Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Mere biodiversitet for pengene – muligheder indenfor EU Thyge Nygaard Danmarks Naturfredningsforening.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Mere biodiversitet for pengene – muligheder indenfor EU Thyge Nygaard Danmarks Naturfredningsforening."— Præsentationens transcript:

1 1 Mere biodiversitet for pengene – muligheder indenfor EU Thyge Nygaard Danmarks Naturfredningsforening

2 2 EU støtte til biodiversitet Ordninger under CAP Andre ordninger

3 3 CAP ordninger Ordninger for private Pleje af græs og naturarealer. 1400 kr./ha. 185 mio. kr. i 2010 Pleje af permanente græsarealer 1400 kr./ha. 32 mio. kr i 2010 Natur- og miljøprojekter. 13 mio. kr. i 2010 Landskabs- og biotopforbedrende beplantning 15 mio. kr. i 2010 Vådområder for private lodsejere. Ikke åben endnu. Privat skovrejsning og bæredygtig skovdrift mv. 123 mio. kr. i 2010 Ordninger for offentlige myndigheder Vådområder og P-ådale. 1.058 mio. kr. i 2010-2015

4 4 Pleje af græs- og naturarealer Gammel kending, som sikrer græsning på mange lysåbne naturarealer Problemer i forhold til Enkeltbetaling og regler for plantedække Problematisk med én støttesats uanset størrelse og andre særlige forhold Forhøjet tilskud (3.350 kr. pr. ha) til særligt værdifulde lokaliteter er ikke brugbart i praksis

5 5 Natur- og miljøprojekter Støtte til: Planlægning af natur- og miljøprojekter Udarbejdelse af naturplaner Etablering af vegetationsstriber Særlige levesteder for dyrearter Græsningsprojekter Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø Jordfordeling Gode muligheder for målrette mod øget biodiversitet, men midlerne rækker langt fra til behovet

6 6 Landskabs- og biotop- forbedrende beplantning Formål: At bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og planter. Generelt 40 % tilskud Mulighed for 60 % tilskud hvis: –3 ud af 6 særlige betingelser opfyldes –særlige bivenlige og hasselmusvenlige beplantninger i geografisk målrettede områder

7 7 Andre EU ordninger EU-Life+ Natur 44 mio. kr. i 2010 Interreg4a projekter Akvatisk flora og fauna (23 mio. kr.)

8 8 Find mere på: http://www.landdistriktsprogram.dk/Tilskudsguide.aspx?ID= 37716 http://www.landdistriktsprogram.dk/Tilskudsguide.aspx?ID= 37716 http://www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Tilskud/

9 9 Hvorfor skal et være så svært? Biodiversitet er først blevet prioriteret for nylig Lavt politisk ambitionsniveau Stort set al støtte gennem CAP’en administreres af Fødevareministeriet – og her er biodiversitet et stedbarn Kort fortalt – er de danske støtteordninger for få, for små og uden klare mål og koordinering Vi har meget at lære af England

10 10 Environmental Stewardship The primary objectives of Environmental Stewardship are to: conserve wildlife (biodiversity); maintain and enhance landscape quality and character, by helping to maintain important features such as traditional field boundaries; protect the historic environment, including archaeological features and traditional farm buildings; promote public access and understanding of the countryside; and protect natural resources, by improving water quality and reducing soil erosion and surface run-off.

11 11

12 12 High Level Stewardship (HLS) Kan søges i særligt prioriterede områder – på baggrund af en samlet plan for ejendommen 12 hovedgrupper tilskudsordninger efter arealtype, f.eks. vådområder, græsland eller hede 107 delordninger Eksempler –Solitærtræer på dyrkede marker - 25 £ pr. træ –Lav-input vårkorn - 250 £ pr. ha –Striber med fugleblandinger - 475 £ pr. ha –Forbedrede ”vildtstriber” for målarter i intensivt græsland - 590 £ pr. ha –Pleje af eng for ynglende vadefugle - 355 £ pr. ha –Kultiverede brakstriber - 440 £ pr. ha

13 13 Læs meget mere på: http://www.naturalengland.gov.uk/ourwork/ farming/funding/es/default.aspx

14 14 Skal vi rykke på biodiversiteten så: Skal tilskudsordninger også bidrage til at skabe mere plads til naturen Skal det være muligt at målrette og differentiere tilskuddene langt mere end i dag Skal bøtten vendes på hovedet, så tilskudsordningerne i langt højere grad samtænkes Skal betalingsprincippet for naturydelser bevares i den næste CAP Skal der flere penge på bordet!

15 15

16 16 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN


Download ppt "1 Mere biodiversitet for pengene – muligheder indenfor EU Thyge Nygaard Danmarks Naturfredningsforening."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google