Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsident Introduktion til arbejdet som klubpræsident Præsident1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsident Introduktion til arbejdet som klubpræsident Præsident1."— Præsentationens transcript:

1 Præsident Introduktion til arbejdet som klubpræsident Præsident1

2 Dagsorden Præsentation af deltagere Præsidentens opgaver Kom godt i gang Bestyrelsesmøder Klubmøder Årets gang Medlemmer 2Præsident

3 Præsentation Kommende præsidenter Vicedistriktspræsident Distriktspræsident 3Præsident

4 Præsidentens primære opgave Valgt for ét år Sæt dig nogle mål, og læg en plan for, hvordan de nås Lederskab er essentielt – Få medlemmer/bestyrelse til at arbejde som et team – Fortæl, hvad du forventer Præsident4

5 Præsidentens opgaver Sæt dit ”hold” – valget er overstået nu, men – Nedsæt udvalg – giv medlemmerne ansvar – Giv udvalgene rammer for deres aktiviteter, f.eks. emne og økonomi Planlæg hele året – lav et trykt program, inden din periode starter Præsident5

6 Præsidentens opgaver Delegeret med stemmeret på distriktsmøder, landsmøde og convention – kan overdrages til andre i bestyrelsen ved fravær. Husk fuldmagt Orientere medlemmerne om nyt fra eget distrikt samt Dansk IW råd Holde øje med medlemmernes ve og vel ved sygdom, alderssvækkelse og sociale problemer Præsident6

7 Præsidentens opgaver Inviter gæster Kontakt til Rotary og evt. Rotaract. Send hilsener ved mærkedage og sygdom Send hilsener til naboklubbers jubilæer Kontakt til andre klubber Arranger fællesmøder og intercitymøder Sørg for opdatering af vejledninger og dokumenter samt overdragelse til efterfølgeren 7Præsident

8 Kom godt i gang Klubbernes huskeliste, som distriktsbestyrelsen retter til hvert år Klubbens egne interne regler Læs IW lovene på IW Danmarks hjemmeside: – Klublove – Distriktslove – Love for Dansk Inner Wheel Råd – Constitution 8Præsident

9 Kom godt i gang Brug hjemmesiden – IW DK – åben og intern del – Distrikt - åben og intern del – International Inner Wheel – Vejledninger Mailboks – alias adresser IIW gmail-boks IW på Facebook 9Præsident

10 Bestyrelsesmøderne Præsidenten leder bestyrelsesmøderne – Skaber den gode, positive atmosfære – Inspirerer og gør arbejdet spændende Udarbejder dagsorden i samarbejde med sekretær Godkender referater og månedsbreve, inden de sendes til medlemmerne/lægges på hjemmesiden Er ansvarlig for, at beslutninger føres ud i livet 10Præsident

11 Bestyrelsesmøderne Udvikl jeres klub og revider interne regler, hvis de er utidssvarende Prøv nye aktiviteter af, I kan altid vende tilbage til ”det vi plejer” Sæt information på dagsordenen. Fortæl om jeres aktiviteter til – Lokal presse – Hjemmeside – Inner Wheel Information – Facebook Husk at sørge for, at der bliver taget billeder, som bliver tilgængelige for alle klubmedlemmer 11Præsident

12 Klubmøder Præsidenten leder klubmøderne Faste punkter kan være – Start- og slutsang – 3 minutter – Dagens digt / dagens dont – Månedsbreve – Fødselsdage – Orientering fra bestyrelsen og ISO – Medlemmernes 5 minutter – Kommende arrangementer – Dagens program – foredrag, virksomhedsbesøg, aktivitet etc. Om nødvendigt kan de faste punkter fraviges, f. eks. ved udemøder 12Præsident

13 Klubmøder Præsidenten leder klubmøder, valg og generalforsamling – Hvis en diskussion opstår, skal præsidenten opretholde en upartisk holdning og sikre sig, at alle beslutninger afspejler de ønsker, som flertallet af medlemmerne har – Et forslag skal begrundes, før der åbnes for generel diskussion – Der skal stemmes om eventuelle ændringer, inden der stemmes om forslaget – Præsidenten resumerer og meddeler den endelige beslutning – Præsidentens stemme er afgørende ved stemmelighed 13Præsident

14 Årets gang i Inner Wheel Klubben Klubmøderne – 1 gang om måneden – ferie og ekstra møder er tilladte Inner Wheels fødselsdag 10. januar Valg – senest 1. marts Generalforsamling – inden udgangen af juni Kædeoverrækkelse – juni Udflugt Julemøde etc. 14Præsident

15 Årets gang i Inner Wheel 2015-2016 Distrikt 45 – 1 af 5 distrikter – 23 klubber Golfmatch – distrikt 45 - xx. september 2015 Efterårsdistriktsmøde Nyborg Strand – 3. oktober 2015 Forårsdistriktsmøde i Ikast – xx. marts 2016 Evt. kreativ søndag i xx måned Instruktionsmøde og kædeoverrækkelse i Horsens maj/juni 2016 15Præsident

16 Årets gang i Inner Wheel Dansk Inner Wheel råd Landsmøde på Nyborg Strand – 4. oktober 2015 National årsindsamling – hvert år International Inner Wheel Social Project løber i Convention-perioden 2013 – 2015. I Norden støttes grønlandske børn 16Præsident

17 Medlemmer Aktivt medlemsskab kan opnås af følgende personer, forudsat at de er fyldt 18 år: Kvinder relateret til en rotarianer/tidligere rotarianer Kvinder relateret til en Inner Wheeler/tidligere Inner Wheel medlem Kvinder, som er inviteret til at blive medlem, forudsat et flertal af klubbens medlemmer accepterer, og at de pågældende går ind for Inner Wheels formål 17Præsident

18 Medlemmer Hvad kan klubben gøre for at tiltrække nye medlemmer?? – Giv pastpræsidenten det overordnede ansvar for at opsøge og integrere nye medlemmer – Vis jer ude i verden som IW’ere – bær IW-tegn, del foldere ud osv. – Inviter gæster – aftal med præsidenten – Involver ALLE i klubben – Vær entusiastisk inden for og uden for din klub Påstand – det er de gode projekter og aktiviteter i klubben, som tiltrækker nye medlemmer!!! 18Præsident

19 HJÆLP???? Klubbernes huskeliste Vi skal bruge og hjælpe hinanden I klubben Naboklubben Distriktsbestyrelsen Og og … 19Præsident

20 Kom godt hjem Tak for i dag og god arbejdslyst 20Præsident


Download ppt "Præsident Introduktion til arbejdet som klubpræsident Præsident1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google