Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg d. 6.1 2011 - Ved Peter Kjøngerskov og Rune Carlsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg d. 6.1 2011 - Ved Peter Kjøngerskov og Rune Carlsen."— Præsentationens transcript:

1 Oplæg d. 6.1 2011 - Ved Peter Kjøngerskov og Rune Carlsen

2 1)Præsentation af oplægsholder 2)Status –Udpegninger –Jordbund/Klima –Målsætninger 3) Tiltag der kan forbedre naturen –Læhegn/småplantning –Skovrejsning –Vandhuller/vådområder –Pleje af eksisterende natur 4) Planlægning –Skitsetegning –Plantevalg –Økonomi/tilskud Agenda 5) Etablering af nykulturer –Jordbearbejdning –Plantning –Hegning 6) Pasning af nykulturer –Renholdelse –Udtynding 7) Spørgsmål

3 1)Præsentation af oplægsholder 2)Status –Udpegninger –Jordbund/Klima –Målsætninger 3) Tiltag der kan forbedre naturen –Læhegn/småplantning –Skovrejsning –Vandhuller/vådområder –Pleje af eksisterende natur 4) Planlægning –Skitsetegning –Plantevalg –Økonomi/tilskud Agenda 5) Etablering af nykulturer –Jordbearbejdning –Plantning –Hegning 6) Pasning af nykulturer –Renholdelse –Udtynding 7) Spørgsmål

4 Status  Hvorfor gøre status?  Hvad skal man gøre status over?

5 Udpegninger  Hvorfor findes der udpegninger og hvem står for dem?  Hvor finder I udpegningerne?  Hvile udpegninger skal vi være opmærksomme på?

6 Jordbund/klima  Hvorfor skal man kende disse faktorer?

7 Målsætninger  Hvilke mål kan man have for at lave mere natur på sin ejendom?  Hvorfor er det vigtigt at gøre sig disse klart fra start?

8 1)Præsentation af oplægsholder 2)Status –Udpegninger –Jordbund/Klima –Målsætninger 3) Tiltag der kan forbedre naturen –Læhegn/småplantning –Skovrejsning –Vandhuller/vådområder –Pleje af eksisterende natur 4) Planlægning –Skitsetegning –Plantevalg –Økonomi/tilskud Agenda 5) Etablering af nykulturer –Jordbearbejdning –Plantning –Hegning 6) Pasning af nykulturer –Renholdelse –Udtynding 7) Spørgsmål

9 Tiltag der kan forbedre naturen  Hvorfor bruge penge på naturforbedrende tiltag på en moderne landbrugs ejendom?  Økonomi.  Fordele driftsmæssigt.

10 Hvad er vildtets krav til levesteder i det åbne land? VILDET Hvad forstår vi ved tiltag der forbedre naturen?

11 Tiltag der kan forbedre naturen er typisk: Skov Mindre beplantninger Vandhuller/vådområder Pleje af den eksisterende natur på ejendommen Hvilke andre steder trives naturen i landbruget ? Hvilke hensyn kan der tages i den daglige drift på en landbrugsejendom for at naturen og vildtet får de bedste livsbetingelser? (in,bar,spr. fri mm.) Tab af biodiversitet – fødekæder – spredningskorridorer – variation i biotoper

12 Læhegn/småplantninger  Hvilke krav skal vi have til læhegn i forhold til placering og udformning?  Hvilke krav skal vi have til mindre beplantninger i forhold til form og placering?  Læhegn og mindre beplantninger har en enorm betydning for naturen og dyrelivet i det åbne land – Hvilken ?

13 Skovrejsning  Hvilke gode ting er der ved at rejse en skov?  Hvilke krav skal vi have til skovrejsning i forhold til placering og udformning?

14 Vandhuller/vådområder  Hvilke krav skal vi have til vandhuller/vådområder i forhold til udformning og placering? Søer og vådområder skaber livsgrundlag for vildtet men også insekter, padder og krybdyr. Vandhuller og våde områder er typisk kendeområder for dyrelivet i et område!

15  Udformning af søer og våde områder : Våde områder kan let etableres i naturligt våde enge ved at lave såkaldte bekkasinskrab. Her skrabes større eller mindre ”pytter” med lav dybde. For at en sø skaber det bedste livsbetingelser for dyrelivet er det vigtigt udformningen laves korrekt. Størstedelen af en sø skal udgøres af et lav vandet område 10 – 40 cm. som vender mod syd. Derved gives der de bedste betingelser for insekter kan formere sig og fugle kan finde føde og raste.

