Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Driftsøkonomi af Peter Lynggaard

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Driftsøkonomi af Peter Lynggaard"— Præsentationens transcript:

1 Driftsøkonomi af Peter Lynggaard
Kapitel 7 og 8 Driftsøkonomi af Peter Lynggaard

2 Produktionsfunktioner og omkostningsfunktioner
Det i penge vurderede forbrug af produktionsfaktorer, der er medgået til at frembringe virksomhedens produktion og salg.

3 TO = FO + VO

4 Gennemsnitsomkostninger
Faste omkostninger er faste i kroner. Fordelt på enheder bliver det et lavere og lavere beløb pr. enhed ved stigende produktion.

5 Faste omkostninger Variabilitet i forhold til virksomhedens salg
”Faste omkostninger er det samme uanset hvor meget, der sælges” Stilstandsomkostninger lang/kort sigt Jo længere tidshorisont jo flere omkostninger er variable Udbetalingskrævende omkostninger Kalkulatoriske omkostninger (afskrivninger)

6 Afskrivninger Forrentning: Afskrivning:
Samlet værdinedgang delt med antal år Forrentning: Gennemsnitlig pengebinding gange renten

7 Springvist variable omkostninger
Produktionsforberedelsesomkostninger Opstillingsomkostninger Opstartsomkostninger Andre springvist varierende omkostninger Delelighed: kan de fordeles? Hvordan varierer de?

8 Springvist varierende omkostninger

9 Variable omkostninger
Proportionale omkostninger Omkostninger stiger i samme takt som aktivitet Progressive Omkostninger stiger med stigende stigningstakt Degressive Omkostninger stiger med faldende stigningstakt Regressive Omkostninger falder med stigende aktivitetsniveau

10 VO Grafisk

11 Sammenhæng mellem produktion og omkostninger

12 GROMK og DOMK GROMK = DOMK med x=1
Da GROMK er meromkostningen ved at producere én enhed ekstra, kan man finde VO som summen af de grænseomkostninger, der er løbet på siden produktionen er startet i x=0. Grafisk er dette arealet under GROMK-kurven.

13 Proportionale VO VG = GROMK=konstant TG er faldende

14 Degresivt VO GROMK < VG  VG

15 Progressivt VO Kurven for TG falder, så længe faldet i FG > VO’s stigning. GROMK = TG ved TGmin GROMK = hældning på Tangent på TO TG (og VG) = hældning på nulsekant(er)

16 Progressiv VO grafisk

17 S-formede produktionskurve
Jordudbytteloven Enzymer Gødning Industri som hovedregel lineær

18 Eksempel

19 Produktion - Omkostning

20 Aktivitetsniveau og omkostningsstruktur
Faste Variable Omkostningers variation med produktionens skala Skalaproblem Find optimal produktionsvolumen i forhold til omkostningsstruktur (produktionsapparat)

21 Tidshorisont Partiel / Total Partiel tilpasning: Total tilpasning:
(kort sigt) Forhåndenværende produktionsapparat: VO-min som min for pris Total tilpasning: (langt sigt) Sammensætning af anlægsstruktur. Lavest mulig totale omkostninger (dog med nye maskiner, da de gamle ”er betalt”)

22 Tilpasning Tidsmæssig tilpasning – partiel
Intensitetsmæssig tilpasning – partiel Kvantitativ tilpasning – total Kapacitetsmæssig tilpasning Køb/salg af maskiner – total Sluk/tænd maskiner - partiel

23 Tidsmæssig tilpasning

24 Intensitetsmæssig tilpasning
Ved VG-min bør vi holde produktionen, hvis vi producerer til lager eller vi selv kan bestemme tempoet.

25 Kombination

26 Kvantitativ tilpasning

27 Kombination

28 Skift til ny teknologi Indhyllingskurven viser den optimale produktion med begge anlæg

29 Total tilpasning

30 Omkostninger Anskaffelse forbrug produktion afsætning Udgifter
Produktionens værdi Indtægter Udbetalinger indbetalinger

31 Omkostningsbegrebet Ved opgørelsen af det regnskabsmæssige resultat
Ved forbrugskontrol Ved lønsomhedsanalyser Ved valg mellem alternative muligheder

32 Definitioner Forbrugsdefinitionen Offerdefinitionen
Omkostninger er det i penge vurderede forbrug af produktionsfaktorer, der er medgået til at gennemføre virksomhedens produktion og salg. Offerdefinitionen Omkostninger er det, man sætter til, dvs. det man ofrer, ved at gennemføre virksomhedens produktion og salg.

33 Regnskabsmæssige inddelinger
Inddeling efter art Inddeling efter forbrugssted Inddeling efter forbrugsformål Produktdirekte Produktindirekte Bidragsprincippet Full-cost-princippet(fordelingsprincippet)

34 Regnskabsmæssige inddelinger 2
Stykomkostninger Kapacitetsomkostninger Kontante Kalkulatoriske

35 Driftsøkonomiske inddelinger
Faste Variable Springvist variable Kontinuert variable Beslutningsrelevante Beslutningsirrelevante

36 Driftsøkonomiske inddelinger 2
Reversible Irreversible Forbrugsdefinitionen Offerdefinitionen Inkluderer det tabte dækningsbidrag ved den bedste alternative anvendelse

37 Driftsøkonomiske inddelinger 3
Særomkostninger Komme til omkostninger Falde bort-omkostninger Sunk costs Formel omkostningsmæssig afhængighed Reel omkostningsmæssig afhængighed

38 Forenet produktion Forenede omkostninger/fællesomkostninger
Kan ikke fordeles Særomkostninger Til og efter udskilning Restværdimetoden Fordelingsmetoden

39 Afskrivninger Afskrivninger på tidsbasis Afskrivninger på ydelsesbasis
Afskrivning efter kombination af ovenstående

40 Afskrivning faktorer A = Anskaffelsessummen
S = Scrapværdien (Kassationsværdien) n = Levetiden Bt= Bogført værdi ved slutningen af år t dt = Afskrivning i år t i = Renten, skrevet som en decimalbrøk

41 Afskrivningsmetoder Progressive afskrivninger Lineære afskrivninger
Fx ved samme beløb i rente og afskrivning i alle år Lineære afskrivninger Samme afskrivning i alle år Degressive afskrivninger Høj afskrivning i begyndelsen og herefter faldende

42 Rette linies metode Årlig afskrivning Bogført værdi ved årets slutning
d = (A-S)/n Bogført værdi ved årets slutning Bt = A – (t/n*(A-S)) Samlet årlig omkostning ((A-S)/n) + (i*((A+S)/2)

43 Rette linies metode 2

44 Saldometoden Skattemæssig procent 30% Beregnet procent
p = 1 – (S/A)1/n =

45 Saldometoden 2

46 Annuitetsmetoden Afskrivning + rente = konstant

47 Annuitetsmetoden 2

48 De tre metoder sammen Erhvervsøkonomi 03-04-2017
Brian Nielsen (c) 2006


Download ppt "Driftsøkonomi af Peter Lynggaard"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google