Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Khaldoon A Al-Roomi et al, International Journal of Epidemiology, 1994

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Khaldoon A Al-Roomi et al, International Journal of Epidemiology, 1994"— Præsentationens transcript:

1 Lifestyle and the Risk of Acute Myocardial Infarction in a Gulf Arab Population
Khaldoon A Al-Roomi et al, International Journal of Epidemiology, 1994 Rete Trap, Lillan Rejkjær, Bidda Rolin

2 Formål, design, datagrundlag
Vurdering af betydningen af livsstil for udvikling af incidente tilfælde af AMI i en arabisk befolkning Populationsbaseret case-control design Indsamling af 76 fortløbende cases fra 1 hospital i perioden 1 Feb 1992 til 31 juli 1992 (30-79 årige), heraf udgik 6. 520 kontroller blev tilfældigt udtrukket fra baggrunds befolkningen, heraf udgik 4.

3 Struktureret spørgeskema ved personligt interview (hjemme eller på hospital)
Inklusion : cases : 1.gangs tilfælde AMI, alder år, ingen tidl. iskæmisk hjertesygdom, diagnosen AMI baseres på opfyldelse af 2 ud af 3 specifikke kriterier Kontroller : alder årige, tilfældigt udvalgt i hht WHO’s metode for cluster-sample survey

4 Typen af analyser Tabel 2 : viser ujusterede OR for AMI m. 95 % CI, for hver af flg variable: køn, alder, civilstand, rygning, fysisk aktivitet, TV-kiggeri, grønt indtag, frugt indtag, hypertension, diabetes, BMI Vurderer potentielle risikofaktorer/confoundere

5 Typen af analyser Tabel 3 : viser justerede OR m. 95 % CI, som resultat af ikke-matchet logistisk regressionsanalyse, hvori indgik flg variable: køn, alder, civilstand, rygning, fysisk aktivitet, TV-kiggeri, grønt-indtag, frugt-indtag, hypertension, diabetes, BMI Viser risikoen for AMI for hver variabel, justeret for alle andre variable.

6 Confounder trekanten Exposure Outcome Confounder Tabel 2, 3 Tabel 2, 3

7 Sammenhæng køn og AMI Expoure/Out come AMI + AMI - Male 50 299 Female
20 217 OR = (50/299)/(20/217)=1.81 CI (lnOR) =ln(1.81) ± 1.96 *V1/50+1/20+1/299+1/217 CI (lnOR) = ± CI = 1.04 – 3.13 95 % CI=

8 Virkningen af justering
Risikoen (OR) for AMI hos mænd stiger fra 1.81 til 2.85 ved justering for de øvrige variable. Der er tale om negativ confounding i forhold til det at være mand, som er en betydelig selvstændig risikofaktor for AMI. Kan skyldes, at der er relativt flere mænd i gruppen af cases ift gruppen af kontroller

9 OR for rygning Ujusteret Justeret Ex smoker Curr smoker
2.44 ( ) 0.39 ( ) Curr smoker 2.11 ( ) 0.83 ( ) Non-smoker er reference gruppe, OR =1 Der er tegn på confounding i materialet, idet OR falder drastisk. I artiklen forklares dette med frugt og grøntindtagets betydning.

10 Stratificering af rygere
Rygere Ikke-rygere AMI + AMI- total grønt X Y 127 Ikke-grønt Z V 40 26 141 167 AMI + AMI - total grønt 348 Ikke-grønt 71 44 375 419 Såfremt disse data var tilgængelige kunne vi vurdere betydningen for udvikling af AMI af grønt-indtag for rygere vs. Ikke-rygere

11 Forklaringer på OR ændringer
Overordnet må man mistænke at skæv fordeling mellem cases og kontroller på bl.a. køn, alder, BMI, civilstand, rygning, motion, Muslimske kvinder ryger ikke ?? Underrapportering af rygning, kan give misklassifikaton Absolut vs relativ risiko, herunder valg af referencegruppe Skævvridning mht BMI, fysisk aktivitet, hypertension, diabetes m.m.

12 Resultater Signifikante risikofaktorer for AMI : køn, alder, civilstand, motion, hypertension og diabetes. Adfærdsændringer : motion Medicinsk : blodtryk, diabetes

13 Konklusion ”Man skal være ung, fed, gift kvinde, der ryger !! Dette beskytter mod AMI”

14 Kvaliteten af artiklen
Artiklen er velskrevet Konklusionen er for vidtgående ift. data (rygning, kostændringer) Kontrolgruppen kunne være matchet til cases på flere parametre (køn, alder) For mange variable med ift antal cases Der justeres for variable som ikke var signifikante mulige confoundere


Download ppt "Khaldoon A Al-Roomi et al, International Journal of Epidemiology, 1994"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google