Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afløsningsopgave 2.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afløsningsopgave 2."— Præsentationens transcript:

1 Afløsningsopgave 2

2 Opgave 1.1a a) Sammenlign udviklingen i bruttoinvesteringer og privat forbrug for perioden Tag stilling til, hvad det er du ønsker at fremhæve. Forskelle i niveau? Sammenligning af op- og nedgange? Sammenhæng til konjunkturudviklingen?

3 Absolutte tal faste priser

4 Indextal Kilde: Tommy

5 Årlig vækst Vil fremhæve udsvingene endnu tydeligere. Og investeringerne større konjunkturfølsomhed vil blive udstillet. Til gengæld vil man ikke kunne se forskellen i niveau mellem forbrug og investering og den langsigtede trendt med stigning bliver skjult bag de årlige væksttal.

6 Årlig vækst i investeringer og forbrug

7 Opg. 1.1.b Mange har valgt ovenstående præsentation. Hvad er problemet?

8 Vækst i BNP og arbejdsløse
Kilde: Eva Lisa

9 Opg. 1.2 Lidt forvirring om denne opgave. I har jo fundet tal frem t.o.m så de ændringer de fleste beskriver er ændringer der først træder i kraft fra Dermed har de ikke konsekvenser for sammenligneligheden i perioden

10 Tekst fra varedeklarationen
Isoleret set, betyder ovenstående ændringer at antallet af fuldtidsledige falder med Antallet af dagpengeledige falder i gennemsnit med pga. ekskl. af feriedagpengemodtagerne, mens antallet af kontanthjælpsledige falder med pga. den nye datakilde. I forbindelse med ændringerne er de faktiske ledighedstal tilbageregnet til april 2000, hvormed tallene kan sæsonkorrigeres. Det skal bemærkes at der til stadighed er et mindre databrud fra 2006 til 2007, medfølgende et fald på fuldtidsledige, som følge af at AMS tog nye og mere præcise opgørelsesmetoder i brug der blandt andet baserer sig på kontanthjælpsmodtagernes matchkategori.

11 Hvad gør man? Som minimum gør opmærksom på databrud. Typisk i en fodnote til tabellen Korriger tallene. Den simple metode og det eneste almindelige brugere kan gøre et at lægge ændringen til de tidligere tal.

12 Arbejdsløshed- sammenligning med andre lande
Danmark HAR en lav arbejdsløshed. Men opgøres efter ensartede principper, er arbejdsløsheden ikke så meget lavere i Danmark, som tal fra Danmarks Statistik kunne antyde.

13 Opg.1.3 Faste priser, 2000-priser, mængder
Disse tal er renset for inflation i modsætning til : Løbende priser. Årets priser, værdier

14 Opg.2 c Modellens forudsætninger De vigtigste:
Fuldstændig elastisk udbud (Virksomhedene står klar til at producere, når efterspørgslen er der) Ingen priser i modellen, dvs. antagelse om et konstant prisniveau

15 Opgave 2e Vi ved C = 20 + 0,9Y Y = C + S Hvis Y = 200, så S = 0
Vi kunne også definere en opsparingsfunktion som er spejlbilledet af forbrugsfunktionen S= ,1Y, hvor s=marginalopsparingskvote er 0,1. (jfr.fx figur 11. side 251)

16 Opgave 3 Husk, at saldoen på det offentlige budget ALDRIG må tages som en indikator for den førte finanspolitik. Den offentlige budgetsaldo er ekstrem konjunkturafhængig. I stedet anvendes FINANSEFFEKTEN som mål for om en given finanspolitik er ekspansiv eller kontraktiv.

17 Opg.3 Det balancerede budgets multiplikator
Samtidig forøgelse af G (offentlig forbrug) og T (skatter) med samme beløb. Multiplikatoren for T er mindre end multiplikatoren for G. Derfor er samlet virking positiv.

18 Konstant skat (kopskat) versus indkomstskat
Multiplikatoren er forskellig Konstant skat ikke afhængig af indkomsten derfor 1 /1-c. (Du betaler ikke mere i skat selvom din indkomst stiger) Indkomstskat. Skat afhængig af indkomsten derfor 1/1-c(1-t) (Når din indkomst stiger, går en del til skat)

19 Opgave 4 MD = f(Y,i) Negativ sammenhæng med i (hældningen på kurven)
Positiv sammenhæng med Y (placeringen i diagrammet)

20 Opgave 5 Opgaven fiskede efter den pengepolitiske transmissionsmekanisme. S. 273.

21

22 Danmark og selvstændig pengepolitik
Lande har et valg. Renten kan bruges til at holde valutakursen fast, eller til at føre aktiv pengepolitik (og lade kursen flyde). Men man kan ikke gøre begge dele på én gang. Danmark har truffet et valg om at føre fastkurspolitik. Derfor har den danske rentepolitik én overordnet formål: At holde kronen inden for rammerne af denne fastkurspolitik. Renten må derfor følge den europæiske rente.


Download ppt "Afløsningsopgave 2."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google