Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetssikret IKV og RKV i region Midtjylland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetssikret IKV og RKV i region Midtjylland"— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetssikret IKV og RKV i region Midtjylland
IKV Praktikerseminar, Silkeborg Kvalitetssikret IKV og RKV i region Midtjylland Kort præsentation af mig og NVR – Lidt begreber IKV/RKV – merit 23. august 2013 Ulla Nistrup

2 Formål Formålet med dagen er at igangsætte arbejdet med udvikling af fælles principper og kvalitetsstandarder til IKV op mod projektets udviklede uddannelsespakker Uddannelsespakkerne findes inden for det merkantile, bygge og anlæg industri området. 23. august 2013 Ulla Nistrup

3 Program Kaffe, indskrivning og velkomst v/ Dorthe K. Jensen, AARHUS TECH Oplæg og introduktion til dagens gruppearbejde v/ Ulla Nistrup, NVR Workshops i grupper under de enkelte uddannelsespakker Frokost 12:30-14:00 Workshops fortsat Opsamling og afrunding på dagen v/ Ulla Nistrup og Dorthe K. Jensen Ulla Nistrup 23. august 2013

4 Program for arbejdsgrupperne
En fælles tilgang til hvilken dokumentation IKV ansøgeren medbringer eller sender forud for IKV’en. En fælles principper for et dokument, der kan samle op på hele IKV’ens dokumentations-/ vurderingsproces og samt den aftalte uddannelsesplan (fx logbog, IKV bog, ). Fælles principper for hvordan kortlægningen af IKV-ansøgeren realkompetencer skal/kan ske (se næste) Drøftelse af hvordan en fælles ’opgavebank’ kan udvikles, samles og gøres tilgængelig til brug i dokumentations- og vurderingsprocessen ift. den konkrete uddannelsespakke. En plan for den videre udviklingsopgave, - hvem gør hvad og hvornår – skal afleveres i plenum sidst på dagen 23. august 2013 Ulla Nistrup

5 3 Kortlægning af kompetencer
Hvilke mål/ kriterier/tegn er kernen i vurderingen Hvilken tilgang til metodevalget - helhedssyn eller delmål Hvordan fortages en indledende screening af ansøger? Hvilken kombination af metoder og kan synliggøre de relevante realkompetencer? Hvem gør hvad ift. IKV’en – administrationen, studievejleder, faglærere, andre? Hvilke forudsætninger? Hvordan koordineres? 23. august 2013 Ulla Nistrup

6 Processen Vejledning Nej Svende/fag prøve IKV IKV til GVU til AMU
Individuelt uddannelsesforløb inden for uddannelsespakkerne Screening Ja 23. august 2013 Ulla Nistrup

7 Merit eller vurdering af realkompetencer
Vurdering af realkompetencer - IKV Individuel vurderinger af reelle kvalifikationer/ kompetencer, som er dokumenteret ved formelle uddannelsesbeviser fra anden formel uddannelse el. dokumenteret praksis og som svarer til /står mål med elementer i uddannelsen. Individuel vurdering af uformelle og ikke-formelle kvalifikationer/ kompetencer, som ikke er dokumenteret ved formelle uddannelsesbeviser. Skal derfor synliggøres /dokumenteres vha. relevante metoder for at blive vurderet, om de svarer til/ står mål med elementer i uddannelsen. I jeres proces kan der både være tale om merit og IKV 23. august 2013 Ulla Nistrup

8 Kvalitet i IKV’en Fælles forståelse/fortolkning af målene
Bevidst om det subjektive skøn der ligger i vurderingen Ensartede velbegrundet dokumentations- og vurderingsmetode eller principper for valg af metoder Fælles retningslinjer og procedurer for IKV processen 23. august 2013 Ulla Nistrup

9 IKV -en målopfyldelses vurdering
Vurderingen knytter sig til kompetencemålene Det er en summativ evaluering på baggrund af faglige kriterier, der fungerer som rettesnor for målopfyldelse Det indebærer en fortolkning og afvejning af hvad er niveauet, væsentligt og relevant læring Det kræver formulering af eller tydelighed i hvad kriterierene, indikatorerne, tegnene på målopfyldelsen er Summativ er en bagudrettet evaluering af læring Kan det også være en fremadrettet formativ vurdering for læring? Kan en vurdering være objektiv eller er det en fortolket subjektiv proces? - Evaluering er knyttet sammen med vores videnssyn og læringssyn Mål er ikke abstrakte og ikke konkrete, målbare eller til at handle /agere med. Det kræver en oversættes Skal det kun være bedømmerne der skal kende dem eller skal de også være forståelige for dem der skal bedømmes? 23. august 2013 Ulla Nistrup

10 Analyse af uddannelsesmål
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Læse skilte Kende regler Vide hvordan man skal køre i trafikken Holde balancen Koordinere bevægelser Justere fart og tempo Overskue trafikken, Bevare roen i kritiske situationer Udvise hjælpsomhed og ansvarsbevidsthed Håndtere konflikter Viden om Køre efter færdselsreglerne Bruge cyklens konstruktion Færdigheder cykle en tur i byen Kompetencer Passe på og være fornuftig 23. august 2013 Ulla Nistrup

