Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opsamling af ideer og forslag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opsamling af ideer og forslag"— Præsentationens transcript:

1 Opsamling af ideer og forslag
KFAK's fremtid Opsamling af ideer og forslag

2 Hvad er formålet Starte en åben diskussion, hvor alle medlemmer kan give deres besyv med Sikre KFAK’s fortsatte eksistens og berettigelse Holde fast i de gode traditioner Søsætte nye initiativer KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag

3 Hvad er der sket? Brainstorm i initiativgruppe Sammenskrivning
Offentliggørelse i forum En vis respons KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag

4 Emnerne Aktiviteter i klublokalerne Aktiviteter ud af klubben
Kommunikation og medindflydelse Nye medlemmer Økonomi Lokaler og faciliteter KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag

5 Og hvad så nu…? 2-3 debataftener i den kommende sæson
Diskussion i klubben og på hjemmesiden Nedsættelse af arbejdsgrupper Udformning af forslag til generalforsamling KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag

6 KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag
Slut på diasshowet. Tryk Esc for at afslutte… … eller klik for at se mere KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag

7 …sådan som de fremkom ved initiativgruppens brainstorm
Alle detaljerne… …sådan som de fremkom ved initiativgruppens brainstorm

8 Aktiviteter i klublokalerne, 1
Hvad tid skal klubaftenerne starte? Kan der arrangeres aktiviteter/møder på andre tider af dagen? Hvilke aktiviteter kunne med fordel arrangeres i fællesskab med Nikonklubben eller andre? Spiller konkurrencer for stor en rolle? Hvordan kan fælles information bedst viderebringes? Skal vi have "medlemmernes 3 minutter"? Hvad er den ideelle varighed af klubaftenen og rækkefølge af indslag? KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag

9 Aktiviteter i klublokalerne, 2
Kan lokalerne indrettes anderledes? Bordopstilling? Hvordan kan man få en frugtbar billeddialog? Hvordan indsamles forslag til emner for klubaftenerne? Kan det gå på omgang mellem medlemmerne at arrangere klubaftener/komme med oplæg? Skal vi "vende om til kaffe" eller måske mødes tidligere og spise sammen? Kan vi opfinde nye former for konkurrencer, fx med store formater, nye medier eller afstemning på hjemmesiden? KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag

10 Aktiviteter ud af klubben
Hvor tager vi hen? Hvordan indsamles ideer til ture bedst? Kan vi tage ud sammen med Nikonklubben eller andre? Behøver alle ture at være planlagt i lang tid og være med i programmet? Hvordan kan impulsive ture bedst annonceres? Hvornår repræsenterer medlemmerne KFAK? KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag

11 Kommunikation og medindflydelse, 1
Hvordan indsamles og diskuteres ideer og forslag fra medlemmerne bedst? Forslagskasse i klublokalet, medlemsforum...? Hvordan sikres den bedste kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer? Kommunikation via meddelelse i klubben, opslag i klubben, mail, diskussionsforum, brev...? Vil det være en fordel at blive slået sammen med Nikonklubben? Hvordan kan referater af bestyrelsesmøder, generalforsamling mv. bedst offentliggøres? KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag

12 Kommunikation og medindflydelse, 2
Hvordan øges medlemsaktivitet og medindflydelse bedst? Hvad skal besluttes i bestyrelsen og hvad kan lægges ud til medlemmerne? Hvordan fordeles de forskellige arbejdsopgaver/ansvar bedst? Kan man forestille sig en anden styreform? Er der behov for at ændre klubbens vedtægter? KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag

13 Nye medlemmer, 1 Hvordan kan det gøres til en god oplevelse at træde ind i klublokalet første gang? Hvad skal indholdet være i skriftlig/mundtlig velkomst? Fx. udlevering af vedtægter, introduktion til aflevering og konkurrencer, fremvisning af hvad der gemmer sig i klublokalets skabe.... Skal nye (alle?) medlemmer have nøgle til klubben? Kan nye medlemmer være føl hos gamle medlemmer? KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag

14 Nye medlemmer, 2 Hvad kan der være af særlige aktiviteter for nye medlemmer? Skal der lukkes for tilgang af nye medlemmer? Hvad er det bedste medlemstal for KFAK? Hvad tiltrækker nye medlemmer? KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag

15 Økonomi, 1 Hvor mange medlemmer skal klubben have for at få en fornuftig økonomi? Skal kontingentet sættes op for at muliggøre nye aktiviteter? Er det nødvendigt at differentiere kontingentet for forskellige grupper? Er det nødvendigt med indtægter fra salg af forplejning og egenbetaling ved klubaktiviteter (fx for brug af studie og mørkekammer)? Hvordan kan klubben få (faste) sponsorer af fx udstyr, software, udstillinger? KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag

16 Økonomi, 2 Har klubben behov for en fundraiser?
Skal formuen bundet i klublokalerne realiseres og omsættes til spændende aktiviteter? Vil det være billigere/mere fleksibelt at leje lokaler? Kan klubben opnå offentlig støtte til fx klublokaler? Vil det være en økonomisk fordel at fusionere med Nikonklubben eller andre? KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag

17 Lokaler og faciliteter, 1
Har vi de rigtige klublokaler? Beliggenhed, størrelse, indretning, pris...? Hvilke faciliteter skal tilbydes i klubben, for at tiltrække medlemmer og skabe liv i klubben uden for møderne? Kan de eksisterende lokaler indrettes anderledes/bedre for at understøtte klubbens aktiviteter? Hvordan kan klubbens pc'er holdes tidssvarende og hvor mange skal der være? Skal klubben indkøbe udstyr til fælles brug, fx flatbed scanner, storformat-printer, skærmkalibrator....? KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag

18 Lokaler og faciliteter, 2
Skal udstyr kunne lejes/lånes med hjem? Skal klubben indkøbe/installere software, fx seneste version af PhotoShop, Photomatix, Autostitch, Noise Ninja, DxO Optics...? Hvordan kan klubben indrette værksted med skæremaskine, passepartout-kniv og andet udstyr til færdiggørelse? Hvordan kan biblioteket gøres mere anvendeligt og up to date? Skal der løbende anskaffes nye bøger eller tidsskrifter? KFAK's fremtid, opsamling af ideer og forslag


Download ppt "Opsamling af ideer og forslag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google