Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ane Klok den ?. januar 2014 Den fælleoffentlige rottedatabase Møde for leverandører af fagapplikationer den 04. februar 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ane Klok den ?. januar 2014 Den fælleoffentlige rottedatabase Møde for leverandører af fagapplikationer den 04. februar 2014."— Præsentationens transcript:

1 Ane Klok den ?. januar 2014 Den fælleoffentlige rottedatabase Møde for leverandører af fagapplikationer den 04. februar 2014

2 Dagsorden for Interessentmøde
Velkommen til og præsentation af projektgruppen og leverandør af den fællesoffentlige rottedatabase Hvad er miljøportalen Projektbeskrivelse. Gennemgang af projektet, formål og løsning Integration med fagapplikationer. Hvilke services stilles til rådighed, og hvilke forventninger er der til fagapplikationerne fra projektets side. Fagapplikationsleverandøreres behov for testmiljøer, etc fra projektet. Planlægning af inddragelse af fagapplikationsleverandørerne i projektet og koordination mellem projektet og leverandørerne. Tak for i dag og opsamling

3 Velkommen til og præsentation af projektgruppen
Præsentation af projektgruppen og leverandør Præsentation af deltagere Jeres forventninger Vores forventninger Præsentere projektet Feedback på den foreslåede løsning Kunne planlægge samarbejdet omkring test, idriftsætning, etc.

4 Danmarks Miljøportal Rottemøde 28. januar 2014

5 Danmarks Miljøportal Et partnerskab mellem Miljøministeriet KL (Kommunerne) og Danske Regioner 45% KL 45% Miljøministeriet 10% Danske Regioner

6 Miljøportalen stiller infrastrukturen til rådighed
6 Miljøportalen stiller infrastrukturen til rådighed Miljøportalen samler miljødata fra myndighederne i fælles databaser Miljøportalen udstiller miljødata til myndighederne via kort og services

7 Miljøportalens organisering
7 Miljøportalens organisering Danmarks Miljøportal er: Bestyrelse: med medlemmer fra partnerskabet, hvor Miljøministeriet har formandskabet Sekretariat Stabsgruppe: med medlemmer fra partnerskabet Miljøfaglige følgegrupper: bred sammensætning af fagpersoner fra de enkelte fagområder

8 Miljøportalens organisationsdiagram
8 Miljøportalens organisationsdiagram Udvikling Styregruppe til udviklingsprojekter Bestyrelsen Sekretariatet Stabsgruppe Årsværk Overfladevand Miljøfaglig følgegruppe Grundvand Miljøfaglig følgegruppe Jord Miljøfaglig følgegruppe Natur Miljøfaglig følgegruppe Areal Miljøfaglig følgegruppe Drift

9 Partnerskabet KL Danske Regioner Miljøministeriet - og andre aktører
9 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Partnerskabet - og andre aktører Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri KL K 98 kommuner Danske Regioner R 5 Regioner KL Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Danske Regioner Kultur- styrelsen Miljøministeriet Miljøministeriet Departementet Naturstyrelsen Geodata-styrelsen Miljøstyrelsen Lokale enheder System- leverandører Borgere og virksomheder

10 Danmarks Miljøportal Aftalegrundlag Samarbejdsaftalen
10 Danmarks Miljøportal Aftalegrundlag Samarbejdsaftalen Dataansvarsaftalen

11 Hvilke systemer findes på miljøportalen?
11 Hvilke systemer findes på miljøportalen? 15 systemer med miljødata Ca. 165 servere 2,5 mio logins i stigende i 2013 Øvrige systemer: Danmarks Arealinformation Udstillingsvinduet til data Brugerstyringen Styrer adgangen til data Miljoeportal.dk unikke besøgende i gennemsnit i første halvår 2012 Miljoeportal.dk er den landsdækkende indgang til en række fællesoffentlige data på natur- og miljøområdet

12 Danmarks Arealinformation - udstilling af miljødata
12 Danmarks Arealinformation udstilling af miljødata

13 Hvem bruger miljøportalen?
13 Hvem bruger miljøportalen? Sagsbehandler Fagdatacenter It-chef Systemleverandør Rådgiver Borger Ejendomsmægler Landinspektør

14 Hvad er miljøportalens udfordring?
14 Hvad er miljøportalens udfordring? Mange databaser Mange systemer Mange behov Mange brugere Service-Orienteret Arkitektur

15 DATA Forretningsmodel Sagsbehandler Udvikling It-chef af applika-
15 Forretningsmodel Sagsbehandler Udvikling af applika- tioner vha services It-chef Anvendelse og registrering af data DATA Systemleverandør Fagdatacenter Udstilling af data via kort og services Opsamling og kvalitets- sikring af data Danmarks Miljøportal

16 Adgang til data via services
16 Adgang til data via services Basal brugergrænseflade Myndigheder

17 Opdatering og inddatering af data
17 Opdatering og inddatering af data Sagsbehandler Alle brugere

18 Rottedata centralen rottehullet rottereden Tredjeparts-systemer

19 19 Hvad er vores vision? Danmarks Miljøportal skal være den foretrukne adgang til pålidelige fællesoffentlige miljødata i Danmark

