Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk Til underviserne Voksne med ADHD har ofte mange negative erfaringer med sig. Mange har fået megen skæld ud som børn, og de.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk Til underviserne Voksne med ADHD har ofte mange negative erfaringer med sig. Mange har fået megen skæld ud som børn, og de."— Præsentationens transcript:

1 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Til underviserne Voksne med ADHD har ofte mange negative erfaringer med sig. Mange har fået megen skæld ud som børn, og de bliver til stadighed misforstået og bebrejdet af deres omgivelser. Samtidig har de ofte lidt mange nederlag, og de kan derfor være præget af meget lavt selvværd og selvtillid, hvilket kan komme i vejen for dem på mange områder. Hvis de voksne skal lære sig nye handlemuligheder og ændre på nogle af deres handlemåder, så er det først og fremmest en forudsætning, at de har troen på, at det kan lade sig gøre. Ikke at forsøge er en slags selvbeskyttelse, for hvis man ikke prøver, kan det jo ikke gå galt. Derfor er det vigtigt at synliggøre de små fremskridt og positive tanker. ©Jenny Bohr –

2 4. kursusgang, grå Velkommen
Tegninger af Amalie Bohr Emne: Selvindsigt, selvværd og selvtillid ©Jenny Bohr –

3 Dagens program Emne og Kursusstruktur
Siden sidst, har I gjort jer nogle overvejelser? Har noget været anderledes? 1 Introduktion til dagen i dag (10 min.) 3 Undervisning og spørgsmål (40 min.) 4 Pause (20 min.) 5 7 Afrunding og opsamling ©Jenny Bohr –

4 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
I dag skal det handle om Selvindsigt Den måde du ser og forstår dig selv Selvværd Den værdi du tillægger dig selv Selvtillid Den tro du har på dig selv Tillid til din egen formåen ©Jenny Bohr –

5 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Selvindsigt Handler om, hvordan du ser dig selv. Din viden om dine egne udfordringer og styrker, og dermed om dine handlemuligheder. Det handler om at have en realistisk opfattelse af sig selv. Hvilke udfordringer har jeg? Hvad er jeg særlig god til? En urealistisk selvindsigt kan komme rigtig meget i vejen for en. ©Jenny Bohr –

6 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Selvværd Handler om den værdi, du tillægger dig selv og det liv, som du lever netop nu. Ordet afspejler også min værdsættelse af " den jeg er blevet til”. I gamle dage talte man om Stolthed, Ære og Selvrespekt. Det kan afspejle: "at have Selvværd.” Et lavt selvværd er en stor hindring for at komme videre og kan give vanskeligheder i samvær med andre. ©Jenny Bohr –

7 Selvtillid Er den tro, du har på dig selv og dine muligheder. Handler mest om: ”hvad jeg kan - og hvad jeg ikke kan”. Selvtillid er uløseligt forbundet med præstationer, min tillid til, at jeg godt kan - eller ikke kan noget. En ringe selvtillid får stor betydning for dine muligheder: Hvis du ikke tror, du kan noget – så får du ret! ©Jenny Bohr –

8 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Selvtillid Handler om visheden om at kunne selv. Du har "tilkæmpet" dig autonomi, en selvstændighed og tiltro til dine egne handlingers gennemslagskraft. Du ved, at du kan være uafhængig i din gøren og laden. Selvtillid må opfattes som en ydre dimension. Ydre - i den forstand, at der kan "pilles" ved den, uden at der "rokkes" ved de mere indre og grundlæggende dimensioner. ©Jenny Bohr –

9 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Mennesker med ADHD Har ofte mange erfaringer med: Ikke at slå til Ikke at høre til Ikke at være god nok Ikke at blive forstået Hvilket har en stor indflydelse på selvindsigten og selvværdet, og dermed betydning for selvtilliden ©Jenny Bohr –

10 Selvindsigt, Selvværd og Selvtillid
Selvindsigt er dit billede af dig selv Selvværd er at tro på, at du har værdi Selvtillid er at tro på, at du kan Hvis du tror du kan, vil du optræde med tillid til dig selv, hvilket vil få dig til at kunne. Faktisk er selvtillid dybest set blot en overbevisning. Det samme gælder for selvværd. ©Jenny Bohr –

11 Du er, hvad du tænker, og hvad du omgiver dig med
Du vil gøre langt mere for dem, du holder af, end du vil gøre for dig selv. Det er blandt de mennesker, du omgiver dig med, at du henter din energi, din inspiration, din udvikling og din kærlighed. Brug mest mulig tid sammen med mennesker, der får dig til at skinne og vær selv én af dem, der får andre til at skinne. ©Jenny Bohr –

12 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Vi er sammen med andre Hvad kan andre gøre, der får dig til at ”skinne”? Hvad kan du gøre, der får andre til at ”skinne”? Husk at række hånden op Det handler om forståelse, accept og anerkendelse. ©Jenny Bohr –

13 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Det handler om Forståelse: Hvem er jeg? – hvem er du? Hvorfor gør jeg, som jeg gør? – hvorfor gør du, som du gør? Selvindsigt og indsigt i andre Accept: Jeg er ok – du er ok. Det jeg byder ind med er vigtigt – det du byder ind med er vigtigt. Vi har begge værdi Anerkendelse: At blive set, hørt og forstået, som den man er. ©Jenny Bohr –

14 Forstå, Acceptere og Anerkende sig selv
I bund og grund handler det om, at: Forstå, Acceptere og Anerkende sig selv ©Jenny Bohr –

15 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Makker øvelse Sæt jer sammen 2 og 2 og gennemgå jeres ADHD-styrke lister. Prøv at forklare hinanden, hvordan det kommer til udtryk, når I har krydset en særlig styrke af. Prøv at tale om, hvordan I kan anvende jeres særlige styrker. ©Jenny Bohr –

16 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
En lille øvelse Sig tre positive ting der er sket, eller du har gjort i løbet af de sidste dage. Jeg har ordnet mine papirer i dag Jeg var i godt humør hele dagen i går Jeg gik en dejlig tur i dag! ©Jenny Bohr –

17 Opsamling og afrunding
Er der spørgsmål? Er der løse ender, der skal samles op? Hvordan har dagen været? Næste kursusgang vil vi fortsætte emnet om selvindsigt, selvværd og selvtillid Til næste gang: skriv 3 positive ting ned hver dag – send eventuelt på sms til hinanden eller underviserne Tak for i dag ©Jenny Bohr –


Download ppt "©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk Til underviserne Voksne med ADHD har ofte mange negative erfaringer med sig. Mange har fået megen skæld ud som børn, og de."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google