 2.Hvorfor er strukturledigheden kun 5 % i Danmark, men 7,5 % i Euroland? Jeg kunne ikke finde nogen forklaring. Har I en? Men bemærk: ”Der er betydelig usikkerhed forbundet med fastlæggelsen af strukturelt BNP og dermed af størrelsen på output-gap” (p. 100)

8 8 3. Ekstraspørgsmål til DØR 3.Hvorfor er flere af rådets medlemmer skeptiske overfor regeringens skattelettelser? Især arbejdstager organisationer. Fordi de er ufinansierede og dermed virker ekspansivt. Støtter en neutral finanspolitik (finanseffekt = 0). Men også fordi det for de pågældende institutioner udgør en mere acceptabel form for stramning.

9 9 3. Ekstra-spørgsmål til DØR 4.Hvorfor er flere af rådets medlemmer skeptiske overfor en stram finanspolitik? Såvel arbejdsgivere som arbejdstagere. Fordi de mener, at væksten i efterspørgslen allerede er i gang med at blive lavere, og de frygter et værre internationalt tilbageslag end DØR. Men for nogen skyldes det også skepsis mod en finanspolitik, der søger at regulere konjunkturerne.

10 10 3. Ekstra-spørgsmål til DØR Især arbejdsgiverne skeptiske over for aktiv finanspolitik: Dansk byggeri: ’Erfaringsmæssigt kan især timingen volde kvaler og ofte vil finanspolitiske justeringer have karakter af “for meget, for sent”’ ’DI synes ikke, at der er gode erfaringer med en aktiv finanspolitik, der har til hensigt at udligne konjunkturudsving. Aktiv finanspolitik fører erfaringsmæssigt til øget offentligt forbrug, når der skal lempes, og øgede skatter, når der skal strammes.’ HTS ’Det er ligeledes vigtigt, at diskussionen om finanspolitikkens stramhedsgrad ikke overvurderer politikernes muligheder for at styre økonomien via finanspolitikken’

11 11 3. Ekstraspørgsmål til DØR 5.Hvorfor er flere af rådets medlemmer uenige med vismændene om, at det først og fremmest er udbudssiden, der vil begrænse væksten fremover? Fordi de mener, at efterspørgslen er mindst lige så vigtig (udbudsøkonomer versus efterspørgselsøkonomer, men også en forskellige vurderingen af den konkrete situation)

12 12 4. Check-spørgsmål om vækst 1.Hvad er en trend? Og hvad er sammenhængen mellem trenden og konjunkturcyklen? (Illustreres bedst grafisk) 2.Hvad er den vigtigste årsag til vækst (og hvorfor?)? 3.Hvad er de vigtigste årsager til denne årsag (og hvorfor?)? 4.Hvad er de vigtigste grænser for vækst? 5.Kan man gøre noget for at ’flytte’ disse grænser?

13 13 4. Ekstra-checkspørgsmål om vækst 6. Kan markedskræfterne løse de miljø- og ressourcemæssige problemer? (Hvordan kan markedssignaler fremme en bestemt teknologisk udvikling?)

14 14 5. Checkspørgsmål om handel 1.Hvad er de vigtigste argumenter for og imod frihandel? 2.Hvorfor stiger eksportvarer mindre i pris end hjemmemarkedsvarer og serviceydelser? 3.Hvorfor synes frihandel at fremme vækst (i nogen lande…)? 4.Hvad betyder en devaluering for bytteforholdet? 5.Er det godt, at bytteforholdet forbedres? 6.Hvorfor er det vigtigt, at trade creation er større end trade diversion?

15 15 5. Check-spørgsmål om handel 7.Hvorfor sker en så stor del af handelen indenfor EU (2/3) og ikke mellem EU og omverdenen? 8.Hvordan forklarer vi, at EU først og fremmest har intra-industriel handel? 9.Hvorfor er bogen grundlæggende positiv overfor frihandel og modstander af protektionisme? 10.Hvis frihandel er så fordelagtig, hvorfor er vi så langt fra frihandel på verdensplan?

16 16 6. Check-spørgsmål om erhvervsstruktur 1.Nævn nogle vigtige ændringer i erhvervsstrukturen, der er sket efter anden verdenskrig i Danmark. 2.Hvilken betydning har erhvervsstrukturen for efterspørgslen efter og for udbuddet af produkter og serviceydelser? 3.I vismandsrapporten rapporteres en overraskende lav produktivitetsvækst. Hvilke konsekvenser har det for udviklingen i ledigheden? Konkurrenceevnen?

17 17 6. Check-spørgsmål om erhvervsstruktur 4.Hvordan kan produktiviteten stige uden, at man løber hurtigere? 5.Giv nogle konkrete eksempler på statslig erhvervspolitik. På regional og kommunal erhvervspolitik? 6.Hvorfor fører EU og Danmark en aktiv erhvervspolitik? (Hvad er hovedargumentet herfor?) 7.Hvorfor har EU og Danmark en konkurrencepolitik? (Hvad er hovedargumentet herfor?).


Download ppt "1 Lektion 22 DØR – konjunkturvurdering og aktuel økonomiske politik 1.Introduktion a. Meddelelser b. Siden sidst… 2.Om DØR og spørgsmål til DØR 3.Ekstraspørgsmål."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google