Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

4. seminar om afklaring og vurdering af realkompetencer 26.august 2010, Silkeborg Ulla Nistrup Velkommen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "4. seminar om afklaring og vurdering af realkompetencer 26.august 2010, Silkeborg Ulla Nistrup Velkommen."— Præsentationens transcript:

1 4. seminar om afklaring og vurdering af realkompetencer 26.august 2010, Silkeborg Ulla Nistrup Velkommen

2 Formål med seminardagene at styrke og kvalificere arbejdet med realkompetencer i region Midtjylland at uddanne en medarbejder-gruppe ved hvert VEU-center, der har særlig viden og kunnen inden for feltet at organisere et samlet korps inden for og på tværs af de 3 VEU-centre at skabe grundlag for erfaringsudveksling, koordinering og udvikling af den gælden praksis med realkompetencevurderinger

3 Temaer for de 5 dage 1.Introduktion til RKV - Hvad er og hvad kan den anden vej til kompetence- udvikling? 2.Planlægning af realkompetence- vurderinger - Hvordan kan planlægningen sikre kvalitet i vurderinger og processer? 3.Metoder og modeller - Hvad er hensigtsmæssige dokumentations- og vurderingsmetoder? 4.Institutionelle strukturer og organisering - Hvordan kan sikres kvalitet i sagsgange og klarhed i roller og ansvar? 5.Uddannelsessystemet og netværk - Hvad indeholder de forskellige uddannelser, og hvordan kan I samarbejde på tværs af institutionerne i VEU centrene og i regionen?

4 Hvad skete sidste gange? Workshops og casearbejde om: Metoder til bred afklaring Metoder til beskrivelse af kompetenceprofil Omsætte individers/medarbejders kompetenceprofil til formelle uddannelser og uddannelsesmål Metoder til snæver dokumentation i forhold til uddannelser mål Oplæg om dokumentationsmetoder

5 Fra afklaring til vurdering Arbejdsopgaver -funktioner Kompetenceprofil Formelle uddannelser og Fælles Kompetencebeskrivelse /FKB National Kvalifikationsramme NQF Uddannelses mål Anden ikke formel uddannelse Arbejdsplads Uddannelse

6 UngdomsuddannelserVoksenuddannelser EUD 3-4 år OrdinæruddannelserEfter og videreuddannelser Det danske uddannelsessystem Kandidat 2-3 år Bachelor 3-4 år MVU 3-4 år Gymnasial uddan. 2- 3 år KVU 2 år VVU Diplom Master AMU GVU VEUD HF AVU FVU Folkeskole Obligatorisk 9 år KVU: Kortere videregående uddannelse. MVU: Mellemlang videregående uddannelse EUD: Erhvervsuddannelse VVU: Videregående Voksen uddannelse GVU: Grundlæggende Voksenuddannelse (Merit) AMU: Arbejdsmarkeds uddannelser HF: Højere forberedelses kursus AVU: Almen Voksen undervisning FVU: Forberedende voksenundervisning. RKV/IKV Folke- oplysning Daghøjskole Højskoler Efterskoler

7 Dansk Kvalifikationsramme NQF NiveauVidenFærdighederKompetencerUddannelser 8Ph.d.. 7 Inden for et eller flere fagområder have viden som er baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet Kunne tilrettelægge og gennemføre forsknings- og udviklingsopgaver i komplekse og uforudsigelige sammenhænge Kandidat, Master 6 Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis Bachelor, Diplom 5 Viden om praksis og anvendelse af metoder og teorier inden ofr erhvervet og fagområdet Kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser EUD, KVU; VVU 4 HF; GYM, EUD, AMU 3 Viden om basale metoder og normer inden for erhvervs eller fagområde Kunne tage ansvar for afgrænsede arbejdsprocesser EUD, AMU 210. kl., AVU, AMU 1 Kunne tage personlig stilling og handle i simple og overskuelige situationer 9. kl., AVU

8 Formål og mål med i dag Udvekslet erfaringer inspiration til organisering og procedurer Identificeret vanskeligheder og forbedringsmuligheder Formuleret krav til ledelse medarbejdere, procedurer og kvalitet Formuleret ønsker for videre samarbejde i kompetencemidt

9 Program for i dag Præsentation af projekt og dagen Kort introduktion til dagens tema og implementering Gruppearbejde om procedurer og organisering med afsluttende opsamling ---- Oplæg fra AMU Nordjylland, Uddannelseschef Knud Dal Cafedrøftelse om krav til ledelse, medarbejdere, organisering og kvalitet Opsamling i forhold til netværket/korpset af eksperter og KompetenceMidt projektet Evaluering og afrunding

10 Institutionel struktur og organisering Ulla Nistrup, uni@viauc.dkuni@viauc.dk www.nvr.nu

11 Individ afklaring/dok. Arbejdsplads afklaring/dok. Uddannelse på baggrund af anerkendte realkompetencer IKV/RKV processen Udvikling og uddannelse på baggrund anden vurdering og målestok Faser og processer Indledningsfasen m. bred afklaring & identificering IKV fasen med snæver dokumentation vurdering 3. sektor/ Fagforenings afklaring/dok Uddannelses-/ udviklingsfasen IKV

