Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Christian Bruhn Rieper Kontorchef Fornyelsesfondens sekretariat

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Christian Bruhn Rieper Kontorchef Fornyelsesfondens sekretariat"— Præsentationens transcript:

1 Christian Bruhn Rieper Kontorchef Fornyelsesfondens sekretariat
Fra idé til ansøgning Christian Bruhn Rieper Kontorchef Fornyelsesfondens sekretariat

2 Velfærdsløsninger Grønne løsninger Time to market Idé  Innovation
Prototype el. koncept Markedsmodning Markedsmodning Time to market Demo marked Vækst Beskæftigelse Eksport

3 Samfundsmæssige problemer – kommercielle muligheder

4 Hvad er velfærdsløsninger?
Kommercielle produkter & serviceydelser Øget velfærdsmæssig effekt i forhold til: Kvalitet Effektivitet Tilfredshed Eksempler: Børn & unge Ældre handicappede Forebyggelse Uddannelse Behandling & genoptræning Offentlige & private marked

5 Hvad er grønne løsninger?
Kommercielle produkter & serviceydelser Grøn løsninger: Tilbyder bedre løsninger end gængse teknologier. Reducerer eller fjerner negative effekter på miljøet, naturen og klimaet mv. Eksempler: Luft Vand Affald Klimatilpasning Grøn IT Energieffektivitet Distribution og lagring af energi

6 Innovation Både grønne løsninger og velfærdsløsninger
Fyrtårnsprojekter og forprojekter Fokus på brugerdreven innovation

7 Hvad er et fyrtårnsprojekt?
Målgruppe: Et konsortium med min. 3 aktører Konsortiets medlemmer kan være private virksomheder, organisationer, offentlige institutioner og viden miljøer. Formål: Udvikle kommercielle løsninger på en konkret samfundsmæssig problemstilling. Løsningen behøver ikke at være kendt på ansøgningstidspunktet. Ved projektets afslutning skal der foreligge mindst én konkret kommerciel prototype eller ét servicekoncept. Betingelser: Projektperiode maks. 2 år. Projektholder skal være en privat virksomhed eller privat organisation. Samlet projektbudget: min. 8 mio. kr. Krav om privat medfinansiering på min pct.

8 Hvad er et forprojekt? Målgruppe: Et konsortium med min. 3 aktører
Konsortiets medlemmer kan være private virksomheder, organisationer, offentlige institutioner og viden miljøer. Formål: At samle et bredere konsortium og videreudvikle et projektforslag. Betingelser: Projektperiode maks. 4 måneder. I 2010 vil der maks. blive igangsat 8 forprojekter. Projektholder skal være en privat virksomhed eller privat organisation. Samlet projektbudget: maks. 1 mio. kr. Krav om privat medfinansiering på min pct. Fyrtårnsprojekter går altid forud for forprojekter!

9 Markedsmodning Demonstration Tidligt markedsstadie Marked Garantier
Udrulning Test og tilpasning Demonstration Tidligt markedsstadie Marked ’Dødens gab’

10 Test og tilpasning Målgruppe: Virksomheder eller konsortier med prototype der endnu ikke er klar til første salg pga. manglende afprøvning i praksis i forskellige brugssituationer. Formål: Tilskud gives til at teste om løsningerne virker i praksis og til at gennemføre evt. tilpasninger. Eksempel: En virksomhed har udviklet et nyt motionskoncept til gigtpatienter. Betingelser: Projektperiode maks. 3 år. Samlet projektstørrelse: minimum 5 mio. kr. Krav om privat medfinansiering på min %, hvor en del skal komme fra kunder.

11 Udrulning Målgruppe: Virksomheder eller konsortier har en færdigtestet prototype, men mangler af producere og test serie 1 i forskellige brugssituationer. Køberen har evt. ikke tillid til løsningen, fordi den ikke har referencer fra tidligere salg Formål: At serie 1 af produkter og serviceydelser produceres og testes i praksis hos kunder. Eksempel: En ny rollator som endnu ikke er produceret i de rigtige materialer. Betingelser: Projektperiode maks. 3 år. Samlet projektstørrelse: min. 2 mio. kr. Krav om medfinansiering fra kunder. Støtteprocent maks. 50%

12 Garantier Målgruppe: Enkeltvirksomhed med færdig løsning, der mangler første salg. Køberen har evt. ikke tillid til løsningen, fordi den ikke har referencer fra tidligere salg. Formål: Fonden kan udstede garantier til virksomheder. Garantien kan udgøre en sikkerhed, der minimerer kundens risiko ved at købe løsningen. Eksempel: En virksomhed har udviklet en hospitalsseng, som let kan rengøres. Betingelser: Garantiramme typisk 1 år. Garanti på produkt maks. 3 år. Samlet projektstørrelse: min. 5 mio. kr. Krav om medfinansiering i form af selvrisiko for ansøgervirksomhed og køber.

13 Ansøgningsfrist: 23. august 2010 - svar ultimo november
Ansøgningsskema findes på:

14 Tildelingskriterier for innovation
Vækst og beskæftigelse Miljø- og/eller velfærdseffekt Høj nyhedsværdi Tilskyndelsesvirkning Medfinansiering Brugerdreven innovation Relevant samarbejdskreds og erhvervsmæssig forankring Anvendelighed for andre virksomheder

15 Tildelingskriterier til markedsmodning
Vækst og beskæftigelse Miljø- og/eller velfærdseffekt Høj nyhedsværdi Tilskyndelsesvirkning Medfinansiering Markedspotentiale Kommerciel bæredygtighed Store adgangsbarrierer til markedet Implementeringsparathed


Download ppt "Christian Bruhn Rieper Kontorchef Fornyelsesfondens sekretariat"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google