Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grøn skole. Grøn skole - nationale krav:  Undersøgelse: Undersøg Undersøg naturen omkring skolen. Find ud af hvilke planter og dyr der findes i nærheden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grøn skole. Grøn skole - nationale krav:  Undersøgelse: Undersøg Undersøg naturen omkring skolen. Find ud af hvilke planter og dyr der findes i nærheden."— Præsentationens transcript:

1 Grøn skole

2 Grøn skole - nationale krav:  Undersøgelse: Undersøg Undersøg naturen omkring skolen. Find ud af hvilke planter og dyr der findes i nærheden af skolen. Det er vigtigt, at lave så bred en undersøgelse som muligt, da det vil gøre det lettere at udfærdige en korrekt plan for videre undersøgelser.  Besparelse: Gør noget! På baggrund af undersøgelserne skal der udfærdiges en plan for at forbedre forholdene for naturen. Planen skal mindst indeholde 5 forskellige indsatsområder. Det kunne være samme biotop, som der blev arbejdet med. Det kunne være et fælles tema men forskellige biotoper, der blev arbejdet med. og det kunne være forskellige biotoper og temaer.

3 Nationale krav fortsat:  Den praktiske del: Prøv det! Alle deltagende klasser skal på friluftstur mindst en hel dag. Der er mange forskellige muligheder fx. fisketur, svampetur, fugleobservationer. Det kan både foregå til fods, på cykel, på hesteryg, i kano mv. Det vigtigste er, at eleverne får nogle gode naturoplevelser.  Formidling: Fortæl det til andre! Informér lokalsamfundet om jeres arbejde. Eleverne skal desuden fungere som naturvejledere for forældre, politikere eller andre i det område, der er arbejdet med.

4  Emneuge i 7-8-9. klasse, hvor eleverne er ude hos deres biotop en hel dag. I arbejdet med Natur vil biologi være i højsædet, men også fysik/kemi, dansk, samfundsfag og geografi være indblandet således at forløbet bliver tværfagligt.  Eleverne er delt op i grupper, og sammen skal de undersøge et givent stykke natur bla. vha. Raunkjær cirklen. Grupperne deles på forhånd op således at grupperne dækker forskellige stykker natur omkring lejrskolen. Fx. Skovareal, mark/eng, strand o.lig  Grupperne skal tage billeder af dyrelivet og indsamle planter fra deres biotop. Desuden skal de også indsamle jord – og evt. vandprøver.  Artbestemmelse og kategorisering sker senere på skolen. Her kan eleverne både bruge bøger og internet til søgning af informationer.

5  Plan for at forbedre naturen:  Cases: -  - Biotop ved vej – en problemstilling kunne være:  Hvorfor er der ikke lige så mange dyr og variation af planter her som fx ved engen?  - Biotop ved eng – en problemstilling kunne være:  Hvorfor er lupinen (invasiv art) dominerende på området, hvad sker der med de andre planter?  - Biotop ved sø– en problemstilling kunne være:  Hvorfor er nitrat indholdet højt, og hvordan påvirker det dyrelivet

6  Eleverne snakker nu sammen i deres grupper, og finder frem til løsninger på deres problemstillinger:  Biotop ved vej: mindske forureningen og skabe bedre betingelser for dyre – og plantelivet.  Biotop ved eng: Mindske udbredelsen af lupiner i området  Biotop ved sø: Mindske nitratindholdet i søen

7  Biotop ved vej: Opfordre til bilfri dage via lokalavisen, skrive et brev til kommunen, hvor de gør opmærksom på problemet, lave cykelkampagner på skolen.  Biotop ved eng: Fællesopgravning af lupiner og beplantning af naturlige planter for det område. Sker gennem opfordring i skoleavisen, via lokalradioen.  Biotop ved sø: Opfordre til fredning eller mindskelse af udvaskning. Lokal tv (TvFyn), landmandsbesøg hos dem som ligger tæt på søen, pjece til landmændene.

8  At opfylde kravet til Grøn skole, men også så eleverne gennem arbejdet får en viden om begrebet bæredygtighed, og samtidig opnår en vis handlekompetence i forhold bæredygtighedsbegrebet  - De skulle måske-forhåbentlig-ønskeligt opnå handlekompetence ved elevstyret arbejde med vejledning fra læreren, informationssøgning, formidling gennem forskellige medier,  Desuden er en vigtig faktor også, at trinmålene på de forskellige klassetrin bliver tilgodeset.


Download ppt "Grøn skole. Grøn skole - nationale krav:  Undersøgelse: Undersøg Undersøg naturen omkring skolen. Find ud af hvilke planter og dyr der findes i nærheden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google