Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Driftsøkonomi kapitel 5

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Driftsøkonomi kapitel 5"— Præsentationens transcript:

1 Driftsøkonomi kapitel 5
Peter Lynggaard Driftsøkonomi

2 Dækningsbidrag For periodens salg For den enkelte vare Salgspris
- Variable enhedsomkostninger Dækningsbidrag For periodens salg Omsætninge - Variable omkostninger Dækningsbidrag - Faste omkostninger Gevinst

3 Virksomhedens mål At opnå det størst mulige dækningsbidrag pr. tidsenhed - til dækning af de faste omkostninger.

4 Virksomhedens omkostninger
Variable omkostninger er defineret som de omkostninger, der varierer med produktionens størrelse. Faste omkostninger er de omkostninger, der ikke varierer med produktionens størrelse. Beslutningsrelevante / Beslutningsirrelevante Varens pris skal dække omkostningerne ved at fremstille varen. Hvis varens pris ikke mindst dækker de variable (enheds-)omkostninger fremstilles varen med tab. Denne betragtning gælder kun på kort sigt. På langt sigt skal salgsprisen kunne dække såvel de variable omkostninger som den relative del af de faste omkostninger. Den langsigtede prisundergrænse må således være varens totale enhedsomkostninger.

5 Dækningsgrad Udtrykkes i procent af salgspris
Udtrykkes i procent af omsætningen for en flerhed af varer (for en periode)

6 Break-even Mængden hvor alle omkostninger (TO) er dækket ind
Faste omkostninger (FO) Variable omkostninger (VO) Proportionale (lineær funktion) Alle variable omkostninger inkl. salg og administration

7 Grafisk overblik FO

8 Break-even-mængde/-omsætning
Gevinst Omsætning - Variable omkostninger - Faste omkostninger = 0 DB – FO = 0 x(p – VE) – FO = 0

9 Grafisk FO -FO

10 Produktions-virksomhed
Begreber I Periodebegreb Stykbegreb Produktions-virksomhed Handels-virksomhed DB O – VO O – VF P – VE P – VE(I) DG DB * 100% / O DB * 100% / P

11 Begreber II Sikkerhedsmargin Kapacitetsgrad
Nulpunktet: O = TO Mængde Kr. Nulpunktsafsætning FO / DB pr. stk. Nulpunktsomsætning FO/DG eller FO*100/DG Sikkerhedsmargin Maks. Afsætningsreduktion inden tab Mængdereduktion Omsætningsreduktion Absolutte tal Procenttal Kapacitetsgrad DB / FO

12 Grundmodellens forudsætninger
Kun én vare Gevinst er funktion af produceret mængde Salgspris holdes konstant Omkostninger = FO og VO VO er proportionale – VE er konstant Ingen springvist varierende variable omkostninger Omkostningsstruktur holdes uændret gennem perioden Perioden betragtes isoleret Ad 7) Det vil sige, at Løn Købspris Mateiralepris Og teknisk effektivitet forudsættes konstante

13 Mål og DB Virksomheden skal sammensætte et produktmix, der giver det størst mulige dækningsbidrag. Ved ledig kapacitet udnyttes alle muligheder for produktion med positivt DB Ved knap kapacitet vælges de projekter, der giver det højeste DB.

14 Fordelagtighed Absolut fordelagtighed Dækninsbidraget er positivt
DB > 0 Relativ fordelagtighed Største dækningsbidrag DB1 > DB2 Handling 1 er fordelagtig, hvis den ud over at dække sine egne variable omkostninger kan dække det mistede dækningsbidrag fra det næstbedste alternativ På kort sigt består det omkostningsmæssige offer af de variable omkostninger plus et eventuelt mistet dækningsbidrag. Det mistede dækningsbidrag kaldes varens fortrængningsomkostning. De faste omkostninger er ikke bslutningsrelevante, da de definitorisk er faste.

15 DB og kapacitet Ved ledig kapacitet:
Producer alle varer med positivt DB Ingen fortrængningsomkostninger Ved knap kapacitet (én knap faktor) Dækningsbidrag pr. knap faktorenhed maksimeres

16 Én knap kapacitet grafisk

17 Én knap kapacitet – to produkter

18 To produkter Fælles produktion Forenet produktion
Ved fælles produktion forstås en produktionsform, hvor der på samme anlæg eller i samme produktionsproces kan produceres en eller flere varer Forenet produktion Ved forenet produktion forstås en produktionsform, hvor der med teknisk nødvendighed fremkommer flere produkter i en og samme produktionsproces.

19 To kapaciteter – to produkter


Download ppt "Driftsøkonomi kapitel 5"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google