Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Lægedage

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Lægedage"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Lægedage
Datafangst for let øvede Jesper Lundh og Heidi Dyrberg

2 Datafangst Bedre Kvalitet
Finde de sårbare patienter og de der har risiko for sygdom. Finde de mest syge patienter Struktur – hvem gør hvad Teamwork Styrke patienternes viden om egen sygdom og give dem adgang til egne data. Arbejdsglæde Gør vi nu også det vi tror vi gør, og tilbyder vi de undersøgelser vi kan /skal

3 Diabetes organisation
I vores praksis i Nivå , hvad gør vi ? Læge stiller diagnose Sygeplejerske følger op med samtaler omkring livsstil 3 mdr. kontrol hos sygeplejerske Oplæg årskontrol hos sygeplejerske

4 Tovholderfunktionen datafangst diabetes
Hvad vil vi se på ? Opsporing – prædiabetes Opfølgning – diabetespatienterne Optimering – når der er opstået komplikationer Hvilke mål sætter vi os ? At undgå udvikling af diabetes? At undgå komplikationer ? At undgå forringelse af livskvalitet når der er opstået diabetes

5 Tovholderfunktionen Hvor hyppigt ser jeg på data ?
Hver 2 til 3 mdr lukkes min kalender en eftermiddag. Hvad ser jeg på ? Hvem mangler årskontrol Ser på HbA1C hvem ligger for højt efter vejledningen Ser på cholesterol hvem ligger for højt efter vejledningen Ser på BT hvem ligger for højt efter vejledningen Øjenlægekontrol Mikroalbuminuri Praksissammenligning – er vi blevet bedre det sidste halve år, og hvor skal vi blive bedre

6 Tovholderfunktionen Hvad gør jeg med min viden ?
Hver 3 mdr fremlægger jeg en rapport over status for vores patientbehandling på et fælles møde for hele klinikken Fælleskonference med den læge der er ansvarlig for den enkelte patient.Vi diskuterer patientens status og behandling fremover. Indkalder de patienter som mangler årskontrol eller ikke møder til kontrol

7 Tovholderfunktionen Eksempel på hvordan data kan bruges
Mine data viser at for få patienter får målt mikroalbuminuri Hvad gør jeg ? Undervisning i mikroalbuminuri Bruge DSAM´S vejledning Retningslinjer for hvordan vi skal håndtere prøven og hvem sender den afsted. Standard undersøgelsen i oplæg til årskontrol på webreg Tovholder på datafangst følger op på de patienter som ikke får den lavet.

8 Tovholderfunktionen Evaluering af mikroalbuminuri
Vi har nu været gode til at få målt flere mikroalbuminuri Men det viser sig at der bliver ikke fulgt op på forhøjede værdier Hvad gør vi så ? Alle forhøjede værdier skal gentages At patienter med forhøjede værdier skal der tages stilling til behandling med acehæmmer

9 Tovholderfunktionen Hvad skal der til for at datafangst bliver en succes? Alle husker at kode Uforstyrret rum Der sættes ordentligt tid af Accept fra hele klinikken at datafangst er vigtig og der bruges tid på det OPFØLGNING Fælles møder hvor rapporterne gennemgåes og diskuteres Små skridt !

10 Tovholderfunktionen CVD rapporten
Patient kendt med CVD som ikke er i lipidsænkende behandling Patient med diabetes og cvd som ikke får magnyl behandling. Mikroalbuminuri og diabetes og ikke får acehæmmerbehandling Patienter med HbA1C over 6.5 og ikke er kodet med diabetes

11 Fejlkilder Pop up Kodning

12 Atrieflimmer Brug rapporten til at få struktur på denne patientgruppe.
Pop-up laves af lægerne Doseringsvejledning for Marevan Tovholder på disse patienter, en eller få skal måle INR og dosere Marevan

13 Aftal årlig årskontrol
Sygeplejerske laver oplæg til årskontrol Hvad kan oplæg hos sygeplejersken indeholde : BT evt hjemmeblodtryk EKG Lab ( HbA1C, væsketal, leverprøver, HgB, TSH, Albumin/creatinin. Opret ”pakken ” i lab.skema eller som frase Vægt Rygning Puls Motion Alkohol

14 Årskontrol hos lægen Hvad kan den indeholde :
Fortsat indikation for AK behandling ? Behandlingseffekt > 70 % Har patienten bivirkninger ? Hvordan er hjertefrekvensen ? Er der lavet EKKO ved klaplidelse Tidligere apoplexi ? Diabetes ? Medicingennemgang Klinisk vurdering : Stcp ødemer cirkulation og anæmi Er der blødningsrisiko ? Gives der Nsaid ? Leverpåvirkning ? Tidligere ulcus ?


Download ppt "Velkommen til Lægedage"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google