Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejledning i anvendelse af Web Feature Services Version 1

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejledning i anvendelse af Web Feature Services Version 1"— Præsentationens transcript:

1 Vejledning i anvendelse af Web Feature Services Version 1
Vejledning i anvendelse af Web Feature Services Version “WFS Kogebog” Bo Overgaard Carl Bro, GIS & IT GIS konsulent

2 WFS kogebog - OpenGIS WFS kogebogen er udarbejdet af en arbejdsgruppe under GeoForum. Arbejdet er støtte af Servicefællesskabet for Geodata Deltager: Bo Overgaard, Carl Bro as (fmd.) Dorthe Rejkjær, KMS Jacob Kramhøft, Euman Jesper Stenstrup, Gentofte Kommune Torbjørn Mandahl Pedersen, Landmålergården

3 WFS kogebog - OpenGIS Formålet med WFS-vejledning er at inspirere geodata-branchen til øget anvendelse af OGC’ specifikationer for web-baserede kort-services. Vejledningen vil med en introduktion af operationer og eksempler hjælpe nye services smertefrit i gang. Der fokuseres på de grundlæggende operationer, samt status over muligheden for integration af WFS på en række udbredte GIS-platforme. Status: Arbejdsgruppen har arbejdet siden sommeren 2003. Foreløbig rapport klar i dag. Rapport klar inden for en måned.

4 WFS kogebog - OpenGIS Hvad kan man med WFS?
Man kan hente én eller flere objekter (geometri og attributter) i GML 2.1.1(2) og evt. andre formater Der er mulighed for at anvende filter, både på geomertri og atributter jf. Filter Encoding Implementation Specification fra OGC. Der er mulighed for at ændre, oprette og slette objekter på wfs-serveren.

5 WFS kogebog - OpenGIS Perspektiverne i WFS
Det bliver muligt at vedligeholde centrale datasamlinger via en lang række forskellige applikationer – matrikelregister, planregister mv. Det bliver muligt at lave konflikt analyser i “fremmede” datasamlinger Mulighed for oprettelse af ny geometri på baggrund af eksisterende geometri Tematisering og analyser på “fremmede” data

6 WFS kogebog - OpenGIS Hvad er Basic- og Transaction WFS? Basic
En basic WFS stiller data til rådighed – tre typer kald: GetCapabilities DescribeFeatureType GetFeature Transaction En transaction WFS muliggør ænring, oprettelse og sletning af objekter – to typer kald: LockFeature (GetFeatureWithLock)

7 WFS kogebog - OpenGIS Hvordan kalder man en WFS server?
GetCapabilities Henter en beskrivelse af servenes formåen a.la. samme type kald til en WMS server DescribeFeatureType Henter en beskrivelse af én objektype

8 WFS kogebog - OpenGIS Hvordan kalder man en WFS server? GetFeature
Henter en een eller flere objekter fra WFS serveren. Kan I nogen grad sammenlignes med GetMap kaldet i WMS. GetFeature med bbox filter

9 WFS kogebog - OpenGIS Keyword-value pair (kvp) eller xml-encodet
En WFS kan kaldes via http post og get enten som kvp eller som xml. Transaction understøtter kun kvp i begrænset omfang.

10 WFS kogebog - OpenGIS Et kvp kald Det samme som xml-encodet
Det samme som xml-encodet <?xmlversion="1.0"?> <wfs:GetFeature service="WFS" version="1.0.0" outputFormat="GML2" xmlns:myns="http://www.someserver.com/topp" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openplans.org/topp <wfs:Query typeName="topp:lokalplaner"> <ogc:Filter> <ogc:FeatureId fid="topp:lokalplaner.3"/> </ogc:Filter> </wfs:Query> </wfs:GetFeature>

11 WFS kogebog - OpenGIS Transaction
Et simpelt Transaction kald der sletter én lokalplan på WFS serveren Flere eksempler i kogebogen…

12 WFS kogebog - OpenGIS En demo anvendelse af basic WFS og WMS
GeoServer – WFS server opsat af Carl Bro SVG klientapplikation udviklet af Euman Beskrivelse Brugeren benytter brugergrænsefladen til at forespørge efter geodata. Scriptet i brugergrænsefladen bestemmer ’Where clause’/filteret. I denne demo er BBOX attributterne for de øvrige dele af URL’en til WFS’en HTML scriptet står for selve forespørgslen af URL’en WFS serveren svarer på forespørgslen HTML scriptet får svaret tilbage i form af XML indeholdende GML. XML’en transformeres med et stylesheet (XSL) til SVG HTML scriptet returnerer SVG til scriptet i brugergrænsefladen, hvor det sættes ind.

13 WFS kogebog - OpenGIS Status for WFS i Danmark
Brev sendt til 8 GIS leverandører (svar fra fire) Gruppens opfattelse er at teknologien er stærkt på vej frem, men teknologien vurderes at værende i sin vorden. Serversiden er længst fremme her findes både basic og transaction Klientsiden er ikke så langt fremme, her er de fleste på basic niveau

14 WFS kogebog - OpenGIS Anbefalinger
WFS rummer store perspektiver. WFS gruppen anbefaler at alle der arbejder med distribution af geografiske data og services gør sig bekendt med de muligheder teknologien stiller til rådighed. WFS er én blandt mange teknologier. Det anbefales at løsninger tænkes i en sammenhæng hvor hver enkelt teknologi anvendes hvor den er stærkest. Fx er det WFS-gruppens vurdering at mange løsninger vil anvende både WMS og WFS.

15 WFS kogebog - OpenGIS Anbefalinger
Da WFS returnerer data som vektorer og attributdata vil mængden af data der skal overføres til brugeren være afhængig af en række faktorer. Af hensyn til performance anbefales det at være opmærksom på disse faktorer ved design af løsninger. Det anbefales at der anvendes g.zip ved returnering af data. WFS skal kunne returnere data i GML, men andre formater (fx svg) kan også anvendes. Det anbefales at være opmærksom på disse muligheder ved design af løsninger.

16 WFS kogebog - OpenGIS Anbefalinger
Det anbefales at alle services som minimum tilbydes i UTM-EUREF89. Services der kun tilbydes i system 34 vil ikke umiddelbart kunne anvendes sammen med andre referencesystemer. Afklar forhold vedr. sikkerhed, rettigheder og muligheder for rollback. WFS tager IKKE stilling til disse forhold.


Download ppt "Vejledning i anvendelse af Web Feature Services Version 1"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google