Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kortforsyningsseminar 2011 Samarbejdsmodel for infrastruktur for (geografisk) information Et idéoplæg vedrørende fremtidig forretningsarkitektur og samarbejdsmodel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kortforsyningsseminar 2011 Samarbejdsmodel for infrastruktur for (geografisk) information Et idéoplæg vedrørende fremtidig forretningsarkitektur og samarbejdsmodel."— Præsentationens transcript:

1 Kortforsyningsseminar 2011 Samarbejdsmodel for infrastruktur for (geografisk) information Et idéoplæg vedrørende fremtidig forretningsarkitektur og samarbejdsmodel for den fællesoffentlige infrastruktur for geografisk information Thorben Hansen Geografisk infrastruktur Kort & Matrikelstyrelsen tbh@kms.dk

2 Samarbejdsmodellen - som vi kender den Bruger –Anvender den samlede løsning Applikations-udvikler (Partner) –Udvikler løsning Infrastrukturudbyder (Kortforsyningen) –Leverer tjenester Data Funktionalitet BRUGER PARTNER KORT FORSYNINGEN

3 Status på nuværende samarbejdsmodel Fungerer godt i forhold til nyttiggørelsen af infrastrukturen for geografisk information Repræsenterer et monolitisk syn på udbud af indhold i infrastrukturen Spørgsmål: –Kan vi udbygge samarbejdsmodellen med en rollefordeling omkring udbud af indhold, der effektiviserer og professionaliserer infrastrukturen KMS Kortforsyningen ………… NST PlansystemDK FOTdk FOT2007 DMP DAI

4 Mål for ny samarbejdsmodel skal sikre omkostningseffektiv understøttelse af opgave- løsningen gennem en modulær, serviceorienteret arkitektur og genbrug af infrastruktur komponenter skal understøtte både ren informationsformidling og håndtering af forvaltningssamarbejder, der bidrager med ændringer til informationsindholdet skal bidrage til at lette og effektivisere den tekniske og forretningsmæssige adgang til infrastrukturen skal etablere gennemskuelige forretningsprincipper for udvikling og drift af infrastruktur komponenter skal lette etablering og indgåelse af aftaler ved samling og standardisering af ydelser og indhold skal understøtte øget samfinansiering og fælles indkøb

5 Principper for ny samarbejdsmodel offentlige geodata stilles til rådighed for fællesoffentlig anvendelse via infrastruktur-adgange infrastruktur-adgange til fællesoffentlig anvendelse skal overholde fælles tekniske og forretningsmæssige standarder og forskrifter dataansvarlige skal sikre, at data og tilhørende tjenester udbydes i overensstemmelse med gældende standarder og forskrifter dataansvarlige kan træffe aftale med andre aktører om varetagelse af data- og tjeneste-udbyder rollerne både data og tjenester skal kunne udbydes gennem flere infrastruktur-adgange modellen skal understøtte etablering af et konkurrence- marked om etablering og drift af tjenester

6 INFRA- STRUKTUR- UDBYDER Ny model (a): SDI-distributionsmodel BRUGER APPLIKATIONS- UDVIKLER DATA- UDBYDER TJENESTE- UDBYDER INFRA- STRUKTUR- ADGANG DATAADGANGSAFTALE TJENESTEADGANGSAFTALE DATATJENESTEAFTALE UDVIKLERADGANGSAFTALE BRUGERADGANGSAFTALE

7 Ny model (b): SDI-totalmodel BRUGER APPLIKATIONS- UDVIKLER DATA- UDBYDER TJENESTE- UDBYDER INFRA- STRUKTUR- ADGANG DATAADGANGSAFTALE TJENESTEADGANGSAFTALE DATATJENESTEAFTALE UDVIKLERADGANGSAFTALE BRUGERADGANGSAFTALE DATAVEDLIGEHOLDELSESAFTALE

8 Opgaver i de enkelte roller Dataudbyder –Specificerer indhold i data –Beskriver rettighedsforhold vedrørende data og tilhørende tjenester –Sikrer processer og regeldannelse for datavedligehold –Sikrer vedligeholdelse af data og tilhørende metadata –Sikrer at data flyder til relevant(e) tjenesteudbyder(e) Tjenesteudbyder –Udvikler tjenester i overensstemmelse med funktionalitetskrav –Modtager og indlejrer løbende dataændringer –Driver tjenester i overensstemmelse med kvalitetskrav Infrastruktur-adgang –Etablerer og driver katalog over data og tjenester –Administrerer adgang til data og tjenester –Yder support i forhold til brugere og applikationsudviklere –Overvåger kvaliteten af data og tjenester –Overvåger brugen af data og tjenester

9 Ny samarbejdsmodel - og så alligevel ikke Elementer af modellen findes allerede i den eksisterende infrastruktur for geografisk information –efterfølgende gives et par eksempler Det nye ville bestå i at gøre modellen til en bredt accepteret målarkitektur for infrastruktur for (geografisk) information

