Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed"— Præsentationens transcript:

1 Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed
Sundhedsprojekt Ebeltoft Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft AARHUS UNIVERSITET

2 Sundhedsprojekt Ebeltoft
Fordeling af risikofaktorer i data fra 15-års-opfølgningen i Sundhedsprojekt Ebeltoft Flere storrygere og højere kolesterol blandt personer med kort uddannelse. Andel af kortuddannede mænd, som ryger mere end ti cigaretter om dagen, er lavere i interventionsgruppen end i kontrolgruppen For kolesterol er der en tendens til lavere niveauer i interventionsgruppen blandt mænd med lang uddannelse end kort uddannelse. Højere kolesterol og BMI for personer i ikke-deltagergruppe og ekstern kontrolgruppe uanset uddannelses niveau. AARHUS UNIVERSITET

3 Sundhedsprojekt Ebeltoft
Fordeling af risikofaktorer i data fra 15-års-opfølgningen i Sundhedsprojekt Ebeltoft AARHUS UNIVERSITET

4 Sundhedsprojekt Ebeltoft
Tolkning af scoren: 0–5 point: ‘lav risiko’ 6–9: ‘moderat risiko’ 10–15: ‘forhøjet risiko’ >15 ‘meget høj risiko. Modificeret fra Anggard et al

5 Sundhedsprojekt Ebeltoft
Forskel i Anggard risikoscore mellem interventionsgruppe og kontrolgruppe for personer med lav henholdsvis lang uddannelse ved 15-års-opfølningen i Sundhedsprojekt Ebeltoft a: Justeret for alder og civilstatus. Endvidere justeret for køn og uddannelse i de analyser, der ikke er stratificeret for dette *p<0,05 og **p<0,01 AARHUS UNIVERSITET

6 Sundhedsprojekt Ebeltoft
Undersøgelse af dødelighed ved 15-års-opfølgningen i Sundhedsprojekt Ebeltoft Antal og procentvis andel af personer i Sundhedsprojekt Ebeltoft som dør i perioden 1. januar december Opdelt på mænd og kvinder. AARHUS UNIVERSITET

7 Sundhedsprojekt Ebeltoft
Undersøgelse af dødelighed ved 15-års-opfølgningen i Sundhedsprojekt Ebeltoft Hazard ratio for mortaliteten mellem interventionsgruppe og kontrolgruppe for personer i Sundhedsprojekt Ebeltoft med lav henholdsvis lang uddannelse. Opdelt på mænd og kvinder AARHUS UNIVERSITET

8 Sundhedsprojekt Ebeltoft
Undersøgelse af dødelighed ved 15-års-opfølgningen i Sundhedsprojekt Ebeltoft Overlevelseskurver for randomiseringsgrupperne i Sundhedsprojekt Ebeltoft for perioden 1. jan dec 2006 AARHUS UNIVERSITET

9 Sundhedsprojekt Ebeltoft
Undersøgelse af dødelighed ved 15-års-opfølgningen i Sundhedsprojekt Ebeltoft Overlevelsesanalyse for perioden 1. januar december 2006. Justerede hazard ratioer (HR) med 95 % KI Justeret for alder (i år) samt for køn i analysen for alle. *p<0,05 og **p<0,01. AARHUS UNIVERSITET

10 Sundhedsprojekt Ebeltoft
Konklusion Ingen tegn på, at et systematisk tilbud om forebyggende helbredsunder-søgelser og helbredssamtaler øger den sociale ulighed i sundhed, Interventionen kan medvirke til at nedbringe social ulighed mellem mænd, idet den har en positiv effekt på Anggard risikoscoren for de kortuddannede og ingen signifikant effekt for mænd med lang uddannelse. For kvinderne er der ikke effekt af interventionen målt på Anggard risikoscore og ingen tegn på, at interventionen påvirker ulighed mellem kvinder i positiv eller negativ retning. Ingen påvirkning af dødelighed mellem uddannelsesgrupper heller ikke muligt at se effekt af randomisering i interventions og kontrolgrupper. AARHUS UNIVERSITET


Download ppt "Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google