20 Indsatser udformet i 'Strategi 2010 - 2015'
Stabilisering af datagrundlag Stabilisering af system og driftsmiljø Inddragelse af nye fagområder Digital effektivisering af arbejdsgange Styrkelse af offentlighedens informationsbehov

21 Spørgsmål

22 Projektbeskrivelse Historie Formål
Projektorganisation – projektgruppe, styregruppe, bestyrelse Løsning Integration med fagapplikationer Brugergrænseflade DAI – viser rotteforekomster – offentligt, - ikke sikringsordninger, påbus, etc. Projektplan

23 Historie og formål

24 Bestyrelsen Projektorganisation Projektleder Ad hoc grupper
Styregruppen Projektleder Driver projektet fremad og varetager den egentlige projektledelse. Projektledelsen inddrager styregruppen omkring status for projektet og ved ændringer i projektets økonomi og tidsplan Teknisk projektleder Projekt-gruppe Leverandør Ad hoc grupper Projektledelsen kan i samråd med styregruppen oprette ad hoc arbejdsgrupper til at løse afgrænsede faglige opgaver i projektet. Arbejdsgrupperne bemandes med faglige ressourcer fra de forskellige parter alt efter hvilke opgaver, de skal løse.

25 Fagapplikationsleverandører Borgerne
Interessenter Naturstyrelsen (NST) KL Kommunerne Bekæmpelsesfirmaer DANVA Fagapplikationsleverandører Borgerne

26 Løsning En fælles offentlig database til lagring, opdatering og udveksling af relevante data på rotteområdet Løsningen består af følgende overordnede komponenter: Basal brugergrænseflade til indtastning af data Service lag til udstilling af data mod brugergrænseflade og eksterne systemer Understøttelse af søgninger og rapporter Datalager til opbevaring af data Visning af data på DAI (Danmarks arealinformation)

27 Løsning centralen rottehullet rottereden Tredjeparts-systemer

28 Løsning

29 Projektplan Projektplan 1.Januar 2014 1.Oktober 2014 1.Januar 2015
Foranalyse Udbud Krav Datamodel SKI udbud Implementering og Test Involvering af interessenter Involvering af fagapplikations leverandører Drift Samlet driftprøve Prøvekøringsperiode Konvertering af eksisterende data for 2014 og tidligere? Al rottedata leveres løbende for 2015 Projektplan 1.Januar 2014 1.Oktober 2014 1.Januar 2015

30 BizzObj: Rotteanmeldelse (1 af 3)
Attribut Format ID ”0” betyder opret – ellers returnerede ID for at opdatere EjendomID Unik ”fælles” identifier – bliver herefter slået op i BBR UdenForAabningstid True/False RoegProeve RotterObserveret BekaempelseForetaget BeboereInformeret Anmeldelsesdato Dato Afslutningsdato Opfoelgningsdatoer Array af datoer X Kan indsættes hvis anderledes end Ejendom Y

31 BizzObj: Rotteanmeldelse (2 af 3)
Attribut Format IngenRoegProeveAarsag Single liste (kan hentes med Read metode men ændrer sig sjældent) IngenBekaempelseAarsag Bekaempelsestyper Multi liste (kan hentes med Read metode men ændrer sig sjældent) RotterObserveret Dyr Sikringsordning True/False TilsynBesoegsdato Besøgsdato TilsynBemaerkning Fritekst Bekaempelsesfirma CVR Opfølgningsdato Array af datoer Rotteanmeldelsesaarsag Paabudstyper

32 BizzObj: Rotteanmeldelse (3 af 3)
Objekt Attribut Format Giftanvendelse Maengde Float GiftType Single liste (kan hentes med Read metode men ændrer sig sjældent) Gift

33 BizzObj: Ejendom Objekt Attribut Format Ejendom EjendomID
Unik ”fælles” identifier – bliver herefter slået op i BBR Dispensation True/False Bemaerkninger Fritekst Sikringsordning Bekaempelsesfirma CVR

34 BizzObj: Tilsyn Attribut Format EjendomID
Unik ”fælles” identifier – bliver herefter slået op i BBR Besoegsdato Dato Bemaerkninger Fritekst TilsynsResultat Single liste (kan hentes med Read metode men ændrer sig sjældent)

35 BizzObj: BekaempelsesfirmaPaabud
Attribut Format Bekaempelsesfirma CVR Dato Beskrivelse Fritekst Paabudstype Single liste (kan hentes med Read metode men ændrer sig sjældent)

36 Unik identificering af ejendomme
Adgangsadresse Unik identifikator for denne? Brugen af BBR Findes manuel indtastning af ejendomsinfo?

37 Sikkerhed WCF service med brug af claims baseret autorisation
Alt udføres i konteksten af en fødereret bruger Der vil kunne udstedes brugercertifikater med 3 års varighed

38 Testfasen og teknisk samarbejde
Test klient vil blive udleveret Koordination om f.eks. ejendomsproblematikken Koordination af obligatorisk information i de tidlige faser Udstilling af test service og løbende status

39 Tak for i dag og opsamling
Fremtidig involvering af interessenter Møder Igangsætning Test I forhold til fagapplikationsleverandører Andet?


Download ppt "Ane Klok den ?. januar 2014 Den fælleoffentlige rottedatabase Møde for leverandører af fagapplikationer den 04. februar 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google