12 Fra lov til praksis Rammelov ikke detaljereguleret – Kvalitetsmåling: Årlige indberetninger, Ekstern evalueringer 2010 –Kvalitetskrav i processen: transparens, offentlige beskrivelser af proces, dokumentation af den enkeltes vurdering –Kvalitetskrav i vurderingen: pålidelige, troværdige vurderinger ved brug af hensigtsmæssige metoder. Ikke forringe uddannelsesniveauet Professionelt skøn –Støttet af fælles retningslinjer –Løbende udvikling og evaluering

13 Fra lov til praksis Gunstige institutionelle rammer og ledelsesmæssig opbakning Klare mål, fællesretningslinjer og konsensus om procedurer, roller, ansvar Plan for udvikling og kvalitetssikring Rammer for koordinering og udvikling af fælles praksis og samspil mellem professionelle aktører Kommunikation internt og eksternt Gennemsigtige (beskrevne) processer for brugerne Ildsjæle brænder ud…

14 Organisatorisk ramme om IKV Ressourcer Kompetencer og viden Holdninger i medarbejdergruppen Kommunikation – intern / ekstern Processer struktur – for brugere & medarbejdere UVM syring Bruger interesse Interessenter Samarbejdspartnere

15 Processer Ansøgning med dokumentation Afslag Vurdering Evt. Indkaldelse til testning Bevis Individuel testning Afsluttende vurdering BevisAfslag afslag Før evaluering

16 AktørHandlingHvornårRække følge DokumentationHenvisning VejlederSende brev med bekræftelse af modtagelsen af GVU-ansøgningen med forslag til dato for indledende samtale: Indenfor 1 uge 1 https://www.retsinforma tion.dk/Forms/R0710.as px?id=23437 Lov nr. 488 af 31. maj 2000 VejlederOprette en GVU sag: Tage kopi af flg. blanketter: # Beskæftigelsesmæssig status # GVU uddannelsesbog A # GVU uddannelsesbog B Indenfor 2 uger 2 Skema: Beskæftigelsesmæssigske ma GVU uddannelsesbog A GVU uddannelsesbog B VejlederAfholde 1 møde med GVU-aspirantenIndenfor 4 uger 3 VejlederKontakte GVU-ansvarlig i relevante afdeling, aftale overleveringsmøde Indenfor 5 uger 4 VejlederIndkalde til 2. vejledningssamtale, hvor GVU-elev faglærer og vejleder er til stede # Her afklares dokumenteret merit # Her overvejes og aftales det videre afklaringsforløb i relevant afdeling Indenfor 6 uger 5 VejlederUdleverer skabelon til uddannelsesplan og uddannelsesforløb 6 GVU-faglærerIndlede kompetenceafklaringsforløbIndenfor 8 uger 7 GVU-faglærerUdarbejder resultat af kompetenceafklaringen som sendes til vejledningen Indenfor 10 uger (senest 2 uger efter kompetenceafklaringen) 8 Resultat af kompetenceafklaring skal tilgå vejledningen. Hvilke fag skal GVU kandidaten have. Forslag til uddannelsesforløb VejledningenUdarbejder uddannelsesplan og uddannelsesforløb og sender denne til vejledning 9 Uddannelsesplan Uddannelsesforløb VejledningenSender Uddannelsesplan til underskrift hos inspektøren 10 InspektørUnderskriver uddannelsesplan 11 VejlederSender GVU uddannelsesplan, forløb og beskæftigelsesmæssig status til elevsekretariat, relevant faglig udvalg og evt. virksomhed 12 Til GUV kandidat: Uddannelsesplan og forløbsplan Fagligt udvalg: Uddannelsesplan for GVU kandidat Elevadm. GVU plan / forløbsplan Beskæftigelsesmæssig status på elev

17 Procesbeskrivelser mv Køreplan for IKV på institution Vejledning i IKV praksis på institution Vejledninger til ansøgere på institutioner Vejledning til praksis for et uddannelses område ’Grønspættebog’ for VUC + materialedatabase GVU uddannelsesbog håndbog TUR’s praktisk vejledning ’certificering’ AMU – praktiske vejledninger

18 Kvalitetssikring Nationalt netværk inden for uddannelsesniveau Regionalt netværk blandt vejledere på samme uddannelsesområde IKV team på institution hvor de arbejder med at kvalificere og eksplicitere deres skøn i vurderingerne Teamprojekt med formulering af og procedurer for IKV og kriterier for vurdering (EUD/GVU/AMU indgang) Årligt IKV møder på institution

19 Professionalisering af IKV Institutionelt På tværs af institutioner På tværs af uddannelsesområder På tværs af fagområder I forhold til samarbejdspartnere og brugere

20 KOMPETENCEmidt rolle Økonomisk støtte til praktiske opgaver Netværksmøder om konkrete problemer og opgaver til forbedring af IKV, fx –Udvikling af materialer –Beskrivelse af vurderingskriterier –Beskrivelse af procedure Konsulentbistand til udvikling af materialer, procedure mv. Konsulentbistand til konkrete IKV opgaver

21 KOMPETENCEmidt rolle Hvordan kan KOMPETENCEmidt projektet støtte det videre arbejde?


Download ppt "4. seminar om afklaring og vurdering af realkompetencer 26.august 2010, Silkeborg Ulla Nistrup Velkommen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google