Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rettigheder og vilkår - Kortforsyningen® Peter Knudsen Markedsområdet Kundekonsulent partnere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rettigheder og vilkår - Kortforsyningen® Peter Knudsen Markedsområdet Kundekonsulent partnere."— Præsentationens transcript:

1

2 Rettigheder og vilkår - Kortforsyningen® Peter Knudsen Markedsområdet Kundekonsulent partnere

3 Rettigheder og vilkår - Kortforsyningen® • Partnerens ret til udviklings- og demonstrationsformål • Kortforsyningen/Kortvisning – distributionsret • Kortvisningsret via Kortforsyningen/Kortvisning – dataret • Internetret til dynamisk kortvisning • Drift og support

4 Partnerens ret • Demonstration af Kortforsyningen og partnerens løsninger på Kortforsyningen • Udgangspunkt: Konkret salg – intranet hos partneren – på internet i kortere tidsrum • Generel præsentation på internet – skriftlig tilladelse • Internetadresse ejes af partner • Tvivlsspørgsmål forelægges KMS

5 Kortforsyningen/Kortvisning - distributionsret • kundens intranet, alle de KMS produkter m. dataret og som i Kortforsyningen. Hvis Internetret også på internet. • 3 brugerprofiler – ekstra tilkøbes – juridisk person • Forbrugsbånd – kendt udgift • Dataret ”grundpakke” – 1:200.000 og mindre + geonøgler • tegnes direkte med KMS,fortløbende med minimum 1 års løbetid, opsiges til udløb af abonnementsperiode med 3 mdr. varsel, abonnementsbetaling opkræves årligt forud

6 Kortvisningsret - dataret • Køb, leje eller abonnement på kortvisningsret • Kartografi, opløsning osv. der gives gennem Kortforsyningen • Pris kan begrænses yderligere af temafaktor for Kort10/Vektor. Begrænses geografisk.

7 Kommuneabonnement - kort

8 Internetret til dynamisk kortvisning • Præsentationsformål, zoom, pan og søgning via koordinatmæssig indgang (f.eks. Opslag via adresse) Vilkår: o KMS’ produkter må alene anvendes til internetvisning som et led i varetagelsen af virksomhedens egne opgaver (for offentlige myndigheder som led i varetagelsen af de pålagte myndighedsopgaver) o KMS’ produkter må ikke uden særskilt aftale anvendes på mere end ét domæneområde som skal være ejet af rettighedshaveren. Rettighedshaveren skal oplyse anvendt domænenavn til KMS o KMS produkter må udelukkende anvendes til præsentationsformål på internettet, og kun når data er overlejret med kundens egne data.

9 Internetret – vilkår fortsat o Kunden skal anvende en teknologi der sikrer, at kun rasterdata overføres til internetbrugerens arbejdsplads. Der må kun vises kortudsnit på internettet i en størrelse op til 800 x 800 pixels. o Kort og data må ikke anvendes til analyse- eller beregningsformål herunder til datamanipulationer, hvor indbygget serverfunktionalitet muliggør ”snap”, ”trace” og lignende. o Der må ikke foretages ”dybe links” til kortvisning via internettet. o Data må ikke stilles til rådighed via internettet på en sådan måde, at det udfra en helhedsvurdering udgør en konkurrence i forhold til KMS’ produktudbud. Alle tvivlsspørgsmål skal forelægges KMS. o Ved ethvert kortudsnit som kunden anvender på sit internetdomæne anføres hyperteksten ”Copyright © Kort & Matrikelstyrelsen”. Hyperteksten skal have link til følgende http-adresse: http://www.kms.dk/ophavsret

10 Drift og support Drift af tjenester baseret på vektordatasæt: Kortforsyningen vil normalt være i drift fra kl. 6:00 - kl. 24:00, og normalt vil tidsrummet fra kl. 24:00 - kl. 6.00 være forbeholdt dataajourføring, backup og lignende. Drift af tjenester baseret på rasterdatasæt: Kortforsyningen vil normalt være i drift hele døgnet. Generelt: Fælles for alle tjenester er at der er at der er overvåget drift fra kl. 8:00 - 16:00 Annonceret nedlukning i forbindelse med systemarbejde kan forekomme. Support vedr. driften sker gennem partneren der har udviklet løsningen. Hvis KMS ekstraordinært har udviklet løsningen sker support gennem KMS.

11 Forretningsmodel udenfor KMS kernekunder? • Også mulighed for salg af data- rettighed via datapartnere ? • Datapartneren opretter én eller flere brugerprofiler pr. kunde • KMS afregner datarettighed og datadistribution direkte overfor datapartneren KUNDE KMS PARTNER

12 Brugerprofiler for eksisterende applikationer • Brugerrettigheder/-profiler for jeres allerede eksisterende applikation


Download ppt "Rettigheder og vilkår - Kortforsyningen® Peter Knudsen Markedsområdet Kundekonsulent partnere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google