Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fordele og ulemper ved fossile og alternative energikilder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fordele og ulemper ved fossile og alternative energikilder"— Præsentationens transcript:

1 Fordele og ulemper ved fossile og alternative energikilder

2 Fordele og ulemper ved de enkelte fossile brændstoffer
Kul Billigt Findes i store mængder Jævnt fordelt over hele verden Olie Kan omdannes til benzin mm. Naturgas Ren afbrænding (undtagen CO2) Kul Indeholder svovl, der kan skabe syreregn Risiko for CO-dannelse Brunkul giver uren forbrænding Smog Forurening ved minedrift Olie Meget ujævn global fordeling Begrænset ressource Olieudslip ved udvinding og transport Olieskifer – særdeles forurenende ved indvinding Naturgas Begrænset ressource, Relativt ujævnt global fordeling Eksplosionsrisiko ved indvinding og transport

3 Hvorfor bruge alternative energikilder?
Eksempel fra Sveriges målsætning om at blive uafhængigt af fossilt brændsel i 2020: Olieprisernes effekt på Sveriges økonomi og beskæftigelse -> dvs. undgå dyr import af energi Forbindelsen mellem olie og politisk ustabilitet i olie-eksporterende lande -> dvs. undgå at støtte tvivlsomme regimer. Potentialet i Sveriges egne (alternative) energikilder -> dvs. undgå energiimport Risikoen for klimaændringer via afbrænding af fossilt brændsel -> nå, ja – det med den globale opvarmning.

4 Alternativer til fossilt brændsel (alternative energikilder):
Vindkraft Vandkraft Solenergi Bølgeenergi Geotermal varme Atomkraft Biobrændsel CO2-fri, vedvarende CO2-fri, ikke-vedvarende CO2-neutral, semi-vedvarende

5 Vedvarende energikilder
Fordele Ulemper CO2-fri energi (eller beskeden CO2-emission under opførelsen) Vedvarende energi Relativt dyrt per kWh – fossile brændsler er billigere Energien kan ikke transporteres nemt (som benzin) Potentialet er ikke ens over hele jorden (modsat afbrænding af f.eks. kul) Vand, vind, sol og bølger: Svingende output Solenergi: Større CO2-emission ved opførsel, meget dyrt. Vandkraft: Opdæmning af floder Bølgeenergi: Ikke færdigudviklet Vindkraft: Møllernes placering

6 Biobrændsel Fordele Ulemper CO2-neutral Vedvarende energikilde
Flydende biobrændsel kan transporteres nemt Kendte teknologier 2. generations-brændsel er affald, der bruges til energi Syreregn, smog, ozondannelse ved afbrænding uden filtre CO2-neutral, ikke CO2-frit. Udpining af landbrugsjorde, erosionsrisiko Ikke altid bæredygtigt (f.eks. i u-lande) 1. generations-brændsel: Konkurrence mellem fødevareproduktion og energiproduktion.

7 Atomenergi Fordele Ulemper CO2-frit kraftværk
Baseret på en ikke-vedvarende, men ret udbredt og stor ressource (uran) Kendt teknologi Kølevand til fjernvarme Relativt få alvorlige uheld, færre dødsfald end ved kulminer, dæmningsbrud eller gaseksplosioner Relativt dyrt uden subsidier Stort energi (CO2)- og vandforbrug ved uranminer Ineffektiv udnyttelse af energien (ca. 30%) Baseret på uran, en ikke-vedvarende ressource Affaldshåndteringsproblem Risiko for radioaktivt udslip Atomkraftværker kan angribes eller bruges til a-våbenfremstilling Politisk varm kartoffel i Danmark Folkestemning ikke god


Download ppt "Fordele og ulemper ved fossile og alternative energikilder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google