Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Web-services i Danmarks Miljøportal

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Web-services i Danmarks Miljøportal"— Præsentationens transcript:

1 Web-services i Danmarks Miljøportal
Danmarks Arealinformation

2 Danmarks Miljøportals opgave
Give myndighederne adgang til at læse og indtaste data Give borgerne adgang til relevant miljøinformation 8. april 2017 Miljoeportal.dk

3 Samarbejde Samarbejdsaftale mellem:
Kommunerne Staten Regionerne Dataansvaret ligger hos myndighederne Systemansvar ligger hos Danmarks Miljøportal Dataansvarsaftale 8. april 2017 Miljoeportal.dk

4 Dataansvarsaftalen opdateres løbende
8. april 2017 Miljoeportal.dk

5 Danmarks Arealinformation
Fredninger Fredede fortidsminder Fredede områder Fredede områder - forslag Bygge- og beskyttelseslinjer Strandbeskyttelse, klitfredning Sø- og åbeskyttelselinie Skovbyggelinie Kirkebyggelinie Beskyttede sten- og jorddiger Fortidsmindebeskyttelseslinie Naturbeskyttelse Beskyttede naturtyper, vandløb §3 NB Natura 2000 (fuglebeskyttelse, habitat, Ramsar) Grundvand Drikkevandsinteresser Nitratfølsomme indvindingsoplande Landbrug MVJ, SFL og naturperler vådområder Jagt og vildtforvaltning Natur- og vildtreservater Jordforurening V1, V2 (matrikelkort)  DKJord Områdeklassificering Regionplantemaer 8. april 2017 Miljoeportal.dk

6 GetFeature: Returnerer givet objekt.
WFS GetCapabilities: Returnerer metadata for servicen, indeholdende beskrivelse af tilladte objekttyper og forespørgselsparametre. DescribeFeatureType: Returnerer en struktureret beskrivelse af de objekttyper som WFS’en indeholder. GetFeature: Returnerer givet objekt. WMS GetCapabilities: Returnerer metadata for servicen, som beskriver de kortinfor-mationer som servicen tilbyder. GetMap: Danner og returnerer et kort ud fra en række parametre. GetFeatureInfo: Returnerer attributinformation fra et givet objekt. 8. april 2017 Miljoeportal.dk

7 Danmarks Miljøportal Andre Applikationer Brugerstyring Webservices
Kommuner Regioner Staten Borgere Virksomheder Danmarks Miljøportal Andre Applikationer Brugerstyring Webservices Natur Grund Vand Jord Overfladevand Citrix Winris Winbio Winspv Winrambi STOQ Magic Areal Areal data Areal info 8. april 2017 Miljoeportal.dk

8 8. april 2017 Miljoeportal.dk

9 Fremtiden Serviceorienteret strategi Systemkortlægning Dataindhold
Datastruktur og datamodel Brugergrænsefladen Infrastruktur: sikre drift, sikkerhed, performance Webservices Standarder, teknologi, mv. 8. april 2017 Miljoeportal.dk

10 REST-Service Pilotprojekt sammen med IT- og Telestyrelsen REST-service
Udtrykt ved en URL tilgås ved basale http request http verbet er vigtigt: GET, POST, PUT, DELETE Svar er typisk XML-format God til Mach-ups 8. april 2017 Miljoeportal.dk

11 Vil du vide, hvad der sker?
miljoeportal.dk RSS-feeds: Ved abonnement på RSS-feeds modtages automatisk en oversigt med de seneste nyheder fra Danmarks Miljøportal inden for et specifikt valgt område. Nyhedsbrev 8. april 2017 Miljoeportal.dk

12 Tak for opmærksomheden
Anne Juul Sørensen 8. april 2017 Miljoeportal.dk


Download ppt "Web-services i Danmarks Miljøportal"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google