10 Eksempel 1a: Dataudbyder: LDS (veje) Dataudbyder rollen varetages af KMS Dataansvar rollerne varetages hos KMS fsva vejgeometrier, hos VD fsva vejklassifikation og hos CPR- kontoret fsva vejnavne Tjenesteudbyder- og infrastrukturadgang rollerne varetages af KF INFRA- STRUKTUR- UDBYDER BRUGER APPLIKATIONS- UDVIKLER DATA- UDBYDER TJENESTE- UDBYDER INFRA- STRUKTUR- ADGANG KMS LDS (veje) CPR … VD KMS KF KMS KF DATAUDBYDER-ROLLEN ER EN SELVSTÆNDIG ROLLE ADSKILT FRA DATAANSVAR-ROLLEN

11 Eksempel 1b: Dataudbyder: DAGI Dataudbyder rollen varetages af KMS Dataansvar rollerne varetages hos diverse offentlige myndigheder (bl.a. IM og EBST fsva fagansvar og KMS fsva grænsegeometri) Tjenesteudbyder- og infrastrukturadgang rollerne varetages flere steder (KF, GS (Geoservicen), m.fl.) INFRA- STRUKTUR- UDBYDER BRUGER APPLIKATIONS- UDVIKLER DATA- UDBYDER TJENESTE- UDBYDER INFRA- STRUKTUR- ADGANG KMS DAGI IM … EBST KMS KF ………… ITST GS KMS KF … ITST GS DATAUDBYDER-ROLLEN ER EN SELVSTÆNDIG ROLLE ADSKILT FRA DATAANSVAR-ROLLEN TJENESTEUDBYDER-ROLLEN ER EN SELVSTÆNDIG ROLLE EVT. ADSKILT FRA DATAUDBYDER-ROLLEN

12 INFRA- STRUKTUR- UDBYDER BRUGER APPLIKATIONS- UDVIKLER DATA- UDBYDER TJENESTE- UDBYDER INFRA- STRUKTUR- ADGANG Eksempel 1c: Dataudbyder: OIS Dataudbyder rollen varetages af EBST Dataansvar rollerne er placeret hos diverse offentlige myndigheder (bl.a. kommunerne og KMS ) Tjenesteudbyder- og infrastruktur-adgang rollerne varetages flere steder (KF, DMP, LIFA, m.fl.) EBST OIS KOMn … KMS DMP DAI LIFA OIS KMS KF DMP DAI LIFA OIS KMS KF DATAUDBYDER-ROLLEN ER EN SELVSTÆNDIG ROLLE ADSKILT FRA DATAANSVAR-ROLLEN TJENESTEUDBYDER-ROLLEN ER EN SELVSTÆNDIG ROLLE ADSKILT FRA DATAUDBYDER-ROLLEN

13 Eks. 2a - Infrastruktur-adgang: Søkortvisning Infrastruktur-adgangs rollen varetages (bl.a.) af Kortforsyningen Tjenesteudbyder rollen varetages af PRIMAR, et samarbejde mellem nationale hydrografiske organisationer (HO’er), herunder KMS Dataudbyder og dataansvar rollen varetages af de nationale hydrografiske organisationer (HO’er) INFRA- STRUKTUR- UDBYDER BRUGER APPLIKATIONS- UDVIKLER DATA- UDBYDER TJENESTE- UDBYDER INFRA- STRUKTUR- ADGANG PRIMAR KF PRIMAR … HO n KMS HO 1 INFRASTRUKTUR-ADGANG-ROLLEN ER EN SELVSTÆNDIG ROLLE EVT. ADSKILT FRA BÅDE DATAUDBYDER- OG TJENESTEUDBYDER-ROLLEN

14 INFRA- STRUKTUR- UDBYDER BRUGER APPLIKATIONS- UDVIKLER DATA- UDBYDER TJENESTE- UDBYDER INFRA- STRUKTUR- ADGANG Eks. 2b - Infrastruktur-adgang: Skel u. tilbliv. Infrastruktur-adgang rollen varetages (bl.a.) af Kortforsyningen Data- og tjenesteudbyder rollerne varetages af PLF Dataansvar ligger hus de privatpraktiserende landinspektørfirmaer PLF KF PLF … LSP … LSP n LSP 1 INFRASTRUKTUR-ADGANG-ROLLEN ER EN SELVSTÆNDIG ROLLE EVT. ADSKILT FRA BÅDE DATAUDBYDER- OG TJENESTEUDBYDER-ROLLEN

15 +KF++GS++FOT 2007 ++DAI+ SUT DAI FOT 2007 GSKF PRI- MAR SUT DAI FOT 2007 LDSDAGIOISHO’er LSP IMVDCPRKOMnNSTKMSEBST

16 Ny model (b): SDI-totalmodel BRUGER APPLIKATIONS- UDVIKLER DATA- UDBYDER TJENESTE- UDBYDER INFRA- STRUKTUR- ADGANG


Download ppt "Kortforsyningsseminar 2011 Samarbejdsmodel for infrastruktur for (geografisk) information Et idéoplæg vedrørende fremtidig forretningsarkitektur og samarbejdsmodel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google