Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økologi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økologi."— Præsentationens transcript:

1 Økologi

2 Fotosyntese

3 Fotosyntese

4 Respiration Planterne bruger den dannede glukose til opbygning af de forskellige kulhydrater, proteiner og fedtstoffer, den har brug for. Desuden nedbrydes glukose for at skaffe planten, den energi den har brug for. Denne nedbrydelse kaldes respiration, og er nøjagtig det samme der sker hos dyr. Respirationen foregår inde i cellerne i cellernes ’kraftværker’ det der hedder mitochondrier.

5 Respiration

6 Respiration

7 Drivhuseffekten

8 Økosystem Et økosystem er et område hvor alle levende organismer er afhængige af hinanden, i beskrivelsen af et økosystem indgår desuden ikke-levende faktorer som vand, temperatur, ilt og uorganiske stoffer.

9 Økosystem

10 Regnskovs-økosystem Kendetegnende for en regnskov er:
Konstant temperatur omkring grader, og høj luftfugtighed. Store mængder regn, enten periodevis eller kontinuerligt. Den er stedsegrøn, grundet det stabile klima. Høj artsdiversitet, dvs. mange forskellige dyre- og plantearter. Næringsfattig jord, da næringen hurtigt bruges af den tætte bevoksning.

11 Ørken-økosystem Kendetegnende for en ørken er:
Høj temperatur og lav luftfugtighed. Temperaturen svinger dog kraftigt pga. kraftig udstråling om natten. Meget lidt nedbør. Næringsrig jord da der næsten ingen udvaskning er, grundet den manglende nedbør. Lav artsdiversitet og høj specialisering indenfor arterne. Arterne er dygtige til at holde på vandet. Dyrearterne kan overleve uden føde i lang tid.

12 Stofkredsløb De grundstoffer levende organismer har brug for, for at de kan vokse og formere sig, cirkulerer i naturen i såkaldte kredsløb.

13 Vandets kredsløb

14 Kulstoffets kredsløb

15 Kvælstofs kredsløb


Download ppt "Økologi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google