Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Initiativ SYD Hovedmål: Bæredygtighed på lokal plan Sammenhæng mellem agro-industri-by Klima + miljø + beskæftigelse Bærende elementer: Der skal være tale.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Initiativ SYD Hovedmål: Bæredygtighed på lokal plan Sammenhæng mellem agro-industri-by Klima + miljø + beskæftigelse Bærende elementer: Der skal være tale."— Præsentationens transcript:

1 Initiativ SYD Hovedmål: Bæredygtighed på lokal plan Sammenhæng mellem agro-industri-by Klima + miljø + beskæftigelse Bærende elementer: Der skal være tale om Win-Win-Win Affald til Ressource til Føde – ikke omvendt Farvel til fossile brændsler - i størst mulig omfang - hurtigst mulig

2 Initiativ SYD Udgangspunkt - lokalt Landbrug inkl svineproduktion – nu og fremover Grøn vækst Reduktioner i anvendelse af især N og P Restriktioner vedr anvendelse af arealer Større produktion af føde + foder fra et reduceret areal Udgangspunkt – i øvrigt Kendte teknologier – separation, forbehandling, biogas mm

3 2 + 1 Koncept

4 Initiativ SYD

5

6 Oversigt på gårdniveau 1

7 Oversigt på gårdniveau 2

8 Oversigt på gårdniveau 3

9 Initiativ SYD

10

11

12 Harmonikrav mm

13 Produktion fra mark

14 Initiativ SYD

15

16

17

18

19 Præsentation af GFE Introduktion: GFE er et affalds-, gylle og biomasse behandlingsanlæg GFE er et el- og varmeproducerende anlæg GFE er en gødnings- og næringsstofformidler GFE skaber grundlag for CO 2 emission reduktion GFE er teknologi udvikler og patent ejer GFE og Svibmo er projektudviklere Historie: Idé – fra producent af foder, svin og gylle til energi og miljø Demonstration og test Prototype og fuldskala Kommercielle anlæg Turn-around Aktuel situation

20 GFE – Over Løjstrup 2009-2010 Overordnede mål: Affald til Ressource til Føde – implementeret Styrkelse af know-how og specialisering på - agro baseret biomasse + gyllefiber - kategori 2 + specialaffald - uafhængighed af ”top dressing” - effektiv gødningsanvendelse Samarbejde - tværsektorielt ( agro, industri, by ) - internationalt ( teknologi, know-how, finans ) Synliggørelse af lønsomhed

21 GFE – Over Løjstrup Maj 2009

22 GFE – Over Løjstrup Oktober 2009

23 GFE – Over Løjstrup Oktober 2010

24 GFE – Over Løjstrup 2009-2010

25 Initiativ SYD Konklusioner: 1.Biomasse mængderne kan skaffes – gate fee ? 2.Andet affald skal tjekkes – gate fee ? 3.Varmeafsætning – hvor, hvor meget og hvornår 4.CO 2 – afklaring + fordeling af provenu 5.Basis for ” Win-Win-Win ” med Klima & Miljø plusser Placeringsmuligheder: 1.Kriterie 1 – biomasse, varmeafsætning, logistik 2.Kriterie 2 - samspil med ny produktion

26 Layout & opbygning

27 SYD 8.5 MW el

28

29

30 Initiativ SYD &Klima topmødet bliver integreret del af Klima Events synlige aktiviteter klar til nov. 2009 - Purliq separationsanlæg - Biomasse potentiale ” majsstængler ” - Fuld skala anlæg i drift på Over Løjstrup samlet plan for ” grøn vækst ” præsenteres del af tværnational samarbejde


Download ppt "Initiativ SYD Hovedmål: Bæredygtighed på lokal plan Sammenhæng mellem agro-industri-by Klima + miljø + beskæftigelse Bærende elementer: Der skal være tale."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google