Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peter Lynggaard Investering og Finansiering Kapitel 3 - 4

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peter Lynggaard Investering og Finansiering Kapitel 3 - 4"— Præsentationens transcript:

1 Peter Lynggaard Investering og Finansiering Kapitel 3 - 4

2 Fundamentalprincip I En investering er fordelagtig, såfremt nutidsværdien af samtlige dens betalinger er større end (evt. lig med) nul.

3 3 + 1 metoder Fundamentalprincip I Andre metoder Kapitalværdimetoden
Intern rentefods metode Annuitetsmetoden Andre metoder Tilbagebetalingsmetoden (Payoff-, Payback)

4 Kapitalværdimetoden En investering er fordelagtig, hvis kapital-værdien er større end (evt. lig med) nul. Eksempel: Anskaffelsesværdi = Scrap-værdi ved udgangen af 5. Termin = Indbetaling pr. termin = Udbetaling pr. termin = Kalkulationsrentefod = 8% Kapitalværdiberegning: K0 = *1, *1, *1, *1, *1,08 –5 = 5.062,95 = 5.063 Investeringens levetid er 5 terminer og kalkulationsrentefoden er 8%. t=0 t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 Investeringsprojekt Indbetalinger Udbetalinger Nettobetaling Finansieringsprojekt: Indbetaling: Lånesum 79854 Nutidsværdi af scrap (15000*1,08-5) Ydelse: Finansierings netto Samlet netto

5 Løsning Kapitalværdi = 5.062,95 kr.

6 Intern rentefods metode
En investering er fordelagtig, hvis dens interne rente er større end kalkulationsrenten N-te-gradslingning har ifølge matematikken n rødder. Hvis: Summen af indbetalingerne er større end summen af udbetalingerne Betalingsrækken starter med en eller flere udbetalinger og herefter udelukkende nettoindbetalinger Så sandsynlighed for kun en mulig rod og det er den interne rentefod. Se beskrivelse på side 29 med graf. Eksemplet fra før: Rente 10,05% Forsøg med interpolation eller finanslommeregner. Beregn med lommeregner Den interne rentefod kan fortolkes som den gennemsnitlige rente af det i gennemsnit investerede beløb.

7 Pas på med interne renter
Prøv at beregne interne renter af følgende betalingsrækker: A) t=(0,1,2), NB=( ; ; ) B) t=(0,1,2), NB=(-100;210;-108) C) t=(0,1,2,3,4), NB=(-500;1.850;-2.270;924) Prøv så at beregne kapitalværdier for de samme talrækker med kalkulationsrenter i følgende spænd: A)7 – 11% B) -15% - +25% C) 1 – 45 %

8 Annuitetsmetoden En investering er fordelagtig, når dens gennemsnitlige nettobetaling pr. år er større end (evt. lig med) nul Annuiteten kan beregnes ved en tilbagediskontering af scrapværdien. Husk udbetalingen er negativ ved beregningen.

9 Tilbagebetalingsmetoden
Tilbagebetalingstiden er den tid, det varer, før det investerede beløb er tjent hjem igen. Statisk metode Dynamisk metode Den statiske metode tager udgangspunkt i faste priser. Der er ingen rentekorrektion. Den dynamiske meotde er opgjort i løbende priser, dvs, der diskonteres med en rentefod. Tilbagebetalingsmetoden opfylder ikke fundamentalprincip I: Der tages ikke hensyn til rente (dog ok ved dynamisk) Der tages ikke hensyn til betalinger, der falder ud over tilbagebetalingstiden Valget af maksimal genindvendingstid er subjektiv For eksemplet: Investering Statisk metode Dynamisk metode Netto Saldo Netto Saldo

10 Løbende og faste priser
Faste priser tager ikke hensyn til prisudvikling Løbende priser er inflationskorrigerede Se side

11 Valg mellem flere alternative investeringsmuligheder
Fundamentalprincip II: Den mest fordelagtige af en række alternative investeringer er den, der ved en given kalkulationsrentefod har den største kapitalværdi.

12 Kapitalværdimetoden Direkte anvendelse af fundamentalprincip II
Betingelser: Samme beløb bundet Supplerende finansinvestering Samme varighed

13 Valg mellem engangsinvesteringer
Forudsat efterfølgende finansinvestering Direkte beregning af kapitalværdi Differensberegning Kalkulationsrentefodens betydning Figur side 44

14 Valg mellem investeringskæder
Forskellige levetider Indtjening i forskelsperioden Identisk gentagelse Uendeligt Indtil mindste fælles mangefold Alternativ er anslået værdi af realisationsværdier. Fordele ved fælles mangefold: Man undgår konkrete skøn over den fremtidige udvikling Man får kæder af samme varighed Regnearbejdet lettes Forudsætninger Ingen eller kun ringe ændringer i det forventede fremtidige investeringsmønster Planlægningshorisonten skal være meget lang i forhold til levetid.

15 Annuitetsmetoden Engangsinvesteringer: Identisk gentagelse:
OK hvis længstvarende giver størst Ellers kapitalværdi Identisk gentagelse: Grundinvesteringens annuitet

16 Intern rentefods metode
Uanvendelig i sig selv Tilpasset metode Intern rente af differensinvestering Rangordning

17 Tilbagebetalingsmetoden
Må forkastes Både statisk og dynamisk Bruges i praksis ved usikkerhed og ved kapitalknaphed Interessehorisont kan også være argument for brugen.

18 Sammenligning af metoder
Kapital-værdi-metoden Annuitetsmetoden Interne rentefods metode Pay-back Absolut fordelagtighed Ja Nej Relativ fordelagtighed Engangsinvestering Kædeinvesteringer Måske


Download ppt "Peter Lynggaard Investering og Finansiering Kapitel 3 - 4"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google