16 Pleje af eksisterende natur  For at bevare og skabe et højt naturindhold i landbruget og dermed sikre en ejendom med gode livsbetingelser for plante og dyrelivet – kræver det pleje. Hvilken pleje gavner naturindholdet i henholdsvis –  Skoven  Læhegn og mindre beplantninger  Vandhuller og vådområder  Randzoner (markskel, åløb, dyrkningsflader ned til våde områder)

17 1)Præsentation af oplægsholder 2)Status –Udpegninger –Jordbund/Klima –Målsætninger 3) Tiltag der kan forbedre naturen –Læhegn/småplantning –Skovrejsning –Vandhuller/vådområder –Pleje af eksisterende natur 4) Planlægning –Skitsetegning –Plantevalg –Økonomi/tilskud Agenda 5) Etablering af nykulturer –Jordbearbejdning –Plantning –Hegning 6) Pasning af nykulturer –Renholdelse –Udtynding 7) Spørgsmål

18 Planlægning - skitsetegning  Ved etablering af nye natur områder bliver planlægningen meget grundig og fyldestgørende når det bliver tegnet på skitse

19 Plantevalg  Alle plantearter har forskelligt dyre –og insektliv knyttet til sig. Det er vigtigt formålet med beplantninger klargøres så plantevalget bliver rigtigt ! Hvilke planter er specielt engene som skovbryn? Er der planter der egner sig som føde for råvildt? Hvad er fordelen ved hjemmehørende arter?

20 Økonomi/tilskud  Gives der tilskud til skovrejsning ?  Hvad sker der med ha. Støtten når landbrugsjord udtages til beplantninger?

21 1)Præsentation af oplægsholder 2)Status –Udpegninger –Jordbund/Klima –Målsætninger 3) Tiltag der kan forbedre naturen –Læhegn/småplantning –Skovrejsning –Vandhuller/vådområder –Pleje af eksisterende natur 4) Planlægning –Skitsetegning –Plantevalg –Økonomi/tilskud Agenda 5) Etablering af nykulturer –Jordbearbejdning –Plantning –Hegning 6) Pasning af nykulturer –Renholdelse –Udtynding 7) Spørgsmål

22 Inden nykulturer etableres kræver det forskellige forberedelser. Hvilke tiltag skal der laves før skovrejsning? Etablering af nykulturer

23 Hvilke muligheder findes der for jordbearbejdning? Fordele/ulemper Jordbearbejdning

24 Hvilke muligheder findes der for plantning? Fordele / ulemper. Plantning

25 Nyplantninger hegnes ofte – selvom det for en periode udelukke dyrelivet fra området. Hvilke arter ønskes det særligt at holde ude fra nyplantede områder – og hvorfor ? Hvornår er hegn overflødige for nyplantninger? Hegning

26 1)Præsentation af oplægsholder 2)Status –Udpegninger –Jordbund/Klima –Målsætninger 3) Tiltag der kan forbedre naturen –Læhegn/småplantning –Skovrejsning –Vandhuller/vådområder –Pleje af eksisterende natur 4) Planlægning –Skitsetegning –Plantevalg –Økonomi/tilskud Agenda 5) Etablering af nykulturer –Jordbearbejdning –Plantning –Hegning 6) Pasning af nykulturer –Renholdelse –Udtynding 7) Spørgsmål

27  Nykulturer kræver pasning. –Hvad er konsekvensen for de nye planter hvis der i de første år vokser meget græs og urter på arealet? Pasning af nykulturer

28 –Hvordan kan nykulturer renholdes ? –Kan der laves andre forberedelser inden plantning der letter pasningen ? Renholdelse

29  Hvorfor laves der løbende udtyndinger i bevoksninger?  Hvilken effekt har udtyndinger i skoven og i den mindre beplantning ? Udtyndning

30 1)Præsentation af oplægsholder 2)Status –Udpegninger –Jordbund/Klima –Målsætninger 3) Tiltag der kan forbedre naturen –Læhegn/småplantning –Skovrejsning –Vandhuller/vådområder –Pleje af eksisterende natur 4) Planlægning –Skitsetegning –Plantevalg –Økonomi/tilskud Agenda 5) Etablering af nykulturer –Jordbearbejdning –Plantning –Hegning 6) Pasning af nykulturer –Renholdelse –Udtynding 7) Spørgsmål


Download ppt "Oplæg d. 6.1 2011 - Ved Peter Kjøngerskov og Rune Carlsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google