Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Hvordan kan Danmark udnytte sine potentialer inden for energieffektive løsninger? Danmarks Vækstråd Den 1. juni 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Hvordan kan Danmark udnytte sine potentialer inden for energieffektive løsninger? Danmarks Vækstråd Den 1. juni 2007."— Præsentationens transcript:

1 1 Hvordan kan Danmark udnytte sine potentialer inden for energieffektive løsninger? Danmarks Vækstråd Den 1. juni 2007

2 2 Energi som politisk fokusområde  Energi – særligt vedvarende energi – er for alvor kommet på dagsordenen. Særligt i USA er udviklingen af vedvarende energi hot  Det er især vind- og bioenergi, der er rykket helt op på den internationale energipolitiske dagsorden HUSK! ”Bio” er ikke bare ”bio” – der skal tænkes på bæredygtig anvendelse af biomassen, energieffektivitetsamt at der ikke må ske fortrængning af fødevareproduktionen

3 3 Energi til transport er den store udfordring Den største udfordring inden for energi er transportsektoren:  Transport står for lidt over 25 % af det samlede energiforbrug  Energiforbruget til transport vil fortsat stige markant  Olieprodukter er det herskende drivmiddel og dermed står transportsektoren for godt 1/3 af CO2-udledningen  Transport vil bidrage med over 90 % af øget CO2-udledning MEN – transportsektoren er nødvendig for fremtidig vækst og velfærd! 2. Generations biobrændsler kan her og nu være en løsning

4 4 2G biobrændsler - potentialer i Danmark Danmark har en række fordele inden for biobrændsler:  Stærk dansk tradition inden for vedvarende energi, hvor der sker teknologiudvikling på tværs  Gode forskningsmiljøer og innovative miljøer  Omstillingsparat og moderne landbrug samt gode erfaringer inden for indsamling af biomasse  Velvilje i befolkningen samt politisk fokus  Leverandører af udstyr, der kan være med til at drive udviklingen  Verdens førende enzymproducenter

5 5 2G biobrændsler - udfordringer i Danmark Der er også en række udfordringer:  Stort ”gap” mellem ide og kommercialisering. Vi skal være bedre til at bære den gode ide frem og gøre den parat til kommerciel udnyttelse. Vi kan lære af USA’s gode erfaringer  I mange år har der manglet et politisk fokus – det er nu endelig kommet, men i 11. time!

6 6 Bornholm BornBiofuels - 2G bioethanol demonstrationsanlæg Brændselsceller Gyllefibre Fast staldgødning Energiafgrøder Græs afpudsning og våd halm Haveaffald Papir/pap El/varme (metan) Træpiller/ligning Brint Ethanol

7 7 BornBiofuels  Bornholms Vækstforum et gået ind i et konkret og ambitiøst projekt og fungerer dermed som drivkraft for samarbejds- relationer og dermed for offentlig-privat samarbejde  Bornholm er et afgrænset område, som svarer til 1 % af Danmark. Derfor målbare effekter af: •Etablering af nye arbejdspladser •Positive miljøeffekter i forhold til landbruget •Positive miljø- og energieffekter af kørsel med ethanol •Bæredygtig håndtering af affald •Nye samarbejdsrelationer samt eksempel på OPP

8 8 Fakta om 2G bioethanol anlægget  Vil koste godt 300 mio. kr.  Fuld ethanolproduktion fra april 2009  Designes som et “fleksibelt anlæg” – dermed muligt at afprøve mange forskellige typer biomasse  Årligt input ca. 100.000 tons biomasse (~ 40.000 tons TS)  Årlige produktion: 10 mio. liter bioethanol, 4 mio. m3 biogas og 10.000 tons brændselspiller  Meget høj energieffektivitet (ved f.eks. halm som biomasse): •Uden eksport af varme: 63 % •Med eksport af varme: 72 %

9 9 Hvorfor er 2G demoanlægget unikt?  Er det eneste anlæg af sit art i verdenen. Vil dermed sætte Danmark på verdenskortet inden for 2G biobrændsel  Maksimal udnyttelse af biomasse samt bæredygtig proces  Har en energieffektivitet, der er langt højere end danske kraftvarmeværker med normal drift  Ethanol fra anlægget giver en væsentlig reduktion af CO2- udledningen – langt over 90 % sammenlignet med benzin  Er et ”stand-alone” anlæg og fleksibelt, så det kan omstilles til andre typer biomasse. Det gør anlægget og teknologien interessant for forskellige lande og regioner verden over  Er med til at løse affaldsproblemer samt miljøproblemer i landbruget

10 10 Hvad skal der til for nye energieventyrer?  Stop den blinde tro på Top-Down-strategier, som dominerende driver for udvikling af nye ideer i det danske innovationsmiljø. Der skal være plads til forskning, ildsjæle samt de vilde ideer, som skabes fra ”gulvet”  Med udgangspunkt i forskningsbaserede løsninger og ideer fra ”gulvet”, skal der skabes konsensusløsninger og klare priori- teringer, som ikke må forstyrres af enkeltstående negative personer og konflikthistorier, så fokus flakker eller skifter helt  Fokus på energisystemer og samspil mellem energiteknologier i stedet for enkeltstående tekniske løsninger  Bliv ikke besnæret af store virksomheders satsninger, så de løber med alle projekt- og demomidler. Al erfaring viser, at innovation primært kommer fra de små og mellemstore virksomheder

11 11 Hvordan skal de enkelte regioner satse?  Det må ikke ende med fuldstændig ens satsning i de fem regioner (fx et 2G bioethanol demoanlæg i hver region). Der er plads til noget konkurrence, men sats også meget på forskelligheder og udnyttelse af de mange kompetencer, der er til stede i de enkelte regioner  De små og mellemstore virksomheder inden for energi skal plejes. Det er her innovation og kreativiteten blomstrer, og det er her, der kan skabes øget vækst, flere arbejdspladser samt eksport af ny viden og teknologi  Der skal skabes stærke miljøer for gode samarbejdsrelationer mellem uddannelse, forskningsinstitutioner, erhverv mm.  Fokus på pilot og demoprojekter før kommercialiseringen – forskning kan ikke hoppe direkte til faktura


Download ppt "1 Hvordan kan Danmark udnytte sine potentialer inden for energieffektive løsninger? Danmarks Vækstråd Den 1. juni 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google