11 Mål, kriterier, indikatorer, tegn…
Mål er det forventede læringsudbytte de beskriver intentioner med læringsforløbet. (jf. Andersen 2008) Kriterier er operationaliserbare udsagn og kvalitetskrav, uden dog helt af være operationaliserbare (jf. EVA 2004) Indikatorer er konkrete målbare kvalitative eller kvantitative variabler der udtrykker centrale aspekter ved den undervisning /læring der skal vurderes – konkrete mål for kriterierne (jf. EVA 2004) Tegn er en række iagttagelige tegn, der er med til at konkretisere den fælles forståelser af målet,- et praksisbillede (jf. Andersen 2008) 23. august 2013 Ulla Nistrup

12 Metoder til synliggørelse af kompetencer
Autentiske arbejdsopgaver/problemer Cases Skriftlig opgave, rapport, essay Samtale Portfolio Test Selvvurdering Personlige dokumenter Metoder og proces De skal kunne synliggøre: Handlinger i kendte og/eller ukendte situationer Beslutnings- og vurderingsgrundlag Fornufts- og følelsesmæssige aspekter Holdninger, viden og færdighed Synliggøre livs- og arbejdserfaringer Bringe tavs viden frem Skabe system og overblik over kompetencer Og måske Oversætte fra en logik til en anden, afhængig af kontekst og vurderingsgrundlag Dokumenter Udtalelser Jobfunktions-beskrivelser Lønsedler Projektopgaver Eksamensbeviser Kursusbeviser Ordinære eksamen konkrete produkter + skriftligt/mundlige produkter kombineret med samtale og reflektion 23. august 2013 Ulla Nistrup

13 23. august 2013 Ulla Nistrup

14 Metoder og vidensformer
Autentiske praksisnære problem stillinger Case Opgave Spørgeskema Test Vidensformer Knowing that Knowing how Knowing how and why 23. august 2013 Ulla Nistrup

15 Mål, kriterier/tegn og metoder
Viden/ færdigheder & kompetencer Kriterier/ tegn Metode Valg Analyserer målet i og opdeler det i delelementer Analysere målene i forh. til Ved Kan Gør i kontekster Hvad kikker I efter? Hvilke tegn ser I efter hos personerne Hvilke metoder kan synliggøre kompetencerne 23. august 2013 Ulla Nistrup

16 Realkompetencer – et komplekst begreb
Kompetencer er evnen og beredskabet til gennem handlinger at møde en udfordring, som er kontekst- og situationsafhængig Kompetencer viser sig i praksis Kompetencer indeholder viden, færdigheder og holdninger Kompetencer er personlige og bygger på erfaringer, følelser og forståelser De skal kunne synliggøre - Handlinger i kendte og/eller ukendte situationer - Beslutnings- og vurderingsgrundlag - fornufts- og følelsesmæssige aspekter - Holdninger, viden og færdighed - Synliggøre livs- og arbejdserfaringer - Bringe tavs viden frem Skabe system og overblik over kompetencer Og måske Oversætte fra en logik til en anden, afhængig af kontekst og vurderingsgrundlag Kompetence udgøres af helhedsbetonede og fornufts- og følelsesmæssigt forankrede dispositioner, potentialer og kapaciteter, der er relateret til mulige handlingsområder og realisterets gennem vurderinger, beslutninger og handlinger i relation til kendte eller ukendte situationer” jf. 23. august 2013 Ulla Nistrup

17 Praksisviden   Uddannelsesviden
Anerkendelse af realkompetencer Praksisviden   Uddannelsesviden ANSØGER BAGGRUND Arbejds-/ Praksislogik/ Sprog/kode At kunne/ virke TRÆFPUNKT ’Det, de kan’ ’Det, de skal kunne’ UDDANNELSERNES STUDIEORDNINGER & KRITERIER Uddannelseslogik/ sprog/kode At vide/ indsigt Oversættel- sesarbejde Oversættel- sesarbejde RKV er et møde mellem forskellig vidensformer, logikker, tilgange til dokumentation og vurderinger En ret kompliceret proces- som det formelle uddannelsessystem er har fået det primære ansvar for Det er dem der sammen med ansøgerpersonerne skal sørge for at realkompetencer bliver synlige, så de kan vurderes Og det gøres meget forskelligt: Måden man synliggør personernes rk på afhænger også af syn på læring, viden og mennesker Fx er læring noget der sker indv i hvert menneske og bestemmes af de sammenhænge vi lærer i. Eller er læring noget der foregår uafhængigt af individ sted og tidspunkt. Er Viden objektivt givet som mennesket successivt tilegner sig eller er viden afhængig af individ og sammenhæng Menneskesyn skal mennesket selv være aktiv i sin læringsproces være i et socialt fællesskab eller kan det ske Dette vil jeg vende tilbage til og uddybe næste gang! Men jeg vil alligevel nævne det i dag, fordi det har betydning for nogle af de valg der skal tages i en vurderings Tilgangen til processen, summativ og formativ, snæver eller bred perspektiv læring eller kontrol Tilgange: LÆRING   KONTROL Formativ   Summativ Dokumentation tæt på praksis eller uddannelsen? 27. feb. 2013 Ulla Nistrup 17


Download ppt "Kvalitetssikret IKV og RKV i region Midtjylland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google