Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsøkonomi 13 Uge 22.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsøkonomi 13 Uge 22."— Præsentationens transcript:

1 Samfundsøkonomi 13 Uge 22

2 Udenrigshandel Hvad er absolutte fordele? Hvad er komparative fordele?

3 Udenrigshandel-absolutte fordele
Adam Smith Mikroøkonomi side 280

4 Udenrigshandel-komparative fordele
David Ricardo Teorien forklarer, hvorfor der kan komme handel i stand selv om Land I er bedre(billigere) end Land U til at producerer begge varer.

5 Ricardos eksempel- komparative fordele
Land I er mest effektiv til at producere begge varer. Hvorfor kommer der alligevel handel i stand?

6 Udenrigshandel Hvorfor handler lande der ligner hinanden mht. faktorudrustning og arbejdskraft og indtægtsniveau med hinanden? (Intra-industriel-handel)

7 Udenrigshandel-præferenceforskelle

8 Udenrigshandel-stordriftsfordele
Større marked. Faldende enhedsomkostninger.

9 Udenrigshandel-intra-industriel handel
Kombination af stordriftsfordele og forbrugerpreferencer er en hovedforklaring på dette fænomen.

10 Udenrigshandel Hvad er velfærdseffekterne af en importtold?
Mikroøkonomi side 285 Genkald begreberne forbrugeroverskud og producentoverskud.

11 Forbrugeroverskud v/ FK
Forbrugernes reservationspris på først handlede enheder overstiger markedspris = forbrugeroverskud.

12 Producentoverskud v/ FK
Markedsprisen overstiger producenternes udbudspris på først handlede enheder = producentoverskud.

13 Efficienstab ved told

14 Argumenter for frihandel
’en effektiv allokering af ressourcerne i verdensøkonomien’ (p. 180) større produktion, lavere priser, adgang til varer, man ikke selv producerer ’alle lande kan opnå gevinster’ (p. 170)

15 konsekvenserne af protektionisme?
Øget national produktion og beskæftigelse Nedsætter import = gavner handelsbalancen Øget beskatningsgrundlag og hvis told øgede indtægter Højere priser for forbrugere og fremme af ineffektiv national produktion = ’på lang sigt forringe velfærden for et lille land’ (p. 189)

16 argumenterne for protektionisme?
strategiske hensyn (fødevaresikkerhed, nye teknologier) Beskyttelse af egen industri i startfasen indtil den er konkurrencedygtig (Infant-industry- argumentet)

17 Næste gang


Download ppt "Samfundsøkonomi 13 Uge 22."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google