Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Realkompetencevurdering i Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Realkompetencevurdering i Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Realkompetencevurdering i Danmark

2 Det danske uddannelsessystem
Ordinæruddannelser Efter og videreuddannelser KVU: Kortere videregående uddannelse. MVU: Mellemlang videregående uddannelse EUD: Erhvervsuddannelse VVU: Videregående Voksen uddannelse GVU: Grundlæggende Voksenuddannelse (Merit) AMU: Arbejdsmarkeds uddannelser HF: Højere forberedelses kursus AVU: Almen Voksen undervisning FVU: Forberedende voksenundervisning. Kandidat 2-3 år Master Diplom RKV/IKV Folke- oplysning Daghøjskole Højskoler Efterskoler MVU 3-4 år Bachelor 3-4 år KVU 2 år VVU GVU VEUD EUD 3-4 år Gymnasial uddan år HF AMU AVU FVU Folkeskole Obligatorisk 9 år Ungdomsuddannelser Voksenuddannelser

3 Hvad er realkompetencer
UVM’ definition UVM’s model ”Realkompetence omfatter en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet”

4 Hvad er realkompetencer
Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer Realkompetencer kan være lært i arbejdslivet i fritidens foreningsliv, på oplysningskurser, på højskoler, i netværk, på nettet mm. i uddannelser og på kurser (formelle) Henvise til redegørelsen til folketinget og håndbøgerne

5 Den danske model Styret centralt fra Undervisningsministeriet af en rammelov uden detaljeret regelstyring Forankret i uddannelsessystemet Uddannelser mål er udgangspunktet for vurderingen dvs. realkompetencer, som kan relateres til formelle uddannelser kan anerkendes Arbejde med realkompetencer i andre kontekster og med andre målestokke er ikke omfattet af loven

6 Fælles principper Den enkelte har ret til RKV (RealKompetenceVurdering) Det er frivilligt – det er et tilbud RKV er gratis for kortuddannede Den enkelte skal bidrage til dokumentationen Kompetencevurdering altid med udgangspunkt i uddannelsernes faglige mål eller adgangskrav Resultatet af vurderingen dokumenteres ved beviser Kvalitetssikring – ikke niveauforringe uddannelserne, pålidelige og troværdige vurderinger, synlige processer RKV er en sammenhængende proces Henvise til loven og håndbøgerne fra UVM EU guidelines er optaget af de samme principper, på et område adskiller DK sig dog idet man i EU opfordrer til at det er uafhængige instanser der vejleder og bedømmer rk.

7 RKV en sammenhængende proces
Dokumentation Vurdering Afklaring og information Anerkendelse - adgang til - bevis for - uddannelsesplan til formel uddannelse Afklaring, information og vejledning Hvorfor? Hvad? Hvor? Hvordan? Dokumentation At sandsynliggøre det vi kan i forhold til mål og krav Dokumenter, produkter, beviser, udtalelser Resultater fra opgaver, test, praktisk afprøvning Portfolio, selvvurderinger, samtaler Vurdering At skønne, måle og bedømme i forhold til mål og krav Anerkendelse (eller ikke anerkendelse) At opnå og få Adgang til uddannelse Kompetence- og uddannelsesbeviser Uddannelsesplan målrettet ens behov og ønsker Lineær eller cirkulær successiv proces der viser den Afgrænset proces som ligger inden for lovens rammer. Tydeliggør begreberne Hvorfor er den ikke god nok? For forenklet Rummer ikke før og efter

8 RKV faser Faser Indhold Skolens opgave Før fasen
Deltagerens opgave Før fasen Information og rådgivning Opsøger og informerer Afklarer muligheder på institutionerne Fase 1 Forberedel-se Dokumentation og målestok Finder målestok, Planlægger forløb Vælger materiale Indsamler dokumentation Fase 2 IKV Afprøvning og vurdering Synliggør rk. vha. valgte metoder Demonstrerer og dokumenterer rk. Fase 3 IKV Samlet vurdering og anerkendelse Afgør art og omfang af rkv. Giver beviser Ejer beviser & indv. uddannelsesplan Fase 4 Uddannelse Opfølgning m. uddannelse Planlægger uddannelsesforløb Deltager i uddannelse Matrix fra AMU med tydelig præcisering af

9 Flere faser eller processer
Indledningsfasen m. bred afklaring, dokumentation RKV fasen med snæver dokumentation vurdering Uddannelses-/ udviklingsfasen Individ afklaring/dok. Uddannelses- plan på baggrund af anerkendte realkompetencer Arbejdsplads afklaring/dok. RKV processen Udviklings- plan på baggrund af RKV og anden vurdering og målestok S 3. sektor/ Fagforenings afklaring/dok

10 Udfordringer i den danske model
Mange interesser på både individniveau, erhvervslivsniveau og samfundsniveau blandes Forskellige tilgange til arbejdet med RKV Forskellige sammenhænge med forskellige aktører, hvor der arbejdes med realkompetencer Mange interessenter, professionelle aktører er i spil i selve processen Uddannelsesverdens udfordres i forståelsen af videns-, lærings- og professions-/erhvervs-forståelse samtidig med at den har ansvaret


Download ppt "Realkompetencevurdering i Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google